Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En trygg dricksvattenförsörjning En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016:32 Särskilde utredaren Gunnar Holmgren Sekretariat: Folke K Larsson, Ulrika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En trygg dricksvattenförsörjning En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016:32 Särskilde utredaren Gunnar Holmgren Sekretariat: Folke K Larsson, Ulrika."— Presentationens avskrift:

1 En trygg dricksvattenförsörjning En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016:32 Särskilde utredaren Gunnar Holmgren Sekretariat: Folke K Larsson, Ulrika Askling och Ida Lindblad Hammar Pressträff Rosenbad, 26 april 2016

2 En trygg dricksvattenförsörjning Utredningens direktiv (2013:75, 2014:73, 2015:54) Identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvatten- försörjning, på lång och kort sikt, för allmän vattenförsörjning Föreslå lämpliga åtgärder Delbetänkande SOU 2014:53 Delbetänkande SOU 2015:51

3 En trygg dricksvattenförsörjning Fokusområden Klimatförändringar Ansvarsfrågor Offentlig kontroll och övervakning Skyddet av vattentäkter Krisberedskap Produktion och distribution

4 En trygg dricksvattenförsörjning Klimatanalys för resten av seklet

5 En trygg dricksvattenförsörjning Förändring av vattentillgång (%) mellan 1961-1992 och 2069-2098 Hela året Sommaren RCP4.5 RCP8.5 RCP8.5 SMHI

6 En trygg dricksvattenförsörjning Klimatförändringarna innebär ökade risker Väderhändelser, flöden och nivåer Råvattnets kvalitet påverkas Kemiska och mikrobiologiska föroreningar Beredningen av dricksvatten Anläggningar och ledningsnät

7 En trygg dricksvattenförsörjning Ytterligare utmaningar för dricksvattenförsörjningen Naturgivna och tekniska förutsättningar Samhällsförändringar Föroreningsrisker och försämrat råvatten Eftersatta frågor centralt, regionalt och lokalt –t.ex. planering, skyddsarbete, krisberedskap, infrastruktur, styrning, samordning och resurser Stort antal ansvariga aktörer Kompetensförsörjningen avgörande

8 En trygg dricksvattenförsörjning Förhållningssätt inför framtiden Behov av regionalt perspektiv Utveckla samordning och stöd Tydligare krav, kontroll och ansvar Förbättra kompetensförsörjningen Dricksvattnet en del av kretsloppet

9 En trygg dricksvattenförsörjning Utredningens förslag Regionala vattenförsörjningsplaner i alla län Vattenskyddsområden obligatoriskt, 10-årig genomförandeplan Bättre undersökning av råvattnet Utvecklad beredning i vattenverken Anpassad offentlig kontroll Stärkt krisberedskap

10 En trygg dricksvattenförsörjning Utredningens förslag (forts.) Förnyelse- och underhållsplaner Säkerställd försörjning Mellankommunal samverkan Statlig samordning och strategi –Dricksvattenråd –Kunskapscentrum Utred avloppsfrågorna Kontrollstation 2020

11 En trygg dricksvattenförsörjning Årlig finansiering av dricksvattnet I dag Avgiftskollektiv och kommuner: 9 mdkr Staten: 60 mnkr + 70 mnkr FoU Förslag om tillkommande kostnader Avgiftskollektiv och kommuner: 40–76 mnkr Staten: 10–32 mnkr


Ladda ner ppt "En trygg dricksvattenförsörjning En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016:32 Särskilde utredaren Gunnar Holmgren Sekretariat: Folke K Larsson, Ulrika."

Liknande presentationer


Google-annonser