Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VINTERKRÄKSJUKA. Vinterkräksjukan är ett virus - Calicivirus Norovirus Sapovirus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VINTERKRÄKSJUKA. Vinterkräksjukan är ett virus - Calicivirus Norovirus Sapovirus."— Presentationens avskrift:

1 VINTERKRÄKSJUKA

2 Vinterkräksjukan är ett virus - Calicivirus Norovirus Sapovirus

3

4 Calicivirus Symtom: Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, ibland låggradig feber, muskelvärk, ledvärk, huvudvärk Inkubationstid: 12-48 timmar Varaktighet: 24-72 timmar, ibland längre

5 Smittvägar (fekal-oral) Direkt eller indirekt kontaktsmitta Dropp-kontakt smitta Livsmedel Dricksvatten och badvatten

6 Calicivirus - Mycket hög smittsamhet > 100 miljoner viruspartiklar/ml avföring-kräkning Låg infektionsdos: 10-100 viruspartiklar Mest smittsam vid symtom

7 Calicivirus Virus kvar i avföring lång tid efteråt –3 veckor vanligt –extremfall; fortfarande positiv efter 3 år Kan inte tillväxa utanför människan men kan överleva utanför människan

8 Ett svårstädat virus Stabilt virus - överlever länge i miljön (vecka, månad) –10 dygn i kylskåp –I tvätt efter 2 veckor –Tål nedfrysning Saknar hölje - ganska tåligt mot alkohol Mekanisk rengöring är viktigast!

9 Definition utbrott Två eller flera fall av diarré och /eller kräkningar hos vårdtagare och/eller personal där ett tydligt samband med smittspridning föreligger

10 Intagningsstopp Okontrollerad spridning på enheten dvs. när vårdtagare insjuknar på mer än ett vårdrum och/eller personal, som inte vårdat vårdtagare med gastroenteritsymtom insjuknar. Efter 48 timmars symtomfrihet på enheten hävs intagningsstoppet.

11 Flerbädd Enkelrum m. toa = Vårdtagare med symtom

12 Flerbädd 48 timmar symtomfrihet Kohortvård = Potentiellt smittade = Vårdtagare med symtom Enkelrum m. toa

13 Vårdrutiner, kohortvård Vårdtagare med symtom vårdas av personal som ej deltar i vården av övriga patienter. Bedrivs 24 timmar om dygnet och kan avslutas efter 48 timmars symtomfrihet ”Extra personal” från bemanningsteam/pool bör inte ingå i kohorten

14 Vårdrutiner –Enkelrum med egen toalett –God handhygien hos vårdtagaren är viktigt! –Byte av sängkläder –Mekanisk bearbetning/rengöring viktig!

15 Vårdrutiner Använd engångs plastförkläde och handskar Tvätta händerna med tvål och vatten. Torka. Handdesinfektion Använd stänkskydd vid behov t ex visir

16 Vårdrutiner, mathantering Personal som ingår i kohorten ska ej hantera mat! Ingen buffé, självservering eller gemensamma måltider –Ej i personalrummet heller. –OBS Hårdosten, sockerskålar, godis, kakor, frukt… Måltider intas på rummet Inga vårdtagare får vistas i kök eller ta mat från matvagn Disk hanteras som vanligt

17 Vårdrutiner, städning och desinfektion Desinfektionsmedel för ytor, oxiderande med tensid Punktdesinfektera omedelbart med Virkon 1% vid spill Slutstädning: Virkon1%

18 Vårdrutiner, tvätt Basala hygienrutiner med tillägg för handtvätt Tvättsäck på rummet. Förslut på rummet. Lägg inte tvätten på golv. Byt sängkläder vid behov och minst en gång per dygn

19 Vårdrutiner, personlig hygien hos den som är sjuk Handtvätt före måltid och efter toalettbesök Dusch om den drabbade orkar

20 Vårdrutiner, avfall Hanteras som vanligt Vid slutstädning, kassera engångsmaterial (glöm inte att slänga toalettrullen)

21 Vårdrutiner, vid okontrollerat utbrott Undvik att flytta vårdtagare. Om någon måste flyttas måste den berörda enheten informeras om smittrisken - Infektionen får aldrig hindra adekvat medicinskt omhändertagande!

22 Vårdrutiner, Extern personal Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, konsulter undviks om inte medicinska skäl överväger (helst sist på arbetspasset) Personal från bemanningsteam bör ej ingå i kohort Personal ska ej gå mellan avdelningar under samma arbetsdag. Om nödvändigt, noggrann handhygien och byte av kläder.

23 Besökare Informeras om att det pågår ett utbrott och att det samtidigt är olämpligt att samtidigt besöka andra enheter pga smittrisken. Informeras om vikten av god handhygien. Ombeds att inte besöka vårdenheter om de har symtom på vinterkräksjuka. Ska stanna hemma minst 48 timmar efter symtomfrihet.

24 Magsjuk personal rekommenderas att: Vid symtom - gå hem direkt! Stanna hemma 48 timmar efter symtomfrihet

25 Provtagning Räcker att 2-4 nyinsjuknade vårdtagare provtas Vid tveksamhet komplettera med analys för Rota och Adenovirus. ( Ett rör/ analys) Tänk på differentialdiagnoser!

26 Calicivirus diagnostisk på faeces (avföring) Calici(noro)virus, PCR Remiss Mikrobiologi - Odling och Direktpåvisning Ta provet tidigt, helst inom ett dygn efter insjuknandet I första hand prov på faeces Lämnas snarast till mikrobiologiska laboratoriet, SkaS Skövde Prover analyseras varje vardag Telefonsvar lämnas på begäran, ange telefonnummer

27

28

29


Ladda ner ppt "VINTERKRÄKSJUKA. Vinterkräksjukan är ett virus - Calicivirus Norovirus Sapovirus."

Liknande presentationer


Google-annonser