Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjön Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Synliggöra patientnämndens verksamhet för vården, patienten, anhöriga och samhället i övrigt. Minst fem informationstillfällen till vården per år Minst två informationstillfällen till medborgarna per år Genom god återkoppling bidrar vi till vårdens kvalitetsutveckling och till hög patientsäkerhet Genom analys bidrar vi till vårdens kvalitetsutveckling och till hög patientsäkerhet Genom information till psykiatrin om stödpersonsverksamheten bidrar vi till att personalen informerar patienterna om deras rätt till stödperson Minst fem informationstillfällen till vården per år Utskick av ärendesammanfattningar varannan månad 100 % av resurs- verksamhetsområdeschefer, läkarchefer och enhetschefer har fått ärendesammanfattningar för sin verksamhet Minst en utredande skrivelse innehållande analys delges vården per år Minst två informationstillfällen om stödpersonsverksamheten per år Samhällsutveckling

4 Mål: ”Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” Mål: ” Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting” Mål: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar” Mål: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.’’ Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Tydlig information utifrån patientnämndens uppdrag Lätt tillgänglig information utifrån patientnämndens uppdrag Hög tillgänglighet Minst 90 % ska vara nöjda med informationen Minst 90 % ska vara nöjda med tillgänglighet av information Minst 90 % ska vara nöjda med tillgängligheten Brukare/kunder bemöts professionellt Ärenden handläggs på ett snabbt och effektivt sätt Minst 90 % ska vara nöjda med bemötandet Minst 95 % av inkomna ärenden ska påbörjas inom fem arbetsdagar Minst 90 % av inkomna ärenden ska påbörjas inom fem arbetsdagar Minst 80 % av ärendena ska avslutas inom två månader Tillsättning av stödperson ska ske till 100% inom fem arbetsdagar från det anmälan inkommit. Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Ständigt pågående förbättringsarbete av verksamhetens processer Kvalitetsutveckling av verksamhetens processer så att de är ändamålsenliga och effektiva Omvärldsbevakning: mäta, utvärdera, jämföra, lära av andra Verksamhetens huvudprocesser uppdateras minst två ggr per år Verksamhetens huvudprocesser samordnas med berörda förvaltningar Verksamhetens huvudprocesser revideras efter nationell förebild Huvudprocessernas effektivitet för resultatet granskas årligen Process för bidrag till vårdens kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet upprättas Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Patientnämnden har inte några anställda utan köper tjänsten för att bemanna kansliet från Serviceförvaltningen. Patientnämnden hänvisar till styrkortet för avdelningen Ekonomi och kansli. Bevaka att tjänstemännen får erforderlig kompetensutvecklingPatientnämnden hänvisar till styrkortet för avdelningen Ekonomi och kansli. Stödpersonerna får utbildning och stödMinst en stödpersonsutbildning ska genomföras varje år Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Kostnadseffektiv användning av budgetmedel med fokus på en budget i balansÅrsprognos och utfall ska vara positivt Nämndens verksamheter


Ladda ner ppt "Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd."

Liknande presentationer


Google-annonser