Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samband mellan kvalitativa variabler Korstabeller Moore kapitel 2.5 och kapitel 9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samband mellan kvalitativa variabler Korstabeller Moore kapitel 2.5 och kapitel 9."— Presentationens avskrift:

1 Samband mellan kvalitativa variabler Korstabeller Moore kapitel 2.5 och kapitel 9

2 Analys av korstabeller  Korstabeller  Relationer i korstabellen  Hypotes: inget samband  Förväntad frekvens/antal  Chi-två test

3 Samband mellan partisympati och kön SVMPMKDFPCÖvrTotalt Kvinna27030 90304055 600 KönMan16020158020384027400 4305045170507895821000

4 Stapeldiagram

5 Marginalfördelning  Vi kan skriva varje frekvens som motsvarande procent av totalfrekvensen (kolumn) Partisympati, marginalfördelning (%) SVMPMKDFPCÖvrTotalt 4354.51757.89.58.2100

6 Betingade fördelningar Partisympati, betingat på kön (%) SVMPMKDFPCÖvrTotalt Kvinna45551556.69.2 100 KönMan4053.82059.5106.7100 4354.51757.89.58.2100

7 Betingade fördelningar  Relativa frekvenser, %

8 Statistisk inferens för korstabeller  Finns det en skillnad i partisympati mellan kvinnor och män? Dvs. är de betingade fördelningarna för variabeln partisympati olika för kvinnor och män?  Vi har sett att fördelningarna skiljer sig åt men tabellerna/diagrammen beskriver urvalet!  Hur ser det ut i hela populationen?

9 Hypotheser

10 Förväntade frekvenser Om H 0 är sann kan vi förvänta oss att av de 430 Socialdemokraterna är 258 (60%) kvinnor och 172 (40%) män. Samma könsfördelning (60/40) gäller för alla partier.

11 Observerade och förväntade frekvenser Observerat Förväntat SVMPMKDFPCÖvrTotalt Kvinna27030 90304055 600 KönMan16020158020384027400 4305045170507895821000 SVMPMKDFPCÖvrTotalt Kvinna25830271023046.85749.2600 KönMan1722018682031.23832.8400 4305045170507895821000

12 Jämför observerade och förväntade frekvenser

13

14

15 Från MINITAB, partisympati

16

17 Stickprovsstorlekar

18 Störande variabler  Man bör förstås vara försiktig med vilka slutsatser man drar när man observerar statistiska samband mellan variabler.  I extrema fall kan det samband man observerar vändas det motsatta när man tar hänsyn till ytterligare variabler.  Detta är Simpsons paradox.

19 Vilket sjukhus är bättre? Sjukhus ASjukhus B Antal% % Död633162 Lever20379778498 Totalt2100100800100

20 Men... BraDålig Sjukhus ASjukhus BSjukhus ASjukhus B Antal% % % % Död6181.3573.884 Lever5949959298.7144396.219296 Totalt6001006001001500100200100... om vi vet även om patientens tillstånd innan operationen...


Ladda ner ppt "Samband mellan kvalitativa variabler Korstabeller Moore kapitel 2.5 och kapitel 9."

Liknande presentationer


Google-annonser