Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningar & lagstiftning om -Överskuldsättning & Skuldsanering -Översyn av utsökningsbalken Utredningar av vikt för Inkassobranschen 21 April 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningar & lagstiftning om -Överskuldsättning & Skuldsanering -Översyn av utsökningsbalken Utredningar av vikt för Inkassobranschen 21 April 2016."— Presentationens avskrift:

1 Utredningar & lagstiftning om -Överskuldsättning & Skuldsanering -Översyn av utsökningsbalken Utredningar av vikt för Inkassobranschen 21 April 2016

2 Skuldsanering och överskuldsättning 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Budgetprop. 2015/16:1 2013:72 Ut ur skuldfällan 2014:44 F-skuldsanering Prop. 2015/16:125, i kraft 1 nov. -16

3 Överskuldsättning  Slutgiltig preskription och ”kallelse på okänd borgenär”  Omvänd avräkningsordning vid Kfm, kapital före ränta  Processregler om preskription i summarisk process  Räntetak  Förebyggande, stödjande och rehabiliterande åtgärder

4 Överskuldsättning  Ränte- och kostnadstak samt en civilrättslig sanktion vid bristande kreditprövning, - Vissa konsumentkrediter, Dir 2015:43, sep. 2016 - högkostnadskrediter; 25-50 % effektiv ränta, fakturakrediter undantas, Räntetak 20-40 %, Kostnadstak max 100 eller 200 % av kreditbeloppet? (ej processkostn.), Förlängning max 2 ggr, Skriftlighetskrav?, Riskvarningsinfo?, Säkerhetsmarginal för återbet. Förmåga? Civilrättslig ogiltighet?  Resurser till budget- och skuldrådgivarna. Inspektionen för vård & omsorg  Ökad information och utbildning, dock via Kfm, (ingen portal)  Överskuldsatta var 400 000 (Kfm), blev 100 000 (SOU 2013:78)  Nu 28 000 enligt Riksrevisionsverket

5 Skuldsaneringslagen  Ökad aktivitetsbörda på fordringsägare, proklama vid missad fordran  Snabbare start, betalning redan efter inledandebeslut  Betalningsförmedling via Kfm  Insolvenskravet – ”överskådlig tid” : lagstiftning genom förarbetsuttalanden  Två betalningsfria månader  En andra chans

6 Skuldsanering för företagare  Företagare, tidigare företagare (”engagerad i ett AB”), närstående. (Konkurs ej krav. )  Solvenskrav och skötsamhetskrav vid pågående verksamhet  Samma grad av misskötsamhet (låg) ska accepteras oavsett enskild eller statlig borgenär  Osäker prognos godtas. Avbetalningsplan på 3 år.  70 % näringsrelaterat  Utökad närståendekrets, även sambos/makes barn samt syskon till företagare  Högre lägsta månadsavbetalning, knutet till basbeloppet  3:12 - utdelningar

7 Översyn av Utsökningsbalken  Modernisera utsökningsrätten  Förbättrad kvalitet på utredningar av gäldenärens tillgångar  Lönsutmätningsinstitutet  Gäldenärens beneficium  Avhysningar  Försäljning & redovisning  Exekutionsrättslig praxis, kodifiering? EU-rätt och HD/HFD  Samverkan mellan Kfm och andra myndigheter (tull, polis m fl)  Materiell och formell processledning för Kfm i utsökningsmål, medling?

8 Översyn av utsökningsbalken Tänkbara ändringsförslag  Tydligare, överklagbara beslut under tillgångsutredningen  Moderniserade utredningsverktyg, (registeråtkomstfrågor, registerkontroller, m.m.)  Löneutmätning, socialtjänstens norm, 100 kr?, webbinfo?  Benificium, besparingar?, bostadsrätter?, schablon?  Avhysningar, olika förslag för stärkt skydd till bostad  Försäkringsbelopp (ej förfallna), samäganderätt, borgenärs rätt till ränta, myndighetsbeslut och domar i förvaltningsdomstol  Medling, frivillighet?

9 Översyn av utsökningsbalken  Europarätten – konventioner med genomslag direkt i UB?  Skatteprivilegium vid löneutmätning?  Skatteprivilegium med avgiftsbefrielse?  I ”Kronofogdens register” leder tanken att staten har ett ansvar för dessa genom Kronofogden – endast ärendehanteringsregister! Ej ”Gäldenärs- register”.


Ladda ner ppt "Utredningar & lagstiftning om -Överskuldsättning & Skuldsanering -Översyn av utsökningsbalken Utredningar av vikt för Inkassobranschen 21 April 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser