Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Anna Syberfeldt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Anna Syberfeldt."— Presentationens avskrift:

1 Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Anna Syberfeldt

2 VEM JAG ÄR Biträdande professor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde Expertgruppsledare för styrkeområde 3 inom Produktion2030 Forskar inom simuleringsbaserad optimering för produktionseffektivisering

3 Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20… Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv och hållbar produktion. Och att investeringar i produktion i Sverige ökar

4 NYTT SÄTT ATT STÖDJA FORSKNING OCH INNOVATION Industrin leder programmet tillsammans med akademi och institut Investeringarna ska lyfta industri + akademi + institut Kriterier på projekt: 1.Medfinansiering från industrin (minst 50%) 2.Hög TRL (Technology Transfer level) Pröva nya metoder i verklig industriell miljö Uppskalning från lab till industriell skala Industriella problem nära marknad Industri, akademi och institut medverkar i alla aktiviteter Finansieras av VINNOVA: Årlig budget: 30-40 Mkr

5 Tillverkningsindustrin: 50% av varuexporten 9,8 millioner invånare Anställda i industrin: 1 miljon personer  650 000 direkt i industrin  350 000 inom industrinära tjänster Sverige

6 Source: Eurostat Värdeskapande från tillverkningsindustrin Sweden

7 ORGANISATION Expertgrupper Forsknings- och innovationsråd Styrgrupp Utmaningar, visioner, projektidéer, ansökningar Utlysningar, bedömningar, beslut, finansiering Programkontor (programchef, vice programchef, kommunikationsansvarig) Vinnova Instrument

8 01 02 03 04 05 Forsknings- och innovationsprojekt Kunskap- och tekniköverföring till SMF Utbildning Mobilitet Internationalisering PROGRAMMETS FEM INSTRUMENT

9 MEDVERKAR I STYRGRUPP OCH LEDNING AV VÅRA FEM INSTRUMENT

10 01 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT TTRL: 4-7 Typ av projekt: metodutveckling, test och demo, uppskalning, implementering i industriell miljö Effekter: nya och bättre metoder/tekniker provade i industrin Industrin medverkar i alla projekt

11 02 KUNSKAP OCH TEKNIKÖVERFÖRING TILL SMF Kartläggning av kluster och nätverk Förpackning/nedskalning av våra FoI- projekt Ansvarig: projektledare för projekten Industrin erbjuds ny teknik genom workshops, test och demonstration, mm

12 03 UTBILDNING Nationell forskarskola Nationellt nätverk med 11 högskolor 32 nya kurser utvecklade Industrin: Föreläser, bidrar med cases Kurserna öppna för industrin Studiebeök till indsutrin

13 04 MOBILITET Projekten: konsortier med företag, akademi, institut Mobilitet för ökat kunskapsutbyte genom personutbyten för alla medverkande i forskningsprojekten Möjlighet att testa utrustning, teknik, etc i varandras miljöer Ny kunskap, tester i industriell miljö, nätverk, ny samverkan Industrin: erbjuds att pröva instrument, teknik, metoder. Indsutrin kan ta emot forskare i den egna verksamheten

14 05 INTERNATIONALISERING Varför? EU-forskning > Vinnova Påverka inriktning en på EU’s industriforskning (produktion, ICT, mm) Öka medverkan av svenska aktörer Stärka nordiskt samarbete Industrin: svensk industrins prioriteringar i EU-satsningar Information och påverkansarbete

15 PRODUKTION: STYRKEOMRÅDEN

16 STYRKEOMRÅDE 3: Virtuell produktions- utveckling och simulering Användningen av digitala modeller och simulering i utvecklingen av komplexa produkter och produktions- system är ett måste. Nästa steg är att utveckla helt virtuella fabriker för optimering och planering av produktionen som helhet. Utmaning: Att omvandla information och data till kunskap och beslutsstöd i virtuella och fysiska produktionssystem

17 STYRKEOMRÅDE 5: Produktion av tjänstebaserade produkter Tillverkningsindustrin lägger ökade resurser på förädling genom utveckling av tjänster och mjukvara. Det är inte bara fysiska produkter som skapar värde för kunden utan även erfarenheten av användning av produkten och de tjänster och programvara som är ansluten till den. Utmaning: Att utveckla kompetensen och framtagning av tjänstebaserade produkter.

18 STYRKEOMRÅDE 5: Processer för integrerad produkt- och produktionsutveckling Integrerade processer innebär parallell utveckling av produkt, tillverkningssystem och tillverkningsprocess, samt marknadsföringssystem, eftermarknadserbjudanden och system för återvinning och återanvändning när produkten är obrukbar. Förmågan att utveckla helt integrerade produktframtagnings- processer avgörande för konkurrenskraften på sikt. Utmaning: Att stärka produktutvecklingsprocesserna och verktyg för innovativ produktutveckling.

19 Våra expertgrupper

20 EXPERTGRUPPER: FRÅN UTMANING TILL UTLYSNING Uppdrag: Samla in utmaningar och problemställningar från samhälle, industri och forskningsaktörer Arbetssätt: Vision2030, scenarioarbete och strategisk agenda, underlag till utlysningar 200 medverkande Nätverk för framtida samverkan Ambassadörer för Produktion2030 FAKTA Expertgrupperna: 6 st Leds av 12 yngre forskningsledare Ger långsiktig stabilitet till området Öppna forum för alla med intresse för området Expertgrupper

21 Vägar till Produktion2030 Sök projektmedel i utlysningar i samverkan med forskningsaktör Ta en kurs i vårt utbud av utbildningar Delta i en Expertgrupp – nätverk och kunskap Testa nya metoder och tekniker – alla projekt finns som SMF-paket

22 VÄLKOMNA ATT ANSLUTA TILL EXPERTGRUPPERNA! info@produktion2030.se

23 INSTRUMENTEN: NYCKELTAL Projekt 30 projekt, med 40 % kvinnliga projektledare Projektledare: 18 akademi, 10 institut, 2 industri 160 företag, varav 80% SMF 50 forsknings- organisationer SMF 18 SMF-kluster Ca 100 SMF har medverkat 7 projekt = SMF-paket 6-8 seminarier Utbildning Nationell forskarskola 32 nya kurser70 studenter 20% medverkan från industrin Nätverk 200 personer i Expertgrupperna: företag (102), UoH (80), institut (18) 6000: får nyhetsbrev Seminarier, konferenser och andra spridningsaktiviteter: >100

24 KOMMANDE UTMANINGAR…

25 DIGITALISERA ELLER DÖ!

26 Tack för att ni lyssnade! anna.syberfeldt@his.se www.produktion2030.se


Ladda ner ppt "Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Anna Syberfeldt."

Liknande presentationer


Google-annonser