Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsens uppdrag om integration Med fokus på mottagande och bosättning av ensamkommande barn och nyanlända. Utmaningar, möjligheter och samverkan!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsens uppdrag om integration Med fokus på mottagande och bosättning av ensamkommande barn och nyanlända. Utmaningar, möjligheter och samverkan!"— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsens uppdrag om integration Med fokus på mottagande och bosättning av ensamkommande barn och nyanlända. Utmaningar, möjligheter och samverkan! MARIA TAPANI EKHOLM2016-02-12

2 Uppdrag inom integration Mottagande av vissa nyanlända invandrare Mottagande av ensamkommande barn Ensamkommande barn som försvinner Samhällsorientering Fördelning av statsbidrag Medborgarskapsceremonier Mänskliga rättigheter och diskriminering Nationella minoriteter.

3 Mottagande av vissa nyanlända invandrare Verka för att öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet. Verka för att stärka det civila samhällets roll i mottagande och etablering av nyanlända. Utveckla samverkan och arbeta med statliga myndigheter och berörda aktörer på regional och lokal nivå. Identifiera framgångsfaktorer och utvecklings- områden för ökad kvalitet i mottagandet av nyanlända.

4 Mottagande av ensamkommande barn Verka för att upprätthålla och öka kommunernas beredskap och kapacitet i mottagandet av ensamkommande barn på kort och lång sikt. Överlägga med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn och om tillgången till platser. Verka för att förbättra långsiktigheten och hållbarheten i kommunernas mottagande.

5 Ensamkommande barn som försvinner Genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner. Analysera och föreslå åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner. Sprida resultat och metoder till myndigheter, kommuner, landsting och andra berörda aktörer.

6 Nya uppdrag Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn och unga (Migrationsverket) Praktikplatser till nyanlända arbetssökande (statliga myndigheter) Förslag på uppdrag: Samordning av arbetet med utsatta EU- medborgare (Länsstyrelserna).

7 Ett gemensamt ansvar Alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända. Jämnare fördelning av mottagandet. Förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Nyanlända i Migrationsverkets anläggningsboende, kvotflyktingar. Lagen träder i kraft den 1 mars 2016.

8 Lagförslag på remiss Tillfällig anpassning av de svenska asylreglerna till EU:s miniminivå Tidsbegränsade uppehållstillstånd Begränsad rätt till anhöriginvandring Skärpta försörjningskrav

9 Prognos

10 Lägesbeskrivning Värmland Ungefär 9 200 asylsökande varav cirka Cirka 1 100 ensamkommande barn Årets länstal är 509 anvisningsbara platser för nyanlända. Årets fördelningstal är 1461 asylplatser för ensamkommande barn. Stora utmaningar men ingen krissituation.

11 Etablering och integration Arbeten och feriearbeten Praktikplatser Yrkesinriktade utbildningar med SFI Tidiga arbetsmarknadsinsatser Snabbare validering av kompetens Snabbare väg in för legitimationsyrken Kompletterande utbildningar med arbetsinriktning.

12 Etablering och integration Praktisk övning och stöd i svenska Studiestöd Fritidssysselsättning och aktiviteter Mentorskap Praktiskt stöd i vardagliga frågor Integrationsfrämjande insatser Utökad kollektivtrafik.

13 Samverkan

14 Information om Sverige www.informationsverige.se En guide till det svenska samhället

15 Frågor och reflektioner Har du några frågor på vad jag sagt? Är det något du undrar över som jag inte har berört? Är det något du vill kommentera eller som du reflekterat över?

16 Kontaktuppgifter Maria Tapani Ekholm 010-224 73 46 maria.tapani.ekholm@lansstyrelsen.se Tanja Ekegren 010-224 73 26 tanja.ekegren@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/varmland


Ladda ner ppt "Länsstyrelsens uppdrag om integration Med fokus på mottagande och bosättning av ensamkommande barn och nyanlända. Utmaningar, möjligheter och samverkan!"

Liknande presentationer


Google-annonser