Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbedömningar Ett favorituttryck som många slänger sig med.... som krävs från alla håll och kanter… men som få egentligen begriper…… Inklusive undertecknad…….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbedömningar Ett favorituttryck som många slänger sig med.... som krävs från alla håll och kanter… men som få egentligen begriper…… Inklusive undertecknad……."— Presentationens avskrift:

1 Riskbedömningar Ett favorituttryck som många slänger sig med.... som krävs från alla håll och kanter… men som få egentligen begriper…… Inklusive undertecknad…….

2 Vad är riskbedömning? Att göra riskbedömningar innebär att i förväg ta reda på hur och varför ohälsa och olycksfall riskerar att uppkomma i det arbete som ska utföras.

3 Varför ska man göra riskbedömningar? Har man identifierat en risk finns det möjligheter att också göra något åt den Attraktivare arbetsplats − lättare att rekrytera och behålla personal. Högre produktivitet − ger bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten.

4 Som en ram runt riskbedömningen, måste vi ta hänsyn till hur… teknik arbetsinnehåll arbetsorganisation …påverkar oss fysiskt psykiskt socialt

5 När ska man göra riskbedömningar? Riskbedömningar ska göras kontinuerligt som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Särskilt viktigt -när man tar i bruk en ny maskin -inför ny arbetsmetod -Inför uppstarten av ett säsongsarbete -får förändrade omgivningsförhållanden -vid kända riskarbeten/känt farlig teknik -efter ingrepp i befintlig maskin -när man konstruerat en egen maskin -vid nyanställning/ny praktikant

6 Hur gör man? STÄLL FRÅGOR!!! ”Hur jobbar ni här?” ”Hur vet man när tunnan är full?” ”Hur flyttar ni störtrören?”

7 Riskbedömning – Riskvärdering - Riskhantering

8 MTO – människan, tekniken, organisationen Det är viktigt att ta hänsyn till samspelet mellan människan (M), tekniken (T) och organisationen (O).

9 Människan är social, behandlar information, är anpassningsbar, behöver röra på sig, behöver återhämta sig, har ett behov av att få återkoppling på det den gör, är inte ofelbar M

10 Tekniken ska: vara konstruerad för den aktuella uppgiften, vara ”egensäker” i så stor utsträckning som möjligt, vara anpassad till användaren (ergonomi, skydd), vara konsekvent och förutsägbar, ge återkoppling, vara tolerant mot felhandlingar ge möjlighet till korrigeringar vid felbeslut. T

11 Organisationen styrs av externa krav − lagar,regler och avtal interna krav - rutiner, - instruktioner, - checklistor, - riktlinjer O

12 Organisationen Det är organisationens och ledningens ansvar att se till att arbetstagare på alla nivåer i verksamheten har kunskap om och förståelse för regler och rutiner som finns, samt en motivation till att följa dessa.

13 Exempel på risker i den gröna näringen

14

15

16

17

18

19

20

21 Dokumentation – alltid skriftlig dokumentation för: Riskbedömning Handlingsplaner Instruktioner – om allvarliga risker

22 Riskvärdering = att prioritera riskerna För att prioritera riskerna ska man beakta följande frågor: Hur ofta och hur länge utsätts någon för riskerna? Hur dolda/svårupptäckta är riskerna? Hur troligt är det att något kommer att hända? Hur allvarliga blir konsekvenserna? Kan flera av de anställda utsättas för risker?

23 Hantera riskerna på arbetet Alla risker i arbetet bör naturligtvis undvikas. Om det inte går att undvika dem helt, måste man minimera dem. Det kan man göra genom att använda andra material, andra arbetsmetoder eller en annan arbetsfördelning. Om riskerna finns kvar skall det finnas noggranna instruktioner för hur arbetet ska utföras. Det skall också finnas personlig skyddsutrustning till de arbetsuppgifter som innebär extra stora risker.

24 DOKUMENTERA! Sparvhök1honaHäckar i området Föda: 90 % småfågel jagar gryning/skymning Tornfalk3parHäckar i området Föda: 10 % småfågel Ormvråk2parHäckar i området Ofarlig men skapar otrivsel Lärkfalk1hanePasserar maj/sept Föda 100 % småfågel Kråka7parHäckar i området Endast risk för ägg och ungar

25

26

27


Ladda ner ppt "Riskbedömningar Ett favorituttryck som många slänger sig med.... som krävs från alla håll och kanter… men som få egentligen begriper…… Inklusive undertecknad……."

Liknande presentationer


Google-annonser