Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturnämndens olika stödformer 2016. KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER Bedömningsgrunder Vidgat deltagande Motverka diskriminering Arbeta för jämställdhet Arbeta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturnämndens olika stödformer 2016. KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER Bedömningsgrunder Vidgat deltagande Motverka diskriminering Arbeta för jämställdhet Arbeta."— Presentationens avskrift:

1 Kulturnämndens olika stödformer 2016

2 KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER Bedömningsgrunder Vidgat deltagande Motverka diskriminering Arbeta för jämställdhet Arbeta för jämlikhet Arbeta med nationella minoriteter Arbeta med barn och unga Arbeta med civilsamhället Gynna nyskapande Öka internationaliseringen

3 KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER Generella förutsättningar Regional relevans – betyder att verksamheten har spridning eller betydelse utanför den egna orten eller kretsen Samarbeten – betyder att man aktivt söker gränsöverskridande samverkan

4 Kulturnämndens stöd till fria kulturlivet Stöddeadline KSU2 maj Utvecklingsprojekt15 mars15 september Frispel1 mars1 oktober Biografstöd15 februari15 april15 oktober Läsfrämjandestöd15 februari15 april15 oktober Litterärt arrangörsstöd 15 februari15 april15 oktober KonstvandringarLöpande Kultur i vården15 februari15 oktober Arbetsstipendier/Kult urstipendier 15 december 2015 Kultur till flyktingarMeddelas på hemsidan KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER

5 Vem kan söka KSU - kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2017-2019 Juridiska personer – ideella föreningar, ekonomiska föreningar, aktiebolag utan vinstintresse, stiftelser, trossamfund. Kulturnämnden ger inte bidrag till enskilda personer och därför inte heller till enskild firma. Kommuner kan inte söka men får gärna vara samarbetsaktör.

6 Kulturnämndens stöd som inte är sökbara Uppdragbaserat verksamhetsstöd – UVS ges till regionägda förvaltningar och bolag Långsiktiga uppdrag – LSU ges till (större) kulturinstitutioner/verksamheter Verksamhetsstöd – ges till (mindre/ideellt drivna) kulturverksamheter Organisationsstöd (regelbaserat stöd) – ges till studieförbund – rörelsefolkhögskolor-idrottsförbund och *ideella föreningar * Ideella föreningar är berättigade att söka organisationsstöd om man uppfyller beslutat regelverk. KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER

7 Kulturnämndens stöd som handläggs av andra aktörer Arrangörsstöd – Kultur i Väst. Kulturupplevelser för, av och med barn och unga Arrangörsstöd – SamSam (Folkets hus & parker, Våra gårdar och hembygdsgårdar i samverkan.) Offentliga kulturarrangemang på mindre scener. K-pengar – Kultur Ungdom. Projektstöd för ungas egna projekt och arrangemang. Essästöd – Nätverkstan Kultur. Författararvoden för kvalificerad kulturjournalistik i samverkan med kulturtidskrifter. Översättarstöd – Författarcentrum Väst. Översättarstöd för invandrade författare för översättning av verk till svenska. KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER

8 Kulturnämndens olika stödformer 2016


Ladda ner ppt "Kulturnämndens olika stödformer 2016. KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER Bedömningsgrunder Vidgat deltagande Motverka diskriminering Arbeta för jämställdhet Arbeta."

Liknande presentationer


Google-annonser