Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prioriterade utvecklingsområden utifrån styrkortsperspektiv 15/16 Värdegrund Förstärkt och förbättrad elevhälsa/ värdegrund Utveckling och lärande Utveckla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prioriterade utvecklingsområden utifrån styrkortsperspektiv 15/16 Värdegrund Förstärkt och förbättrad elevhälsa/ värdegrund Utveckling och lärande Utveckla."— Presentationens avskrift:

1 Prioriterade utvecklingsområden utifrån styrkortsperspektiv 15/16 Värdegrund Förstärkt och förbättrad elevhälsa/ värdegrund Utveckling och lärande Utveckla undervisningen Kompetens och omvärld Integration- utveckla förutsättningar att ta emot nyanlända, ett samhällansvar!

2

3 Vi blickar bakåt först

4 Resultat förskolan Funktionell kvalitet över tid

5 Resultat förskolan i jämförelse med segment

6

7 Nöjdhet Februari 20157 NöjdKundIndex (0-100) Rekommendationsgrad (%)Trivselgrad (%) Föräldrar 2015 Verksamhetsrapport

8 Resultat per förskola – Rekommendationsgrad (%) Februari 20158 Föräldrar 2015 Verksamhetsrapport

9 Insatser krävs för att vända förskolans negativa utveckling – och det är på gång …..

10 Utveckling och lärande i förskolan Projektplan framtagen för förskoleutveckling innehållande utbildningsinsatser för outbildade barnskötare samt kompetenshöjande insatser för förskollärare Förste-förskollärare möts för gemensam fortbildning och nätverkande i november. Uppdragsbeskrivning i fokus på första mötet. Nätverket ”Förskola i framtiden” samlar samtliga utvecklingsansvariga i november. Gemensamt möte med rektorer kring förskoleutveckling i vår.

11 Ulrica berättar mer kl. 13.30

12 En tillbakablick på grundskolans resultat Dansmatte På Primaskolan

13 Ge rektorerna makt och ansvar över sina skolor Näringslivets forskningsberedning DN 20151203 Många rektorer lägger idag oproportionerligt mycket tid på administration. Tyvärr använder vissa rektorer som inte känner sig bekväma med ledarskapsuppgiften administrationen som snuttefilt för att slippa ta tag i akuta resultatproblem eller pedagogiska utmaningar

14 Läsåret 2014 / 2015

15 Lägst betyget E i alla ämne årskurs 9

16 Enheter inom Pysslingen som höjt sig mest procentuellt Fenestra Centrum (70 elever) som gått från 66,7% till 85,7% PeterSvenskolan Åstorp (41 elever) som gått från 61,0% till 73,2% Friggaskolan (27 elever) som gått från 88,6% till 100%

17 Enheter inom Pysslingen som sjunkit mest procentuellt PS 1 (45 elever) som gått från 79,3% till 64,4% Fenestra S:t Jörgen (69 elever) som gått från 89,7% till 78,3% PS 2 (86 elever) som gått från 95,5% till 84,9%

18 Meritvärde baserat på 17 betyg

19 Högst meritvärde inom Pysslingen Alfaskolan på 291 (26 elever) Montessoriskolan Castello på 288 (20 elever) Milstensskolan på 276 (25 elever )

20 Lägst meritvärde inom Pysslingen Primaskolan Farsta på 207 (54 elever) Norrskenet Luleå på 209 (16 elever) Nyköpings Friskola på 214 (19 elever) totalt åtta enheter, ligger under rikssnittet (224,7)

21 Andel elever med lägst E i samtliga ämnen i årskurs 6

22 Klicka här för att ändra format skola med åk 1 antal åk 1 som screenats och rapporterats inantal 1-3antal 4-6antal 7-9 andel 1-3andel 7-9 Galären5131 20% Norrskenet Kalix6231 33%17% PeterSven Klippan6330 50%0% Norrskenet Luleå7250 29%0% Norrskenet Boden11272 18% Växthuset11551 45%9% Jordens skola12264 17%33% Västra Alle16376 19%38% Castello17476 24%35% Kista Montessori19388 16%42% PeterSven Landskrona191450 74%0% Hinden skola207121 35%5% Karin Boye213108 14%38% Björkenässkolan213126 14%29% Hamnskolan222128 9%36% Nyköpings Friskola220211 0%5% Maria Montessori252149 8%36% Atheneskolan267136 27%23% Kristianstad Montessori283196 11%21% Lögareberget305187 17%23%

23 Skola antal åk 1 som screenats och rapporterats inantal 1-3antal 4-6antal 7-9 andel 1-3andel 7-9 Rosenlundsskolan3410186 29%18% Fenestra St Jörgen3561910 17%29% Fenestra Billdal3632013 8%36% Friggaskolan367218 19%22% Breviks skola3910209 26%23% Parkskolan3911208 28%21% Rotundaskolan4017 6 43%15% Myrängen4142017 10%41% Farstaängskolan436334 14%9% Söderbaumska4782415 17%32% Söderby skola4917257 35%14% Älvkvarnsskolan5172816 14%31% Alfaskolan5482620 15%37% Hagaberg5972824 12%41% Juringe59123611 20%19% Milstensskolan6042234 7%57% Vendelsö Hage66183711 27%17% Johannes Petri skola7163728 8%39% Lännersta ma saknas Matematik Åk 1

