Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny Nationell Höjdmodell (NNH). Laserskanning (LiDAR) Graphics: DN/Stefan Rothmaier Aerial photo 3D-model of same area New DEM for Sweden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny Nationell Höjdmodell (NNH). Laserskanning (LiDAR) Graphics: DN/Stefan Rothmaier Aerial photo 3D-model of same area New DEM for Sweden."— Presentationens avskrift:

1 Ny Nationell Höjdmodell (NNH)

2 Laserskanning (LiDAR) Graphics: DN/Stefan Rothmaier Aerial photo 3D-model of same area New DEM for Sweden

3 Den Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) Framställs med hjälp av laserskanning Ger ett höjdvärde på minst varannan kvadratmeter Höjdnoggrannhet bättre än 1 dm på öppna hårdgjorda ytor Flygplan Kontrollenhet Skanner

4 Lasern ser marken genom vegetationen… Terrängmodell Ortofoto över samma område

5 Flera “returer på en puls” Sista “retur” används i princip för att skapa höjdmodell Första “retur” används i princip för att skapa ytmodell 1 2 3 4

6 Markmodellen blir mycket noggrann … vid goda skanningsförhållanden

7

8 …men vid speciella förhållanden …blir noggrannheten betydligt sämre.

9 Produktion t.o.m. vecka 45-2011 Skanningsområden Helt skannade områden Delvis skannade områden Områden som redan är leveransklara Just nu ~ 50 % av landet helt färdigskannat och ~ 40 % är klart för leverans till användare

10 2016-09-24 10 Fortsatt arbete Framställning av ny höjdmodell över hela landet är nu finansierad, vilket innebär att: alla kvarvarande delar av landet bevakas från 2012 skannig genomförs där vädret tillåter, dvs. ej planmässigt det kommer att ta minst två år innan hela landet är skannat efter skanning tar det normalt ca 6 månader innan data blir leveransklara (i vissa områden kan det ta längre tid eftersom inmätning av markstöd inte alltid går i takt med skanningen)

11 2016-09-24 11 Områden med godkänd planering v. 45-2011

12 2016-09-24 12 Vilka är produkterna? GSD-Höjddata, grid 2+ Grid med 2 meters upplösning Laserdata Alla punkter klassificerade i mark, vatten och oklassificerat

13 2016-09-24 13 Exempel: Leverans i Ascii grid

14 2016-09-24 14 Exempel: Leverans av LAS-data

15 2016-09-24 15 Vilka metadata följer med leverans? Information för varje: Skanningsområde, bl.a. - täthetsraster för markpunkter - noggrannhet vid inpassning Leveransruta 2,5x2,5, bl.a. - klassificeringsnivå - m.m. Realiserat stråk, bl.a. - skanner - skanningsdatum och tid - m.m.

16 2016-09-24 16 Vad kan man använda NNH till ?

17 2016-09-24 17 p Visualisering av punktmoln

18 2016-09-24 18 Höjdkurvor

19 2016-09-24 19 Kommunal primärkarta (gammal)

20 2016-09-24 20 Nya höjdkurvor ur NNH

21 2016-09-24 21 Höjdkurvor i 3D

22 2016-09-24 22 Terrängskuggning

23 2016-09-24 23 Draperat ortofoto

24 2016-09-24 24 Visning i olika vinklar SE SW NW NE

25 2016-09-24 25 SE SW NW NE Visning i olika vinklar

26 2016-09-24 26 Terrängskuggning i 2D

27 2016-09-24 27 Kartproduktion

28 2016-09-24 28 Fler exempel

29 2016-09-24 29 Terrängskuggning

30 2016-09-24 30 Intensitet

31 2016-09-24 31

32 2016-09-24 32

33 2016-09-24 33 Fångstgrop syns i laserdata men är kanske inte lika lätt att identifiera i terrängen (Lst Dalarna)

34 2016-09-24 34

35 2016-09-24 35

36 2016-09-24 36

37 2016-09-24 37 Terrängskuggning skapad ur de marklassade punkterna ger en illustrativ bild av markytan, dvs. vegetation och byggnader är bortfiltrerade (Man kan även urskilja diken och större stigar i skogsterräng)

38 2016-09-24 38 Terrängskuggning skapad ur hela punktmolnet visar både vegetation och byggnader på ett tydligt sätt

39 2016-09-24 39 Här visas markytans lutning i en gråskala där det blir mörkare ju mer det lutar. (Det blir alltså en svärtning på alla sidor av höjder till skillnad från i en skuggbild där det finns en solsida och en skuggsida)

