Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oslo 11.10.2007 Finland och förnybar energi Erkki Eskola Handels- och industriministeriet Energiavdelningen Innehåll Handels- och industriministeriet Energiförsörjningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oslo 11.10.2007 Finland och förnybar energi Erkki Eskola Handels- och industriministeriet Energiavdelningen Innehåll Handels- och industriministeriet Energiförsörjningen."— Presentationens avskrift:

1 Oslo 11.10.2007 Finland och förnybar energi Erkki Eskola Handels- och industriministeriet Energiavdelningen Innehåll Handels- och industriministeriet Energiförsörjningen i Finland Energipolitik Energieffektiviseringen Förnybar energi

2 Gruppen för teknologipolitik Gruppen för forskning och framtidssyn Gruppen för internationell teknologipolitik Gruppen för kvalitets- politik och teknisk säkerhet Gruppen för den inre marknaden Gruppen för konkurrens-, konsument- och livsmedelsärenden Gruppen för exportfrämjande Gruppen för företagsjuridik Gruppen för näringspolitik Finansieringsgruppen Gruppen för TE- centralerna Energiförvaltnings- och k ärnenergigruppen Energimarknads- gruppen Gruppen för förnybar energi och energi- effektivitet Projektet hållbar utveckling Närings- avdelningen Enheten för statens ägärpolitik Energi- avdelningen Marknads- avdelningen Teknologi- avdelningen Staben Förvaltningsenheten Kommunikationsenheten Revisionsenheten Ekonomienheten Handels- och industriministern Statssekreterare Kanslichefen

3 Ministeri CronbergMinisteri Pekkarinen Kansliapäällikkö Osastopäällikkö Alivaltiosihteeri Ministeri Cronberg Ministeri Cronberg Ministeri Pekkarinen Ministeri Cronberg Ministeri Pekkarinen Ministeri Pekkarinen Ministeri Cronberg Ministeri Pekkarinen Osastopäällikkö Ministeri Pekkarinen Valtiosihteeri Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiorakenne

4

5

6

7

8

9 Förnybara energins andel av primärenergin i 2003, EU-25

10 Bioenergins andel av primärenergin i 2003, EU-25

11 RES- elektricitets andel av total förbrukning av elektricitet i 2004, EU-25

12 Bioenergins andel i total produktion av elektricitet i 2003, EU-25

13 Energipolitik i Finland Energipolitiska målsättningar Säkerhet av energiförsörjningen Hållbar utveckling Konkurrenskraftiga energipriser Nyckelfrågor Energieffektivitet Förnybar energi Elförsörjningen EU - mål 20%/20%/20%/10%/2020

14 GHG Emissions Scenario, Mt CO 2 eq. (2005)

15 Energieffektivitet Mål Långsiktigt mål är att stoppa tillväxt av primärenergiförbrukningen Åtgärder idag Forskning och utveckling av nya teknologier (45 M€/a) Implementering av EU direktiver (ET, Labelling, EBD, ESD, CHP, Ecodesign) Energieffektivitetsavtal Energibesiktningar (2-3 M€/a) Stöd för investeringar i energieffektivitet i industrin etc. (5 M€/a) Stöd för investeringar i energirenovationer av bostäder (17 M€/a) Informationsaktiviteter (2 M€/a)

16 Voluntary energy conservation agreement scheme covers approx. 60% of Finland’s total energy consumption at the end of 2005 In addition: the bus and coach sector public transport energy conservation agreement also covers national railways local services, trams and the metro. The latter cover 100% of energy consumption in the sector in Finland. energy conservation programmes for truck and van transport covering almost 70% of truck and van deliveries Höylä II energy conservation programme for oil-heated properties covering more than 15% of energy used on heating domestic, service and agricultural buildings in Finland.

17 Förnybar energi Mål Tillväxt i förbrukning av träflis, agrobiomass, biogas och träpellets (Strategi 2005) 80 % innan 2025 Tillväxt I totalförbrukning av förnybar energi (Strategy 2005) 40 % innan 2025 Andel av förnybar energi 25 % år 2005 EU - mål 20 % år 2020, nationella målen skall sättas Biobränslens andel i transport EU - mål 10 % år 2020 Bioenergi Finlands mål är att hålla sig bland de ledande industriella länderna då det gäller förbrukning av bioenergi

18 Förnybar energi Åtgärder i dag Forskning och utveckling av nya teknologier (15 M€/a) Implementering av EU direktiver (ET, RES-E, RES-T, CHP etc) Stöd för investeringar i energiproduktion (25 M€/a) Stöd för investeringar angående förändring av uppvärmningssystem i bostäder (7 M€/a åren 2006-2007) Stöd för tillvaratagande och flisning av energivirke (6 M€/a) Stöd för RES-E genom energibeskattning (10 M€/a) Informationsaktiviteter (1 M€/a) Inmatningstariffer (feed-in tariffs) för RES-E produktion under förberedelse

19 Växthusgaser i referensscenario och i politikscenario

20 Slutsatser Nödvändigt att minska utsläppen av växthusgaser Alla kostnadseffektiva åtgärder behövs Energieffektivitet och förnybar energi är bland de viktigaste insatsområden Finland är ett av de ledande länderna då det gäller utnyttjande av bioenergi, kraftvärme och energieffektivitet Finland är inte ledande då det gäller vindkraftproduktion, förbrukning av träpellets eller utnyttjande av värmepumpar Allokering av EU-målsättningar 20%/20%/20%/10%/2020 – stora påverkningar på energipolitiken Den nya klimat- och energistrategin 2008 - ambitiösa mål för CO2-utsläpp, energieffektivitet och förnybara energikällor Kärnkraftens roll i framtiden?


Ladda ner ppt "Oslo 11.10.2007 Finland och förnybar energi Erkki Eskola Handels- och industriministeriet Energiavdelningen Innehåll Handels- och industriministeriet Energiförsörjningen."

Liknande presentationer


Google-annonser