Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovationer för framtidens sjukvård i Stockholms läns landsting Daniel Forslund (L) innovationslandstingsråd Innovationsroteln, Liberalerna i SLL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovationer för framtidens sjukvård i Stockholms läns landsting Daniel Forslund (L) innovationslandstingsråd Innovationsroteln, Liberalerna i SLL."— Presentationens avskrift:

1 Innovationer för framtidens sjukvård i Stockholms läns landsting Daniel Forslund (L) innovationslandstingsråd Innovationsroteln, Liberalerna i SLL

2 Stockholms län växer – behovet av innovation ökar! Nya utmaningar…  Befolkningen ökar. Stockholms län växer med ca 35 000 invånare årligen.  Kraven förändras. Invånare och medarbetare förväntar sig moderna, stödjande och uppkopplade verktyg. …kräver nya verktyg!  Framtidsplanen omfattar 42 miljarder i investeringar på bättre lokaler, nya arbetssätt och modern teknik.  Nytänkande krävs i styrning, finansiering och organisation.

3 Nytt mål i landstingets budget 2015: Innovationsroteln, Liberalerna i SLL Stockholms läns landsting ska präglas av en kreativ och innovationsfrämjande kultur, där nytänkande belönas och innovation och ständigt förbättringsarbete ses som en del av kärnuppdraget.

4 Målet: innovation en självklar del av kärnuppdraget i hela landstinget!  Systematiskt identifiera och undanröja hinder för innovation!  Fånga upp idéer från personal, patienter och anhöriga!  Erbjuda en enklare väg in till SLL för entreprenörer, innovatörer och forskare!  Skapa struktur och testmiljöer för att fånga och pröva nyskapande lösningar!  Göra SLL till en stark, långsiktig och mer attraktiv samarbetspart! Innovationsroteln, Liberalerna i SLL

5 Identifierade hinder för att snabbare sprida och använda innovationer: Ersättningssystem Ersättningssystem som cementerar rådande arbetssätt och gammal teknik. Upphandling Upphandling och legala hinder. styrning Brist på styrning och ledning. infrastruktur Avsaknad av infrastruktur för implementering. Kultur Kultur, attityd och invanda mönster. tid Brist på tid för innovation i vardagen. finansiering Brist på finansiering av införandefasen. användardriven För lite användardriven och behovsdriven utveckling. Vilka är de största upplevda hindren för införande av innovativa lösningar i kommuner, landsting och regioner?

6 Se innovation som en strategisk ledningsfråga! Öka mottagligheten för innovation genom att utveckla styrinstrumenten: –Ersättningsmodeller –Upphandlingsmetoder –Avtalsskrivningar –Förändringsledarskap –Mätbarhet av nyttoeffekter Gå från ”projektverkstad” till linjeverksamhet genom att: –Belöna införande av ny teknik och nya metoder! Innovationsroteln, Liberalerna i SLL

7 Exempel på satsningar under 2015  Helt nytt avsnitt i budget för tydlighet och stärkt mandat.  Initierat utredning av en ny samlad organisation inom LSF för: –IT, eHälsa, telefoni, medicinteknik, informatik och informationssäkerhet –Innovationsstöd och -främjande  Lansering av SLL Innovationsfond: –2 genomföra utlysningar, totalt 243 ansökningar  Nytt ersättningssystem i primärvården som främjar innovation och eHälsa  Ny informationsmiljö genom 3R Innovationsroteln, Liberalerna i SLL

8 Uppdrag – ge vårdpersonalen moderna arbetsverktyg! Innovationsroteln, Liberalerna i SLL

9 Historisk satsning på modernisering av vårdens informationsmiljö! Innovationsroteln, Liberalerna i SLL  Investeringsmedel på 3 miljarder kronor avsätts 2016-2019: –Fokus på behoven av modern informationsförsörjning, inte på tekniska system! –Utmana leverantörer globalt! –Öppen, flexibel lösning! –Samverkan som ledord!

10 Historisk satsning på modernisering av vårdens informationsmiljö! Innovationsroteln, Liberalerna i SLL  Investeringsmedel på 3 miljarder kronor avsätts 2016-2019: –Fokus på behoven av modern informationsförsörjning, inte på tekniska system! –Utmana leverantörer globalt! –Öppen, flexibel lösning! –Samverkan som ledord!

11 Innovationsroteln, Liberalerna i SLL En samlad informationskärna för flera målgrupper och ändamål  Invånare, patienter och anhöriga  Medarbetare inom hälsa, vård och omsorg  Alla vårdgivare inom 3R  Övriga landsting utanför 3R  Kommuner  Statliga myndigheter  Medarbetare inom forskning och utveckling  Näringslivet Framtidens vård- informations -miljö

12 Innovationsroteln, Liberalerna i SLL Det är hög tid för nästa valfrihetsreform i vården! Rätten att välja VEM du besöker i vården…  Det fria vårdvalet har lett till ökad tillgänglighet och fler vårdcentraler  Ger patienten makt att själv göra informerade val …bör utvidgas till rätten att välja HUR du besöker vården!  Vården ska anpassa sig efter patientens behov, inte tvärtom!  Olika kontaktvägar för olika situationer!  Digital tillgänglighet och flexibilitet!

13 Måste mötet med vården se ut så här…? Innovationsroteln, Liberalerna i SLL

14 Vården måste kunna erbjuda fler flexibla kontaktvägar! Innovationsroteln, Liberalerna i SLL

15 Incitament för fler virtuella vårdbesök Innovationsroteln, Liberalerna i SLL Ny ersättningsmodell införs från den 1 januari 2016, som:  ger bättre förutsättningar för innovation och nya vårdformer  ger mindre fokus på besök, mer fokus på värdeskapande för patient  skärper kraven på införande av eHälsotjänster  belönar införande av eHälsotjänster utöver de som krävs i avtal  ger samma ersättningsnivå för videobesök som för fysiska besök.

16 Vill du veta mer? Innovationsroteln, Liberalerna i SLL facebook.com/liberaldaniel @liberaldaniel instagram.com/liberaldaniel linkedin.com/in/danielforslund twitter.com/liberaldaniel daniel.forslund@politik.sll.se www.stockholmsbloggen.se


Ladda ner ppt "Innovationer för framtidens sjukvård i Stockholms läns landsting Daniel Forslund (L) innovationslandstingsråd Innovationsroteln, Liberalerna i SLL."

Liknande presentationer


Google-annonser