Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Citeringsstatistik - möjligheter och omöjligheter Staffan Karlsson Analysenheten, Avdelningen för forskningspolitiska frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Citeringsstatistik - möjligheter och omöjligheter Staffan Karlsson Analysenheten, Avdelningen för forskningspolitiska frågor."— Presentationens avskrift:

1 Citeringsstatistik - möjligheter och omöjligheter Staffan Karlsson Analysenheten, Avdelningen för forskningspolitiska frågor

2 Bibliometri är omdiskuterat … Nature Neuroscience vol 1, 1998

3 … men allt oftare använt

4 Science 317, sid 582 (augusti 2007)

5 Kritiker har pekat på problem med bibliometriska kvalitetsmått Brister/begränsningar i Thomsons databas Problem med specifika bibliometriska index och hur de tolkas

6 Thomson/Web of Science-databasens täckning Enbart tidskrifter Inom humaniora och samhällsvetenskap sker en viktig del av publiceringen i antologier, monografier och inom teknik i proceedings –Tidskriftsurval: För närvarande täcks nästan 10 000 tidskrifter ~ 1150 inom Arts & Humanities ~1950 inom Social Sciences Total finns ca 30 000 vetenskapliga tidskrifter Ca 16 000 av dessa är referee granskade

7 Amerikansk-brittiskt fokus Databasens täckning

8 Var trycks publikationerna som Thomson indexerar? Databasens täckning

9 Felaktigheter i databasen Publikationer, framförallt referenslistor, innehåller många felaktigheter  Thomson Scientific rättar referenslistorna i databasen  De svenska adresserna (på lärosätesnivå) rättas i Vetenskapsrådets databas  Före analyser av individer/grupper verifieras publikationerna mot CVn

10 Generell kritik mot bibliometri 1. Användningen av Journal Impact Factors (JIF)

11 För enskilda artiklar är JIF ingen bra citeringsindikator Generell kritik mot bibliometri 1. Användningen av Journal Impact Factors (JIF)

12 Det finns många skäl att citera en publikation Alla är inte ”positiva” Generell kritik mot bibliometri 2. Är citering lika med kvalité?

13 Exempel 1 Lowry 1951, ca 250 000 citeringar Watson & Crick 1953, ca 2 400 citeringar Exempel 2 Kall fusion Fleischmann & Pons 1989, >700 citeringar Generell kritik mot bibliometri 2. Är citering lika med kvalité?

14 Nej, strikt sett anses citering vara ett mått på uppmärksamhet (impact) Dock, det finns många studier som visat att citering ofta är väl korrelerat med kvalité enligt peer review-bedömningar Generell kritik mot bibliometri 2. Är citering lika med kvalité?

15 Bibliometri Peer review Flera av problemen med bibliometriska analyser är skalberoende Små enheter kräver större försiktighet än större

16 Hur publicerar HS-området? Den bild som Thomson/ISI-databasen ger

17 Humaniorapublikationerna fördelade på typ av publikation (% andelar) Articles* Book reviews Editorial material Reviews Danmark52,840,42,82,2 Finland55,639,11,62,9 Norge50,241,74,42,6 Sverige50,542,13,11,3 * Inkluderar Letters & Notes

18 Antal artiklar inom humaniora (alla kurvor baseras på glidande 3års medelvärden)

19 Andelen humaniora bland alla artiklar

20 Största ämnesområden, artiklar inom humaniora DanmarkAndel (%) Literature14.2 Language & Linguistics13.2 Humanities, Multidisciplinary11,2 Philosophy8,3 History & Philosophy of Science8,2 FinlandAndel (%) Language & Linguistics16,5 Philosophy16,1 Communication9,9 History8,9 History & Philosophy of Science8,3 NorgeAndel (%) History30.7 Language & Linguistics9,7 Philosophy7,3 Literature6,7 Humanities, Multidisciplinary5,0 SverigeAndel (%) Literature16.9 Philosophy10,8 Language & Linguistics9,6 Communication7,9 Art7.3

21 Samhällsvetenskapliga publikationer fördelade på typ av publikation Articles Book reviews Editorial material Meeting abstr. Reviews Danmark75,010,53,77,42,9 Finland79,55,83,19,22,2 Norge78,410,13,55,02,6 Sverige73,79,83,111,31,9

22 Antal artiklar inom samhällsvetensskap

23 Andelen samhällsvetenskap bland alla artiklar

24 Största ämnesområden, artiklar inom samhällsvetenskap DanmarkAndel Economics20.3 Psychology, Multidisciplinary6.8 Management6.3 Political Science6.3 Business5.4 FinlandAndel Economics12.8 Education & Educational Res.6.8 Psychology, Multidisciplinary6.1 Psychology, Developmental5.6 Information Science & Library Sci.5.3 NorgeAndel Economics16.9 Psychology, Multidisciplinary9.7 Political Science6.9 Environmental Studies4.7 Social Sciences, Interdisciplinary4.5 SverigeAndel Economics16.4 Psychology, Multidisciplinary7.2 Management7.0 Sociology5.0 Psychology, Experimental4.2


Ladda ner ppt "Citeringsstatistik - möjligheter och omöjligheter Staffan Karlsson Analysenheten, Avdelningen för forskningspolitiska frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser