Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningen informerar. Plattform Stöd och behandling Plattform Designverktyg Tjänsten Stöd och behandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningen informerar. Plattform Stöd och behandling Plattform Designverktyg Tjänsten Stöd och behandling."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningen informerar

2 Plattform Stöd och behandling Plattform Designverktyg Tjänsten Stöd och behandling

3 Stöd och behandling (tjänstens namn inkluderar båda plattformarna SOB och DV) Mina vårdkontakter Identifieringstjänst SITHS Säkerhetstjänster Katalogtjänst HSA Nationella förvaltningen kan lägga upp servicemeddelanden i båda plattformarna. Prenumerera på servicefönster

4 Driftstatus inera.se

5 ATT GÖRAVEM/HUR Begär tilldelning av Stöd och behandling till aktuell mottagning. Någon på mottagningen ska skicka mail till: e-tjanster@1177.se med information att mottagningen önskar få tjänsten Stöd och behandling utdelad. Mailet ska innehålla namn på mottagning och HSA-ID. Aktivera ärendetypen Stöd och behandling på mottagningen. Välj vid aktivering att visa ärendetypen för ett begränsat urval eller för alla. Om man väljer för alla kommer alla invånare i inloggat läge se ärendetypen Stöd och behandling men få ett meddelande om att de inte har behörighet till tjänsten. Att välja begränsat urval skapar mer administration då man måste dela ut ärendetypen per invånare i e-tjänsterna samt starta moment per invånare i Stöd och behandling. Görs av egen personal på mottagningen som har administratörsbehörighet i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ärendetyp i e-tjänsterna

6 Uppdatera villkorstexten i Mina vårdkontakter En text för att beskriva ärendetypen (tjänsten) Läs i manualen: https://personal.minavardkontakter.se/C125758200576A1B/p/KONT- 9MZHCQ/$FILE/Manual%20v%C3%A5rdgivare.pdf

7 Om felanmälan gäller inloggningsproblem kan felet ligga hos Identifieringstjänst SITHS eller Säkerhetstjänster Checklistan för inloggningsproblem Inloggningsproblem

8 Cachningsproblem Töm cachen om webbsidor inte uppdateras ctrl+shift+delete

9 1)Version 1.4 kommer ge bättre felmeddelanden kring vad som är fel. (Tex felaktig syntax för mobilnummer, psykoterapeut/Psykoterapeut) 2)Kontakta lokal HSA-admin 3)Om lokal HSA-admin ej kan lösa ska hen felrapportera till nationell förvaltning via nationell kundservice. Felaktigt data i HSA – vad gör man?

10 Maila utbildningsutgivarenhetens behörighetsadministratör samtliga användares HSA-nr. OBS! Gör detta så snart som möjligt ifall någon användare har något felaktigt data uppsatt i HSA, iså fall kan det krävas uppdatering i HSA innan personen kan läggas till. Vid utbildning av Designers - ha detta kontrollerat på alla datorer innan utbildningen startar: kolla att inloggning fungerar Töm cachen om webbsidor inte uppdateras under utbildningen ctrl+shift+delete Kom ihåg inför utbildningar för designers

11 http://www.1177.se/Stockholm/Tema/E-tjanster/ Manual invånare Information till invånare

12 https://www.1177.se/Stockholm/Te ma/E-tjanster/Om-1177- Vardguidens-e-tjanster/support/ Support invånare

13 http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Stod-och- behandling/Support-vardpersonal/http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Stod-och- behandling/Support-vardpersonal/ Support vårdpersonal

14 Vid felanmälan till supporten uppge alltid att ärendet gäller Stöd och behandling eller Designverktyget. Support

15 Förbättringsförslag går via bl a supporten… …till nationella förvaltningens backlog Nätverk- och förvaltningsgrupp ger stöd i att prioritera utveckling Förbättringsförslag

16 Vidareutveckling 2016 Tillgängliggöra moment på gruppnivå (anmälan/screening) Förbättrade funktioner för formulär, t ex marknadsplats för formulär, dynamiska formulär, förbättrade beräknings- och resultatfunktioner Utskriftsfunktioner Förbättrade export- och statistikfunktioner Agil utveckling utifrån användarnas behov

17 NMI

18 Nationella medicinska informationssystem (NMI)  Står under tillsyn av Läkemedelsverket  Samma regler, lagar och föreskrifter som gäller för medicintekniska produkter ”Programvarusystem som är avsedda att användas för att hantera information som är av betydelse för diagnostik eller vård av enskilda patienter i IT-lösningar som är utvecklade för enhetlig användning på nationell eller regional nivå i Sverige. Med hantera information avses alla åtgärder som vidtas med informationen, såsom att samla in, bearbeta, lagra, distribuera och presentera den.”

19 Rapportera till Läkemedelsverket ”Varje funktionsfel eller försämring av en produkts egenskaper eller prestanda samt felaktigheter och brister i märkningen eller bruksanvisningen som kan leda till eller har lett till: en patients, en användares eller någon annan persons död, eller en allvarlig försämring av en patients, en användares eller någon annan persons hälsotillstånd. ”

20 Användare bör rapportera olycka/avvikelse eller tillbud med nationella medicinska informationssystem så snart som möjligt för att inte i onödan fördröja tillverkarens utredning. Rapporteringen bör ske samtidigt till tillverkaren och Läkemedelsverket. Brukaren bör inte avvakta med rapporteringen i väntan på en eventuell utredning inom verksamheten eller hos tillverkaren. Brukare ska, då så är möjligt, ta fram information (skärmkopior, utskrifter och annat) för att möjliggöra en fortsatt utredning.

21 Anmälningsformulär till Läkemedelsverket finns i Läkemedelsverkets dokument Vägledning för Nationella medicinska informationssystem under 9. i er gemensamma projektplats. Anmälan till nationella förvaltningen sker samtidigt via supporten. 1177 Invånartjänster för utredningen vidare med Läkemedelsverket.


Ladda ner ppt "Förvaltningen informerar. Plattform Stöd och behandling Plattform Designverktyg Tjänsten Stöd och behandling."

Liknande presentationer


Google-annonser