Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Projektledarträff 24 september 2014 Stockholm Örjan Johansson Program för de regionala kompetensplattformarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Projektledarträff 24 september 2014 Stockholm Örjan Johansson Program för de regionala kompetensplattformarna."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Projektledarträff 24 september 2014 Stockholm Örjan Johansson Program för de regionala kompetensplattformarna

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Projektledarträff Praktiska frågor kring dagen Temat på förmiddagen är integration. Workshop med Ramböll. 2

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tema Integration Inledning och arbetskraftsutbud Fakta kring företagare med utländsk bakgrund Mainstreaming av integration 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Matchning som sker direkt (största delen är återanställningar) via kontakter, annonser, internet. Ca rekryteringar 2014 Direkt matchningsbara Efterfrågan på arbetskraft Utbud på arbetskraft Matchning Påverka efterfrågan Påverka utbud Strategisk kompetensförsörjning. Rekryteringar med stöd, utbildning etc. Svårrekryterat Validering, SFI med praktik etc Arbetsförmedling Kortare utbildningar Individer som behöver mer stöd, andra lösningar?. Flöde: Skolan, omställn ingar, ivandrin g Ration aliserin gar, ny teknik, nya markan der

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetsmarknadsutsikterna 5 Sysselsättningen ökar med personer mellan Stort tillskott av personer till arbetskraftsutbudet Utrikes födda står för merparten av sysselsättningsökningen Arbetslösa med svag ställning konkurrerar på en krympande marknad Bristen på arbetskraft ökar 2014 och 2015 Källa: Arbetsförmedlingen

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetskraften? 6 Sveriges befolkning i arbetsför ålder (20-64) utgörs idag till ungefär 20 procent av utrikes födda. Var tredje läkare och tandläkare är född i ett annat land. Var fjärde universitetslärare är utlandsfödd. Var tionde civilingenjör är invandrare. Runt invandrare som jobbar inom vård och omsorg är helt oumbärliga för vår välfärd. Lokaltrafiken, detaljhandel och hotell och restaurangnäringen är helt beroende av invandrares arbetsinsatser. Det finns cirka invandrarföretag i Sverige, dessa företag erbjuder uppemot arbetstillfällen.

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Arbetskraftsutbud

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Arbetskraftsutbud

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetskraftsutbud 9 Andelen personer som tillhör åldersgruppen minskar, men endast bland inrikes födda.

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetskraftsutbud år 10

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetskraftsutbud i Stockholm Ålder år 11

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetskraftsutbud i Värmland Ålder år 12

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetskraftsutbud 13

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Projektledarträff 24 september 2014 Stockholm Örjan Johansson Program för de regionala kompetensplattformarna."

Liknande presentationer


Google-annonser