Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planerade projekt 2016. Rekrytering Svenska Båtunionen 2025.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planerade projekt 2016. Rekrytering Svenska Båtunionen 2025."— Presentationens avskrift:

1 Planerade projekt 2016

2

3 Rekrytering

4

5

6 Svenska Båtunionen 2025

7 Vem eller vilka är SBU viktigaste målgrupp? -SBU:s medlemmar är förbunden! Viktigast att underlätta för dessa -Den enskilde medlemmen är vår absoluta målgrupp. -SBU skall vara till nytta för båtklubbsmedlemmarna och därmed också för båtförbunden - SBU ska verka som en branschorganisation för båtklubbarna - Den viktigaste målgruppen är båtklubben med dess medlemmar.

8 Påtagliga förändringar av båtlivet mellan åren 2000-2015 - 70-talisterna har ont om tid. - Politisk klåfingrighet (toatömningen, alkohollagen, giftfärgseländet t ex) - En gradvis förskjutning till kortare utnyttjande av båten - Egoism och girighet breder ut sig. - Dialogen med myndigheterna har blivit mindre förtroendefull.

9 Företeelser i båtlivet 2025 som inte finns idag. -Båtpooler. Flera äger och nyttjar en eller flera olika typer av båtar -Svårt att rekrytera förtroendevalda på ideell basis -Man vill hinna med mer än bara båtlivet. Ont om tid -Stort exploateringstryck på sjönära markområden -Naturligt att köpa båttjänster i en ideell förening i stället för att själv medverka -Fler trailerburna lösningar -Hårdare miljökrav -Färre men större marinor/båtklubbar

10 Hur gå vidare ?? -Vara på plats ute i båtlivet och alltså lämna konferensrummet -Vi ska gå direkt på den enskilde individen. Inga filtrerande mellanled -Tajtare kontakter med politiker -Vi behöver göra återkommande enkäter hos enskilda medlemmar -Ta fram en tydlig vision tillsammans med båtorganisationssverige -Fundera på incitament för att vilja jobba ideellt även i framtiden - Möjlighet för alla att diskutera och påverka det framtida båtlivet utan att tänka på organisationsformer.

11 Sveriges maritima strategi (aug 2015) Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de maritima näringarna och har lagt fast följande vision för det fortsatta arbetet: Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Anna JohanssonMikael Damberg Infrastrukturminister Närings- och innovationsminister Sven-Erik Bucht Åsa Romson LandsbygdsministerKlimat- och miljöminister

12 4.6.4 Fritid och turism (färjetrafik, kryssningsverksamhet, skärgårdsturism, fritidsfiske, handel med fritidsbåtar samt marinor) Efterfrågan på kustnära upplevelser är stor både hos svenska och utländska gäster. Potential att utvecklas har den maritima mål­tidsturismen, där lokal matkultur och maritima produkter kan tas tillvara. Även fritidsfiske och fritidsbåtsliv har en stor utvecklingspotential och kan generera betydelsefulla intäktskällor lokalt, vilket i sin tur kan bidra till att förbättra möjligheterna att bo och verka i glesbygd eller i kust- och skär­gårdsområden..

13 Här borde SBU komma in i bilden… Aldrig nämns det organiserade båtlivet som någon resurs Inget om den infrastruktur som vi vidmakthåller och utvecklar Inget om vad vi har bidraga med för att generera intäktskällor som man så vackert uttrycker det Varför inte beställa ett examensarbete som visar på … - vilka resurser vi i praktiken bidrar med - den samhällsnytta för den kustnära näringen vi utgör - vad vi ytterligare kan bidraga med om vi får möjlighet att påverka och växa

14

15

16


Ladda ner ppt "Planerade projekt 2016. Rekrytering Svenska Båtunionen 2025."

Liknande presentationer


Google-annonser