Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Denguefeber EJ 080407 Denguefeber 2,5 miljader männsikor bor i dengueendemsikt område i ca 100 länder 50-80 miljoner infekteras/år 1 milj DHF 25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Denguefeber EJ 080407 Denguefeber 2,5 miljader männsikor bor i dengueendemsikt område i ca 100 länder 50-80 miljoner infekteras/år 1 milj DHF 25."— Presentationens avskrift:

1

2 Denguefeber EJ 080407

3

4

5 Denguefeber 2,5 miljader männsikor bor i dengueendemsikt område i ca 100 länder 50-80 miljoner infekteras/år 1 milj DHF 25 000 dör/år < 1% om tillgång IVA 500 000 sjukhusvårdas/ år Högst morbiditet och mortalitet av alla vektorburna virusinfektioner Vaccinforskning pågår

6 Denguefeber Asien historiskt högst incidens 1960-t ökning i Asien 1970-t ökning Stillahavsområdet, Latinamerika 1980-t ökning i Afrika

7 Dengue risfält

8 Reinfestation by Aedes aegypti in the Americas 1970 2002

9 "Global Warming and Poverty Blamed on Brazil's Dengue Epidemic

10 Flavivirus Myggöverförd virus Denguefeber Gula febern St Louise Japanese encephalitis West Nile

11 Dengue i Sverige 20042005200620072008 24 st 62545911 Dengue i Värmland 2004 2005200620072008 03020

12 Aedes Aegypti Dagbitare

13 Aedes aegypti

14

15 Aedes albopictus (the ”Asian tiger mosquito”) Adapterad till högre temperturer än Aedes aegypti) Ökar i utbredning

16

17

18 Denguefeber I högendemiska områden som i Asien smittas barn tidigt i livet I Sydamerika insjuknar drabbas alla åldrar pga –att smittan kommit senare –att den mer är av epidemisk karaktär

19 Alla 4 serotyper finns nu på alla kontinenter

20 Dengue-feber - 4 kliniska former Asymptomatisk 1.Ospecifik feber Vanligaste formen alla åldrar, mest typiskt hos barn 80% 2.Klassisk Dengue feber 3.DHF Dengue hemorrhagisk feber 4.DSS Dengue shock syndrom

21 Dengue feber – ” break bone fever” Inkubationstid: 2-5-10 dagar Plötsligt insjuknande Feber Svåra muskelsmärtor Ögonsmärtor, ljuskänslighet Exanthem-rash – 50% Minskad aptit Blödningar (munnen, näsan GI, urin ) ej DHF Ingen cirkulationsstörnig

22

23 Feberkurva vid Denguefeber – bifasisk – ”saddle-back”

24 Deguefeber Makulöst exanthem - rash

25 Dengue feber - utslag i slutet av feberperioden

26 Denguefeber-labfynd-diagnostik Leukopeni Trombocytopeni Hematuri Serologi: IgM syns 2 dygn efter symptomdebut (SMI) Ak påvisning i parade sera PCR ( för att utesluta andra Virala HF) Virusisolering möjligt i tidig feberfas

27 Patofysiologi vid DHF/DSS Läckande blodkärl Plasmaläckage EVF Viktigt med vätska tidigt Kapillärskörhet Koagulationsstörning med trombocytopeni DIC

28 DHF/DSS Historiskt Akut feber i 2-7 dagar Blödningsmanifestationer Pos Torniquet test peteckier, echymoser, blödningar från GI, slemhinnor,näsa, konjunktiva ( vanligt), intracerebralt hämaturi TPK <100 Plasmaläckage: EVF ökning > 20% av normalvärdet Pleurvätska ascites hypoalbuminemi

29 Positivt provokationstest - Tourniquet test Blödningsmanifestationer Denguefeber

30

31 DHF Grad 1: Feber Pos peteckieprovokationstest enda blödningsmanifestationen Grad 2: Grad 1 + spontana blödningsmanifestationer Grad 3 = DSS D engue chock syndrom Cirkulationssvikt –snabb svag puls, hypotension, minskad perifer cirkulation Grad 4= DSS Svår chock – ”inget mätbart BT och puls”

32 DHF/DSS Positivt F-Hb tidigt tecken på DHF Bör göras på alla med Denguefeber. kan var enda blödningsmanifestationen

33 DSS - varningssignaler Alarmsignaler: Svår buksmärta Ihållande kräkningar Snabb övergång feber till undertemp Ändring medvetandegrad – irritabel/ somnolent 4 DHF kriterier feber, blödningar, TPK<100,ökat EVF, kapillärläckage Tidiga varningstecken sjunkande feber, TPK,pos F-Hb. EVF DSS Inträffar 3-6 dagar efter insjuknandet, vid övergång från feber till afebril sjukdomsfas

34 Denguefeber behandling Vätska!!!!! Största behovet de första 6 timmarna Isotona lösningar Vid vaksamhet för DHF/DSS + god sjukvård med vätskesubstitution har dödligheten minskat från 10% till 1%( 0,02%()

35 Dengue feber komplikationer Encephalit Hepatit (Reye-like syndrom) Cardiomyopati Svår GI-blödning Kroppsvärken kan sitta i under flera veckor!!

36 Denguefeber hos 57 st sjukhusvårdade i Puerto Rico 1990-1991 Feber57 st 100% Utslag27 47 % Någon blödningsmanifestation 57100% Svår blödning 2 3,5% Leverförstoring 6 10,5% Pleuravätska/ascites 3 5,3% Manifest chock 3 5,3% Coma 2 3,5%

37 Denguefeber Cuba1981 världens största kända epidemi av DHF 116 000 sjukhusvårdade fall 11 000 fall/ dygn!!

38 Varför DHF el DHSS? All 4 serotyper kan ge DHF Vissa har större risk DEN2>DEN3>DEN4>DEN1 Sekundär infektion med annan serotyp ökar risken. Om två serotyper cirkulerar samtidigt, fler får DHF Passivt överförda Ak medför att barn kan få DHF vid första infektionen Högre risk att insjukna i DHF inom 2 år efter primärinfektionen

39 ”Resemedicin” Malacka halvön dominerar Profylax med myggmedel även dagtid!! Ok ny resa om man haft DF? – JA!!!! I TropNets sammanställning av 182 fall hade 8,8% DHF. 2/182 dog Hos 35% med DF var diarre´ ett framtädande symptom Inget vaccin än! Ska verka mot alla 4 serotyper

40

41

42


Ladda ner ppt "Denguefeber EJ 080407 Denguefeber 2,5 miljader männsikor bor i dengueendemsikt område i ca 100 länder 50-80 miljoner infekteras/år 1 milj DHF 25."

Liknande presentationer


Google-annonser