Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebyggande rutiner – Blodburen smitta Vårdhygien Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebyggande rutiner – Blodburen smitta Vårdhygien Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Förebyggande rutiner – Blodburen smitta Vårdhygien Västra Götaland

2 Mål med föreläsningen VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND  Ökad kunskap om - rutiner för att förebygga tillbud/arbetsskador relaterat till stick-& skärskador - vilka lagar o regler styr - åtgärder vid tillbud o/e stickskada

3 Med blodburen smitta menas Mikroorganismer i blod/blodtillblandade kroppsvätskor som kan överföras från en individ till en annan och framkalla infektion VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND

4 Blodburen smitta Tre virus är dominerande:  Hepatit B virus (HBV)  Hepatit C virus (HCV)  Humant immunbristvirus (HIV) HIV HCV HBV VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND

5 Risk för överföring av blodburen smitta Exempel på inokulation  Stick och skärskador  Blod på öppet sår eller slemhinna  Injektionsläkemedel – flerdos  Mängd blod – påverkar  Smittämne - påverkar VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND

6 …bra rutiner ökar säkerheten! BasalaHygienrutiner Figur: Ros-Marie Carlsson Luftburen smitta Högsmittsam sjukdom ex ebola Vårdhygienprinciper Allt blod är potentiellt smittsamt… VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND

7 Förebyggande åtgärder – blodburen smitta  Reglerat i lagar och författningar, EU direktiv  Vårdhandboken  Lokala rutiner finns - (vårdhygien, arbetsplats) VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND

8 Innebörd av EU direktiv & AFS 2005:1 - ökad säkerhet VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND  Vid risk för stick-/skärskador - krav på integrerad säkerhetsfunktion i nya upphandlingar  Använd alltid säkerhetsprodukter där det finns! - I regionen finns injektionskanyler med stickskydd i alla storlekar och längder

9 Stickskyddade säkerhetsprodukter  Aktivera stickskydd korrekt  Släng använd produkt i riskavfallsburk omedelbart  Fyll kanylburken till max 2/3 VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND

10 Införande av sticksäkra produkter  Räkna med en inkörningsperiod!  Behövs utbildning av produkten? - Kontakta: Koncerninköp, kundservice tel: 020 – 375 000 eller ansvarig materialkonsulent (injektion/infusion) VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND

11  Godkänd riskavfalls behållare - Montera lock korrekt  Kassera spruta och aktiverad kanyl ihopsatt - Vaccinrester - smittförande  Märk behållare: Skärande/stickande;smittförande Riskavfall VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND

12 1.Stick/skärskada samt exponering av blod på slemhinna/skadad hud - hud – desinfektera (alkohol) - stänk i munnen - skölj (vatten, alkohol) - stänk i ögon – skölj (ögondusch, NaCl, kranvatten) 2.Rapportera till arbetsledare som ansvarar för vidare åtgärder - enligt skriftlig lokal rutin VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND Vid inträffad skada (Handlingsplan)

13 Eventuell postexpositiosprofylax ( Handlingsplan ) VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND  Kontakt ska alltid tas med enhet ansvarig för uppföljning - HIV – omedelbar kontakt med infektionsläkare. Behandling påbörjas så fort som möjligt oavsett tid på dygnet! - Hepatit B – ev vaccination i anslutning till skadan (inom 24 tim) - Hepatit C – profylax finns ej, uppföljning och vid behov behandling

14 Teckning: Adam Boman  Anmäl händelse (även tillbud) – skriv avvikelserapport  Diskutera - Hur kunde det förebyggts? - Hur förhindrar vi att det händer igen?  Kom ihåg! - Arbetsskadeanmälan och ”nollprov”– förutsättning för ersättning om klassad som arbetsskada j! Uppföljning (Handlingsplan) VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND Handlingsplan ska vara känd – delat ansvar!

15 Förebyggande rutiner – all hantering av kroppsvätskor  Basala hygienrutiner – - gör riskbedömning och välj skyddsutrustning efter arbetets art  Punktdesinfektion  Säkert arbetssätt - arbeta metodiskt, bra arbetsställning  Värmedesinfektion av instrument  Tvätt och avfall - kraftig förorenad går som smittförande VÅRDHYGIEN VÄSTRA GÖTALAND


Ladda ner ppt "Förebyggande rutiner – Blodburen smitta Vårdhygien Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser