Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Kronobergs län 2016 Ronnie Kihlman, utredare Daniel Warelius, Af-chef Växjö, 9 december.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Kronobergs län 2016 Ronnie Kihlman, utredare Daniel Warelius, Af-chef Växjö, 9 december."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Kronobergs län 2016 Ronnie Kihlman, utredare Daniel Warelius, Af-chef Växjö, 9 december 2015

2 Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick 465 privata arbetsgivare och 64 offentliga arbetsgivare Svarsfrekvens : - Privata arbetsgivare 73 % - Offentliga arbetsgivare 91 % Prognosen undersöker bland annat: Efterfrågeutvecklingen Kapacitetsutnyttjande Sysselsättningsutveckling Rekryteringsbehov Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

3 Prognos för Kronobergs län 2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2016 Länets sysselsättning ökar successivt under prognosperioden Arbetsmarknaden stärks men trots god sysselsättningstillväxt så minskar inte arbetslösheten. Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad. –Antalet personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden ökar och utgör nu 72 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet. –Den upplevda bristen på arbetskraft stiger. Särskilt tydlig är bristsituationen inom länets offentliga sektor. Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

4 Global konjunktur Den globala ekonomi fortsätter att förstärkas under 2016. USA -Amerikanska hushåll och företag håller i taktpinnen i värdsekonomin. -Fallande arbetslöshet och stigande sysselsättning -En stark inhemsk marknad och framåtblickande indikatorer är positiva Kina -Tillväxten bromsar in men bedöms fortfarande bli relativt god -Försvagat men ändå starkt inköpschefsindex Europa -Utsikterna för euroområdet har stabiliserats -Fortsatt hög arbetslöshet i vissa länder Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

5 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator Privata näringslivet, Våren 2007 – Hösten 2015 Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

6 Kapacitetsutnyttjandet i Kronoberg Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

7 Sysselsättningen bedöms öka i Kronoberg under prognosperioden: Sysselsättningen ökar inom den offentliga sektorn, byggverksamheten samt inom privata tjänster Tillverkningsindustrins negativa sysselsättningstrend inom länets bromsar in under 2015 och vänder uppåt under 2016. Förändring (antal) + 600 2015 2016 Förändring (andel) +0,7% Förändring (antal) + 800 Förändring (andel) +0,9% Prognos Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015 Sysselsättningsprognos 2015-2016

8 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015 Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16- 64 år) mellan kvartal 4 2015 och kvartal 4 2016 Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

9 Antal personer berörda av varsel om uppsägning Kronobergs län, januari 2000 – oktober 2015 Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

10 Antal personer berörda av varsel om uppsägning Kronobergs län, januari 2000 – oktober 2015 Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

11 Arbetslöshet utveckling som andel av den registerbaserade arbetskraften januari 1995 – oktober 2015 Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

12 Arbetslöshet (16-64 år) som andel av den registerbaserade arbetskraften Fördelat på län, oktober 2015 Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

13 Arbetslöshet (16-64 år) som andel av den registerbaserade arbetskraften Kronobergs län, fördelat på kommun, oktober 2015 Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

14 Arbetslöshetens utveckling, Kronobergs län Grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden: arbetslösa i åldern 55-64 år, personer med förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, utomeuropeiskt födda Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

15 Arbetslöshetens utveckling, Kronobergs län Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, januari 2004-oktober 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

16 NEET* - Andel ungdomar 15-24 år I EU 28 som varken arbetar eller studerar år 2014 Källa: Eurostat * Not in employment, education or training Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

17 Inskrivna arbetslösa – Kronobergs län Utfall och prognos för 2015 & 2016 Kvartal 4 2015 Förändring +50 Antal 7 950 Andel 8,4% Kvartal 4 2016 Förändring +100 Antal 8 100 Andel 8,4% Prognos Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

18 Arbetskraftsbrist Andel arbetsställen som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret. Heldragen linje = historiskt genomsnitt Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

19 Arbetskraftsbrist Andel arbetsställen som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret. Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

20 BristyrkenÖverskottsyrken BetongarbetareAdministratörer och sekreterare Civilingenjörer, maskinElevassistenter FörskollärareFörsäljare, dagligvaror Gymnasielärare i yrkesämnenFörsäljare, fackhandel IT-arkitekterKöks- och restaurangbiträden KockarLagerarbetare LäkareLokalvårdare Mjukvaru- och systemutvecklareMontörer inom metall, gummi och plast MurarePersonliga assistenter Sjuksköterskor (grundutbildade)Receptionister Specialistsjuksköterskor (diverse inriktningar)Vaktmästare SpecialpedagogerVårdbiträden Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

21 Yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst brist på sökande (minst konkurrens om jobben) fram till och med 2016 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgiOperationssjuksköterskor IT-arkitekterSjuksköterskor, psykiatrisk vård Mjukvaru- och systemutvecklareGeriatriksjuksköterskor Testare och testledareByggnadsingenjörer och byggnadstekniker Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgiCivilingenjörer, elkraft Civilingenjörer, bygg och anläggningSpecialpedagoger LäkareVVS-ingenjörer FörskollärareBarnmorskor Civilingenjörer, maskinBarnsjuksköterskor Sjuksköterskor inom akutsjukvårdCivilingenjörer, elektronik och teleteknik Yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst överskott på sökande (störst konkurrens om jobben) fram till och med 2016 FotograferFriskvårdskonsulenter JournalisterHandläggare/utredare, offentlig förvaltning BiologerBibliotekarier Informatörer Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

22 Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist på sökande (minst konkurrens om jobben) fram till och med 2016 KockarServitörer ByggnadsplåtslagareTakmontörer LastbilsmekanikerBagare/konditorer GolvläggareAnläggningsarbetare MurareBilmekaniker BetongarbetareStyr- och reglertekniker GlasmästareTunnplåtslagare VVS-montörerKranförare VerktygsmakareFastighetstekniker Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst överskott på sökande (störst konkurrens om jobben) fram till och med 2016 ParkarbetareFörsäljare, fackhandel Försäljare, dagligvarorBarnskötare Administratörer och sekreterareVårdbiträden VaktmästareTruckförare Lagerarbetare Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

23 Sammanfattning och slutsatser Förbättrad internationell konjunktur Stark optimism bland länets arbetsgivare Fler personer i arbete Svag ökning av arbetslösheten mot slutet av 2016 Tudelad utveckling på arbetsmarknaden Fler stora utmaningar för arbetsmarknadspolitiken framöver Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015

24

25


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Kronobergs län 2016 Ronnie Kihlman, utredare Daniel Warelius, Af-chef Växjö, 9 december."

Liknande presentationer


Google-annonser