Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför dör människor i bostadsbränder? En studie om vilka som omkommer i bränder och under vilka omständigheter det sker. Anders Bergqvist, Storstockholms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför dör människor i bostadsbränder? En studie om vilka som omkommer i bränder och under vilka omständigheter det sker. Anders Bergqvist, Storstockholms."— Presentationens avskrift:

1 Varför dör människor i bostadsbränder? En studie om vilka som omkommer i bränder och under vilka omständigheter det sker. Anders Bergqvist, Storstockholms brandförsvar Anna-Sara Sandin, MSB

2 100 döda 700 lindrigt skadade 700 allvarligt skadade 6000 räddnings insatser 4, 4 miljoner bostäder 25 000 bostads- bränder Sammanhanget! Årligen 100 döda Populationen för studien

3 Miljön Grundläggande tankemodell! Branden Personen

4 Miljön Grundläggande tankemodell! Branden Personen Årligen 100 döda

5 Miljön Grundläggande tankemodell! Branden Personen Årligen 100 döda PersonHändelse

6 Forskningsstrategi Alla döda i bränder Statistisk generalisering Analytisk generalisering med fallstudier

7 Beskrivning av arbetsmetoden MSB:s dödsbrandsdatabas Person Händelse Rättsmedicinalverkets Rättsbase Person Forskningsdatabas Döda i bränder Person Händelse MSB:s Insatsrapportsregister Händelse Socialstyrelsens Dödsorsaksregister Person 1198 personer 1104 händelser 953 personer 1120 personer 1153 personer Rättsmedicinalverkets Toxbase Person 1999 - 2007 Socialstyrelsen Befolkningsregistet Person 1059 personer Populationen för studien

8 Tillgängliga variabler i forskningsdatabasen Personnummer (kön, ålder, m.m.) Tidsdata för händelse (datum, klockslag, m.m.) Geografisk data för händelse (adress, m.m.) Miljödata för händelse (byggnad, m.m.) Branddata (startföremål, brandorsak, m.m.) Persondata (civilstånd, medborgare, födelseland, m.m.) Barriärdata (brandvarnare, räddningsinsats, m.m.) Skadedata (typ av skada, m.m.) Toxdata (alkohol, mediciner, droger, m.m.)

9 Framtida variabler i forskningsdatabasen Insatsrapportdatabasen Socio-ekonomiska data (Familjetyp, inkomst, bidrag, m.m.) Brottsregister Tidigare sjukdomar (öppenvård och slutenvård, m.m.)

10 Forskningsdatabas Döda i bränder 1198 personer 1104 händelser 1999 - 2007 Olyckor 1079 personer (90%) 65% män 35% kvinnor Suicid 108 personer (9%) Övergrepp 11 personer (1%) Avsiktliga skador 119 personer (10%) Boendemiljö 842 personer 783 händelser Inte i byggnad 47 personer Övriga byggnader 24 personer Okänd 53 personer Trafik 107 personer Övrigt 6 personer 78 %

11 Antal döda per 100 000 invånare, bränder i boendemiljö, 1999-2007 (842 st)

12 Bakomliggande faktorer kring skador Genus Etnisk tillhörighet Socio-ekonomisk tillhörighet

13 Antal döda per kön, bränder i boendemiljö, 1999-2007 (842 st.)

14 Antal döda per 100 000 invånare relaterat till födelseland, bränder i boendemiljö 1999-2007 (842 st.)

15 Antal döda per 100 000 invånare och åldersgrupp, bränder i boendemiljö, 1999-2007 (842 st)

16 Antal döda per 100 000 invånare, kön och åldersgrupp, bränder i boendemiljö, 1999-2007 (842 st)

17 Antal döda per 100 000 invånare per kommuntyp, 1999-2007

18 Alkoholförekomst relaterad till ålder för bränder i boendemiljö, 1999-2007 (842 st)

19 Alkoholförekomst relaterat till kön vid bränder i boendemiljö (1999-2007)

20 Alkoholförekomst relaterat till civilstånd, män +20 år, bränder i boendemiljö 1999-2006 (434 st)

21 Antal döda per 100 000 invånare, civilstånd, ålder, bränder i boendemiljö 1999-2006

22 Analys av brandorsak och startföremål Miljön Branden Personen

23 Analys av brandorsak och startföremål Branden Kända brandorsaker 1.Rökning (30%) 2.Glömd spis (7%) 3.Värmeöverföring (6%) 4.Levande ljus (5%) 5.Tekniskt fel (3%) 6.Anlagd (3%) 7.…….. Startföremål med rökning som brandorsak 1.Säng (40%) 2.Soffa/fåtölj (21%) 3.Kläder (16%) 4.Lös inredning (15%) 5.…….. Personen ?

24 Brand i säng orsakad av rökning

25 Brand i kläder orsakad av rökning

26 Person som omkommer av brand i sängen orsakad av rökning

27

28

29 Forskningsstrategi Alla döda i bränder Statistisk generalisering Analytisk generalisering med fallstudier

30 Döda i bränder, prognos om framtiden Ökningen är 34%

31 Varför dör människor i bränder? Dödsbrand = Brand + person i fara – brandsläckning - flykt Miljön Branden Personen

32 Brister i barriärer Reason, 1990

33 100 döda 700 lindrigt skadade 700 allvarligt skadade 6000 räddnings insatser 4, 4 miljoner bostäder 25 000 bostads- bränder Vilka människor dör i bränder?

34 Perioden före händelse Period akut händelse Primär prevention Sekundär prevention Tertiär prevention Nivå på skada Tid Perioden under och efter händelse ??? Branden ??? Personen ??? Boende- miljön

35 Evidensbaserat säkerhetsarbetet! En vision om en framtida utveckling!


Ladda ner ppt "Varför dör människor i bostadsbränder? En studie om vilka som omkommer i bränder och under vilka omständigheter det sker. Anders Bergqvist, Storstockholms."

Liknande presentationer


Google-annonser