Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljö- och energidepartementet Parisavtalet Vad hände i Paris och varför.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljö- och energidepartementet Parisavtalet Vad hände i Paris och varför."— Presentationens avskrift:

1 Miljö- och energidepartementet Parisavtalet Vad hände i Paris och varför

2 Miljö- och energidepartementet Därför var Paris viktigt “ Everything I know, and everyone I love, is in the hands of all of us gathered here today. The climate we have known over many centuries has, in a matter of three short decades, changed dramatically before our very eyes.”

3 Miljö- och energidepartementet

4 Viktigaste komponenterna Målet är att hålla temperaturökningen under 2 grader jämfört med förindustriella nivåer, med en strävan att nå ett 1,5 grader Avtalet innehåller en ambitionsmekanism med femåriga cykler och en global översyn Ett gemensamt system för transparens (rapportering av både utsläpp och stöd) etableras: flexibilitet baseras på förmåga

5 Miljö- och energidepartementet Hur såg Sveriges och EU:s roll ut? Ledarskap i att skapa en vision om långsiktiga mål och ökad ambition efterhand Koalitioner med andra progressiva länder Utfästelser om klimatfinansiering till utvecklingsländer avgörande för att skapa det förtroende som krävdes för att länderna skulle komma överens om det nya avtalet.

6 Miljö- och energidepartementet Parisavtalets målsättningar (a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change; (b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production; (c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate- resilient development.

7 Miljö- och energidepartementet Världens länder ska minska utsläppen kontinuerligt Krav på att förbereda och kommunicera och nationellt bestämda bidrag för utsläppsbegränsningar (NDCs) vart femte år. Ländernas utsläppsbegränsningar (NDCs) bör öka succesivt. Krav på att vidta nationella åtgärder Global översyn vart 5:e år för att se hur ländernas samlade klimatarbete räcker mot de långsiktiga målen.

8 Miljö- och energidepartementet Anpassning Vikten av anpassning lyfts och ges politisk balans med utsläppsminskningar Globalt anpassningsmål Förstärkt samarbete kring anpassning och utvidgad utveckling av anpassningsplaner

9 Miljö- och energidepartementet Stöd för genomförande Fortsatt stöd genom klimatfinansiering, teknik- överföring och kapacitetsuppbyggnad säkerställs. Fler länder uppmuntras bidra till klimatfinansiering. Förstärkt transparens- och uppföljningssystem för finansiering. Åtagandet om 100 miljarder dollar 2020 förlängs. Senast 2025 ska ett nytt gemensamt kvantifierat mål sättas, med 100 miljarder årligen som golv.

10 Miljö- och energidepartementet Varför blev Paris en framgång Geopolitiska förändringar En ny ekonomisk spelplan för klimatvänlig teknik/energi En större förståelse för klimathotet och faktumet att klimatförändringarna redan påverkar alla länder

11 Miljö- och energidepartementet Leaders Day

12 Miljö- och energidepartementet “What used to be unthinkable is now unstoppable” Ban Ki Moon

13 Miljö- och energidepartementet “It’s rare in life that we have the opportunity to change the world; you have the opportunity to change the world. Seize it, for the survival of our planet, mankind and life itself.” Hollande COP 21


Ladda ner ppt "Miljö- och energidepartementet Parisavtalet Vad hände i Paris och varför."

Liknande presentationer


Google-annonser