40 2016-09-24 40 I en lutningsbild baserad på samtliga punkter i molnet så framträder vegetationen och även byggnader. (Byggnader får en svart konturlinje eftersom de ju ”lutar” lodrätt längs väggarna)

41 2016-09-24 41 Denna bild visar intensiteten i laserreturerna som en gråskala. Bilden liknar då ett ortofoto, men helt utan skuggor från träd och byggnader. (Skillnaden i ntensitetsvärdena gör att man kan skilja på olika markytor som t.ex. asfalt, grus och gräs)

42 2016-09-24 42 Man kan även gruppera och färgsätta de punkter som ligger ovanför marken på ett sätt som gör att man kan skilja på t.ex. vegetation i olika höjd. (Man kan t.ex. urskilja olika trädbestånd eller enstaka stora träd i ett ungskogsbestånd) 15 m

43 2016-09-24 43 Punktmoln

44 2016-09-24 44 Skuggbild

45 2016-09-24 45 Lutningsbild

46 2016-09-24 46 Intensitetsbild

47 2016-09-24 47 Datamängder Varje leveransruta i storlek 2,5 x 2,5 km innehåller: Markmodellen i grid-format ~ 10 Mb i ESRI Ascii Grid ~ 35 Mb i Ascii Tabell Laserpunktmolnet i LAS-format ~ 100 - 300 Mb beroende på mängd av vegetation

48 2016-09-24 48 Hur beställer man höjddata? Höjddata beställs enklast via Lantmäteriets Geodatasupport: Telefon: 026-63 36 00 E-post: geodatasupport@lm.segeodatasupport@lm.se Om man vill ha hjälp med någon form av analys eller bearbetning av höjddata så görs det endast av externa vidareförädlare

49 2016-09-24 49 Kostnader för Lantmäteriets laserdata Ungefärliga kostnader (engångsavgift) för laserdata när en orienteringsklubb beställer (kostnad inkl. moms) Orienteringsklubbar bör alltså beställa laserdata för samtliga kartprojekt som planeras under de närmaste åren, eller hela sitt verksamhetsområde, vid ett och samma tillfälle eftersom leveransavgiften nästan alltid kommer att vara högre än kostnaden för data. Areal (km²)LicensavgiftLeveransavgiftTotal kostnad (kr) 50431 2881 331 100851 3251 410 1501201 3401 460 2001701 4001 570 5004241 6252 049 10008482 0002 848

50 2016-09-24 50 Kostnader för Lantmäteriets ortofoton Ungefärlig kostnad för ortofoto i färg, alternativt IRF, med 0,5 m upplösning när en orienteringsklubb beställer (kostnad inkl. moms) Ungefärlig kostnad för ortofoto tätort i färg med 0,25 m upplösning när en orienteringsklubb beställer (kostnad inkl. moms) Areal (km²)LicensavgiftLeveransavgiftTotal kostnad (kr) 501111 3001 411 1002211 3501 571 2004411 4501 891 Areal (km²)LicensavgiftLeveransavgiftTotal kostnad (kr) 53181 3131 631 106361 3752 011 201 2711 5002 771

51 2016-09-24 51 Användningsvillkor för Lantmäteriets data Varje slutanvändare, dvs. varje orienteringsklubb som använder Lantmäteriets data, måste ha en egen licens för användningen Laserdata, eller andra data från Lantmäteriet, får inte spridas eller överlåtas till någon annan Laserdata får dock användas av konsulter som klubben använder för att ta fram rekognoseringsunderlag eller för rekognoseringen. Dessa får dock enbart använda Lantmäteriets data i det uppdrag det fått av klubben Det är klubben som måste beställa data, men de kan beställa med leveransadress till en yrkesritare eller annan konsult. Denne får dock bara använda detta data för just den klubb som beställt det även om det täcker andra klubbars områden. Klubben eller konsulten får inte heller sprida data till andra klubbar Klubbarna måste alltså själva beställa data över sina områden. Principen är att varje slutanvändare måste ha en egen licens för data även om det är fråga om samma data Att man är en ideell organisation bevisas genom att klubbarna måste uppge sitt organisationsnummer vid beställning

52 2016-09-24 52 Byggnader från Lantmäteriet ?


Ladda ner ppt "Ny Nationell Höjdmodell (NNH). Laserskanning (LiDAR) Graphics: DN/Stefan Rothmaier Aerial photo 3D-model of same area New DEM for Sweden."

Liknande presentationer


Google-annonser