Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Forsknings- och innovations- politisk proposition för perioden 2009-2012 Ett lyft för forskning och innovation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Forsknings- och innovations- politisk proposition för perioden 2009-2012 Ett lyft för forskning och innovation."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Forsknings- och innovations- politisk proposition för perioden 2009-2012 Ett lyft för forskning och innovation

2 Utbildningsdepartementet Regeringens löften före valet Ökade (direkta) resurser till UoH med 2 mdkr Medlen till UoH ska fördelas baserat på kvalitet Offentliga anslag för FoU ska motsvara 1 % av BNP Högskolemomsen bort Excellenta forskningsmiljöer ska få ökat stöd Medicin och teknik är prioriterat Instituten ska stärkas Ökad kommersialisering, stärkta holdingbolag Ej politiska styrelser vid UoH Ökad frihet för UoH Alla ledamöter i stiftelserna ska inte utses av regeringen Forskningsrådens styrelser ska utses av forskare

3 Utbildningsdepartementet Genomförande I Ökade (direkta) resurser till UoH med 2 mdkr Medlen till UoH ska fördelas baserat på kvalitet Offentliga anslag för FoU ska motsvara 1 % av BNP Högskolemomsen bort Excellenta forskningsmiljöer ska få ökat stöd Medicin och teknik är prioriterat Instituten ska stärkas Ökad kommersialisering, stärkta holdingbolag Ej politiska styrelser vid UoH Ökad frihet för UoH Alla ledamöter i stiftelserna ska inte utses av regeringen Forskningsrådens styrelser ska utses av forskare

4 Utbildningsdepartementet Lyftet 2009-2012 Direkta anslag – 1550 mnkr Strategiska satsningar – 1800 mnkr Forskningsfinansiärer – 675 mnkr Infrastruktur – 150 mnkr Industriforskningsinstitut – 200 mnkr Innovationspaket – 150 mnkr Forskningsmoms – 300 mnkr ESS – 150 mnkr Regeringens disposition – 25 mnkr Summa:5 miljarder kronor

5 Utbildningsdepartementet Direkta anslag Alla nya anslag fördelas enligt kvalitetskriterier 10 % av tidigare medel omfördelas enl kvalitet Kriterier 50 % - andel av externa medel 50 % - kvalitet –25 % antal artiklar –25 % citeringar

6 Utbildningsdepartementet Strategiska satsningar Medicin585 mnkr –biovet190 –stamceller65 –diabetes70 –neurovetenskap70 –epidemiologi25 –cancer70 –psykiatri25 –vård70 Summa:585 mnkr

7 Utbildningsdepartementet Strategiska satsningar Teknik650 mnkr –nanovetenskap80 –E-vetenskap70 –materialvetenskap65 –flygteknik20 –produktionsteknik70 –transport160 –ICT125 –rymd20 –säkerhet40 Summa:650 mnkr

8 Utbildningsdepartementet Strategiska satsningar Klimat och miljö535 mnkr –klimatmodeller40 –effekter på ekosystem o biol.mångf75 –havsmiljö40 –nyttjande av naturresurser70 –energi310 Summa:535 mnkr

9 Utbildningsdepartementet Strategiska satsningar Teknik, tvärvetenskap, H/S70 mnkr –konflikt och säkerhet40 –tillväxtforskning10 –politiskt viktiga regioner20

10 Utbildningsdepartementet Forskningsråden och Vinnova Ny organisation för ökad samverkan –samarbetsråd Vetenskapsrådet –Råd för infrastruktur –Råd för medicin och hälsa –Styrelsens sammansättning ses över Vinnova – något breddat uppdrag Forskningsberedningen bör samverka med näringsministerns innovationspolitiska råd

11 Utbildningsdepartementet Forskningsråden och Vinnova Ökade anslag: –Vetenskapsrådet – 584 mnkr –Vinnova – 215 mnkr –Formas – 150 mnkr –FAS – 36 mnkr –Statens energimyndighet – 110 mnkr –Rymdstyrelsen – 20 mnkr

12 Utbildningsdepartementet Infrastruktur 150 mnkr till Vetenskapsrådet Forskningsinfrastruktur som omnämns Databaser, register och biobanker E-vetenskap Materialforskning inkl. nanovetenskap MAX IV European Spallation Source (ESS) Stockholm Science for Life

13 Utbildningsdepartementet Innovationsfrågor Instituten200 mnkr Innovationspaket150 mnkr –Kommersialisering vid UoH – 75 mnkr - servicefunktioner - holdingbolag –Innovationsbron AB – 75 mnkr - Såddfinansiering - Affärsutveckling inkl. inkubatorer

14 Utbildningsdepartementet


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Forsknings- och innovations- politisk proposition för perioden 2009-2012 Ett lyft för forskning och innovation."

Liknande presentationer


Google-annonser