Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Koha – ett öppet bibliotekssystem Göteborg 8 december 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Koha – ett öppet bibliotekssystem Göteborg 8 december 2015."— Presentationens avskrift:

1 Koha – ett öppet bibliotekssystem Göteborg 8 december 2015

2 ”För att minska beroendet av enskilda plattformar och lösningar bör offentlig sektors digitala tjänster i större utsträckning bygga på etablerade standarder och öppen källkod. Om möjligt bör anskaffade och utvecklade digitala lösningar göras återanvändbara för andra, förutsatt att detta är effektivt.” Digitala vägen till morgondagens välfärd, SKL:s handlingsplan för e- samhället 2013-2015

3 Betyder ”gåva” på maori Utvecklades av Horowhenua Library Trust på Nya Zeeland Släpptes år 2000 som öppen källkod Över 3000 installationer runtom i världen Översatt till 49 språk Vad är Koha?

4 Kohas spridning Grön: universitet/högskolor Blå: övriga Röd: folkbibliotek

5 ”Öppen källkod eller öppen programvara, eller från engelskan open source, avser oftast datorprogram vars källkod inte är proprietär utan är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Detta gör att programutvecklare kan återanvända programkod som andra har utvecklat i egna projekt utan att betala licensavgifter till kodens ägare, och kan anpassa koden till sina användares behov utan att hindras av immaterialrättsliga restriktioner. Som motprestation erbjuder utvecklarna vanligen sina modifikationer tillbaka till den ursprunglige upphovspersonen eller till den som för tillfället underhåller programvarans officiella version, som kan välja att göra dem till en del av den officiella versionen. De mest framgångsrika öppen källkodsprojekten är vanligen uppbyggda kring en internet-community av ett stort antal bidragsgivare, som samverkar för att programvara och dokumentation ska utvecklas snabbt och testar och inspekterar koden för att säkerställa att den fungerar som tänkt.” (Wikipedia) Öppen källkod

6 Fritt men inte gratis Ingen upphandling av själva systemet Från licenskostnader till IT- kompetens? Utvecklarcommunity Egen kompetens vs konsulter Egen drift och support vs konsulter Byta leverantör utan att byta system Koha - öppen källkod

7 Hylte (Regionbibliotek Halland) Alingsås 2016 Förstudie i Jönköpings län KB Stockholms UB Luleå tekniska högskola Göteborgs UB Specialbibliotek Koha i Sverige

8 Norge Deichmanska biblioteket i Oslo Finland Varaa-biblioteken i Norra Karelen Nyland: 22 kommuner Koha i Norden

9 Koha i systemekologin Backend vs frontend OPAC vs skalsystem Lokalt vs nationellt

10 Tack! Örjan Hellström orjan.hellstrom@kulturivast.se


Ladda ner ppt "Koha – ett öppet bibliotekssystem Göteborg 8 december 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser