Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gruppen. Människans grupper  Flockdjur  Kan ej klara oss de första levnadsåren…  …men behovet av andra fortsätter hela livet (med några undantag)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gruppen. Människans grupper  Flockdjur  Kan ej klara oss de första levnadsåren…  …men behovet av andra fortsätter hela livet (med några undantag)"— Presentationens avskrift:

1 Gruppen

2 Människans grupper  Flockdjur  Kan ej klara oss de första levnadsåren…  …men behovet av andra fortsätter hela livet (med några undantag)

3 Vad är en grupp? Reflektera:  Vad kännetecknar en grupp?  Är vi här en grupp?

4 Vad är en grupp?  Ett eller flera gemensamma mål ex grupparbete, göra mål, sambo  Samhörighet - krävs någon typ av vi-känsla  Varaktighet – ju längre desto ”mer grupp”  Regelbundenhet – stärker identiteten Vilka grupper är du med i?

5 Hur påverkas du av gruppen?  Vår utveckling och identitet  Hur vi samspelar och kommunicerar  Hur vi ser på oss själva Reflektera: Vilken grupp har påverkat dig mest?/påverkar dig mest?  Är du dig själv?  Spelar du en roll?  Drar du dig undan? Reflektera: Hur är du i olika grupper?

6 Olika typer av grupper  Primärgrupp  Nära  Socialisering  Normer och värderingar  Öppenhet, omtanke, respekt – högt förtroende  Ex: familjen, nära vänner, arbetskamrater  Sekundärgrupp  Inte lika stor betydelse och svagare sammanhållning  Viktig för utveckling och kommunikationsträning  Ex: klass, bokklubben, idrottsföreningen

7 Olika typer av grupper  Medlemsgrupp – grupper man är medlem i  aktiv  Passiv  Referensgrupp – grupp vars normer och värderingar man delar  Medlemskap?  Vill tillhöra  Medlem/tillhör eller ej? Kanske inte ”platsar”

8 Glimtar av grupper och roller  https://www.youtube.com/watch?v=TM7gvBuPaC4 8:45-10:44, 12:50-14:48) https://www.youtube.com/watch?v=TM7gvBuPaC4  https://www.youtube.com/watch?v=AI4bN_g5rrk (15:10-21) https://www.youtube.com/watch?v=AI4bN_g5rrk Hur tänker ni kring gruppen/grupperna? Hur tänker ni kring deltagarna? Hur är de? Känns det här som en typisk öppning i en ny grupp?

9 Roller  Formella  Tilldelade efter ”beslut”  t ex ordförande, ekonom, lagkapten, syskon, mamma  Informella  Roller som ”bara blir”  Ledare, ordningsman, ”den son jag aldrig fick”  Uppstår i samspelet mellan gruppdeltagarna – förväntningarna av oss själva och varandra

10 Rolltyper  Uppgiftsroller: informell arbetsuppgift  Initiativtagaren, infosökaren/givaren, åsiktssökaren/givaren, samordnaren, kritikern, sekreteraren etc.  Sociala roller: Vem/hur är man i samspelet? Har med gruppens arbete att göra  Uppmuntraren, medlaren, observatören, medlöparen etc.  Individuella roller: Vad vill jag få ut som individ? Har ingen direkt funktion för gruppen.  Angriparen, uppmärksamhetssökaren, dominanten, playboy/girl, hjälpsökaren  Alla är en blandning av roller från dessa tre kategorier.

11 Rollkonflikt  Inre:  Vem ska jag vara nu?  Vilken roll ska få mest utrymme?  T ex mamma eller tränare, partner eller lärare, artigt barnbarn eller cool kompis  Yttre:  Konflikter om roller  T ex Vem tar ledarrollen? Vem är ordförandens/ledarens ”närmaste” man/kvinna?

12 Att inte leva upp till sin roll Ge exempel på när du eller någon i din omgivning/någon du stött på inte levt upp till sin roll. Vad hände och hur reagerade du/de andra? Får man bryta mot sina roller? När? Vilka? Vilken roll brukar du ta i en arbetsgrupp? Har du varit med om några inre rollkonflikter?

13 Grupprocesser  Process = ett händelseförlopp som innebär att något utvecklas eller förändras  T ex rollfördelning, grupptryck, kommunikation  En grupps utveckling  Tillhörighet – kan präglas av försiktighet och inställsamhet  Kontroll – kan präglas av makt- och rollfördelning, konflikter  Samhörighet – präglas av koncentration på uppgiften

14 Grupptryck och grupptänkande  Grupptryck - påtvingat  individen vill, men kan inte stå emot  Negativt, t ex snatta, mobba, rösta mot sin vilja (”partipiskan”)  Positivt, t ex sluta röka, springa Vårruset  Grupptänkande  alla vill vara eniga, individerna slutar tänka själv  T ex militären, ett parti, en sekt

15 Gruppens personlighet  Den slutna: stark vi-känsla, för sig själv  ett arbetslag med lärare  Den devitaliserade: konflikter undviks, vilar, rutiner  ett företag som är ”ensamma på marknaden”

16 Gruppens personlighet forts.  Den splittrade: ingen samhörighet, plikt avgör, hög frånvaro  grupparbete i skolan?  arbetsplats - hög personalomsättning  Den mogna/flexibla: prioriterar, högt i tak, hög ambitionsnivå  projektgrupp med tydligt mål och deadline + engagerade medlemmar  väl fungerande grupp som sätter upp en föreställning

17 En bra grupp  Bra sammansättning  Trygga  Gemensamma mål  Gemensamma normer och värderingar  Trevligt Teambuilding!?

18 Dramatisera: Gruppen  Er grupp ska komma på en kort scen och spela upp för klasskamraterna  Börja med att prata om hur ni ska få arbetet i er grupp att fungera bra för att lösa uppgiften.  Definiera vilka typer ni är i gruppen när det gäller att komma med idéer och uppträda.  Skriv/Diskutera fram ett manus  Öva

19 Dramatisera: Gruppen - teman  Tema  En dåligt fungerande grupp  En inre rollkonflikt  En yttre rollkonflikt  Grupptryck

20 Inför analysuppgift  Typ av grupp  Roller  Formella, informella, typer, konflikter  Utveckling  Mål och normer  Grupptryck  Personlighet


Ladda ner ppt "Gruppen. Människans grupper  Flockdjur  Kan ej klara oss de första levnadsåren…  …men behovet av andra fortsätter hela livet (med några undantag)"

Liknande presentationer


Google-annonser