Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MASSMEDIERNA omkring oss. Mass – Media (medel)  Ett medel eller sätt att nå ut till massor av människor. Många vill nå dig med sina budskap.  Uppgifter:-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MASSMEDIERNA omkring oss. Mass – Media (medel)  Ett medel eller sätt att nå ut till massor av människor. Många vill nå dig med sina budskap.  Uppgifter:-"— Presentationens avskrift:

1 MASSMEDIERNA omkring oss

2 Mass – Media (medel)  Ett medel eller sätt att nå ut till massor av människor. Många vill nå dig med sina budskap.  Uppgifter:- Att ge information - Att förklara - Att granska - Att underhålla  Exempel:- Tidningar - Radio & TV - Internet - Film - Böcker - Skivor

3 Demokrati och massmedier hör ihop – Demokratin bygger på att så många olika åsikter som möjligt ska få komma fram i medierna. Det är först när vi kan ta del av flera åsikter, jämföra och diskutera som vi kan bilda oss en egen uppfattning och ta ställning till vad vi tycker är rätt eller fel.  Lagar – Regeringsformen (Finlands grundlag), tryckfrihetsförordningen (Chydenius 1766) och yttrandefrihetsgrundlagen – Vi lever i ett demokratiskt land med yttrande- och tryckfrihet. Här slås fast: - Censur ej tillåten. - Garanterad anonymitet. - Handlingar hos myndigheter är offentliga.  Etiska regler – ett moraliskt rättesnöre för journalister och för att skydda enskilda människor.  Att få rätt mot massmedier – använd ONM, Opinionsnämnden för massmedier.

4 Att skilja på fakta och åsikter  Viktigt med kritisk inställning till innehållet.  Tidningar innehåller t ex även personliga och politiskt färgade åsikter. MAKTEN ÖVER MEDIA  TV: Saklighet och opartiskhet.  Vinklad information – propaganda.  Ägandeförhållandena – statligt och privat.

5 Tidningen  År 1: I det väldiga Romarriket sänder man handskrivna nyhetsbrev med ridande kurirer.  1456: Boktryckarkonsten uppfinns och det blir lättare att sprida nyheter.  1645: Ordinarii Post Tijdender blir den första svenska tidningen.  1766: Sverige blir det första land i världen som instiftar en tryckfrihetslag.  Läskunnigheten ökar i Sverige och Finland under 1800-talet…  1990: Elektroniska tidningar.

6 Ett tidningsläsande folk DAGSTIDNINGAR  (A) Rikstidningar: - morgontidningar (ej så sensationella rubriker) - kvällstidningar (mer om kändisar, nöjen och sport).  (B) Landsortstidningar: lokala nyheter.  (C) Gratistidningar: nyhetsartiklar / reportage. Lever på annonser. VECKOTIDNINGAR - TIDSKRIFTER  Specialiserade inom ett visst område. T ex: - S k fackpress. - Serietidningar. - Populärpressen.

7 Nyhetens vägar KÄLLOR  Egen bevakning.  Andra massmedier.  Allmänheten.  Nyhetsbyråer (Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab (STT)). Chefredaktör. Redaktionschef 1 ReporterReporterFotograf Redaktionschef 2 Redaktionschef 3 ARBETSFÖRDELNING

8 Vad innehåller dagstidningen?  Första sidan: tidningens ”ansikte” utåt.  Ledarsidan: politiska åsikter.  Kultursidorna: nyutkommet recenseras.  Inrikessidorna.  Utrikessidorna.  Ekonomi och näringsliv.  Lokalt.  Sportsidan.  Insändarsidan.  Annonser. Lär dig skilja på fakta och åsikter! Åsikt: Ledarsidan & kultursidan. Fakta: nyhetssidorna.


Ladda ner ppt "MASSMEDIERNA omkring oss. Mass – Media (medel)  Ett medel eller sätt att nå ut till massor av människor. Många vill nå dig med sina budskap.  Uppgifter:-"

Liknande presentationer


Google-annonser