24 Galären513120% Norrskenet Kalix623133%17% PeterSven Klippan6330 50%0% Norrskenet Luleå725029%0% Norrskenet Boden1127218% Växthuset1155145%9% Jordens skola1226417%33% Västra Alle1637619%38% Castello1747624%35% Kista Montessori1938816%42% PeterSven Landskrona191450 74%0% Hinden skola20712135%5% Karin Boye21310814%38% Björkenässkolan21312614%29% Hamnskolan2221289%36% Nyköpings Friskola2202110%5% Maria Montessori2521498%36% Atheneskolan26713627%23% Kristianstad Montessori28319611%21% Lögareberget30518717%23%

25 Klicka här för att ändra format Åt vilket håll går trenden

26 Klicka här för att ändra format

27 Betygsprognos ht -15 Sju skolor har mycket låga resultat i årets betygsprognos. NS Kalix, Nyköping Friskola, Rotundaskolan, Fenestra Centrum, PS 1, Prima Farsta samt Älvkvarn, samtliga med en måluppfyllelse under 80% till våren.

28 Svenska - mkt goda resultat i svenska i prognosen. Även årets faktiska betygsresultat (vt -15) i svenska är också goda med en andel om 97,4% av våra elever med betyg A-E och ett betygsnitt på 14,4 för årskurs 9.

29 Matte och NO är de ämnen där vi prognosticerar lägst resultat och där vi i förra årets resultat har flest elever som inte uppnår kunskapskraven.

30 Några tankar ….. Idrott Några skolor skulle kunna påverka sin statistik kraftigt om de lyckades förbättra sina resultat i ämnet idrott i årskurs 9. Finns det sätt att lösa frågan om simkunnighet? Moderna språk Många skolor tappar många av sina elever i moderna språk mellan årskurs 6-9. På vissa skolor slutar hälften av eleverna med moderna språk under denna period. Vad beror detta på?

31 Lite till att reflektera kring På en av våra skolor förväntas 21% av eleverna inte nå kunskapskraven i biolog, fysik och kemi men bara 3% i teknik. På en annan av våra skolor riskerar 18% i NO och 22 % av eleverna i SO att inte nå kunskapskraven i vår. I samma elevgrupp förväntas dock 98% av eleverna nå målen i svenska. Hur kan man som rektor fundera och agera?

32 På en skola ser betygsprognosen ut på följande sätt i årskurs 8; En hög andel elever; idrott 19%, matte 19% och moderna språk 19%, biologi 21%, fysik 14%, kemi 32% bedöms ej klara kunskapskraven. På samma skola prognosticeras 100% av eleverna nå målen i musik. Vilka åtgärder bör huvudmannen vidta ?

33 Hur arbetar vi vidare: Samtliga skolor förväntas ha transparens i sina resultat på skolan och kollegialt diskutera prognosen Hur gör ni ? Viktigt att varje skola vidtar åtgärder i alla ämnen där måluppfyllelsen är låg Hur kan åtgärder se ut? Viktigt att diskussionen tas kring undervisningens kvalitet ( här kan man få stor hjälp av sin prognos ) Är prognosen till hjälp? Om inte vilka andra verktyg finns? Rektorsmötet 3 februari kommer att ha fokus på resultatdialog. Vi kommer då att titta på prognos kontra ht betyg/måluppfyllelse

34 Resultatdialoger Rektorsmötet 3 februari kommer att ha fokus på resultatdialog. Vi kommer då att titta på prognos kontra ht betyg/måluppfyllelse. Inbjudna är rektorer och övrig ledning. Varje skola kommer att ”servas” med resultatblad med utvalda resultat

35 Utveckling och lärande i grundskolan Arbete med att ta fram en gemensam fritidstrategi i syfte att ge fritids ökade möjligheter att bidra till måluppfyllelse pågår – första utkast presenteras 2 december IT för bättre lärande -första utkast till IT strategi för Pysslingen skolor framtagen– implementeras på BETT i januari Matematikprojekt påbörjat med syfte att öka resultaten i ämnet Gemensam lärplattform beslutad – Schoolsoft till hösten i kombination med GAFE Betygsprognos tas direkt ur SS inga excelblad mer ! Kontinuerligt bedömning i SS krävs.


Ladda ner ppt "Prioriterade utvecklingsområden utifrån styrkortsperspektiv 15/16 Värdegrund Förstärkt och förbättrad elevhälsa/ värdegrund Utveckling och lärande Utveckla."

Liknande presentationer


Google-annonser