Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen i Östergötlands län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen i Östergötlands län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Östergötlands län Konjunkturläget kv Juni 2016

2 Konjunkturläget 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands län och Norrköpings kommun. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 54 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens åtta län samt en gemensam för länen tillsammans. Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Den här och övriga länsrapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg. Östergötlands län Under årets första kvartal fortsatte lönesumman visa en god tillväxt i länet jämfört med motsvarande kvartal Första kvartalet startades det totalt 615 företag i länet, varav 206 i kommunen. För länet är det en ökning med 1 % och för kommunen en ökning med 7 % jämfört med motsvarande kvartal På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar. Antalet varsel minskar i både länet och kommunen. Arbetslösheten minskade i både länet och kommunen jämfört med första kvartalet Under de senaste fyra kvartalen har länet fått fler invånare, varav drygt i kommunen motsvarande befolkningsökningar för både länet och kommunen på 1 procent. Bostadsbyggandet minskar i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal Totalt har lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 591 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Östergötlands län Under årets första kvartal fortsatte lönesumman visa en god tillväxt i länet jämfört med motsvarande kvartal Första kvartalet startades det totalt 615 företag i länet, varav 206 i kommunen. För länet är det en ökning med 1 % och för kommunen en ökning med 7 % jämfört med motsvarande kvartal På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar. Antalet varsel minskar i både länet och kommunen. Arbetslösheten minskade i både länet och kommunen jämfört med första kvartalet Under de senaste fyra kvartalen har länet fått fler invånare, varav drygt i kommunen motsvarande befolkningsökningar för både länet och kommunen på 1 procent. Bostadsbyggandet minskar i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal Totalt har lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 591 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv kv1 Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12015 kv1 Sverige 288,562,230,05,2 Stockholmsregionen 149,669,632,05,7 Östergötlands län 11,351,926,94,5 Källa: Statistiska centralbyrån

4 Lönesumma, Östergötlands län Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1 Förändring (%) sedan, mdkr2005 kv12010 kv12015 kv1 Sverige Privat sektor 288,562,230,05,2 Industri 62,517,513,32,8 Tjänster 197,278,634,95,7 Övrigt 28,8102,340,06,9 Offentlig sektor 110,850,926,55,4 Totalt 399,458,929,05,2 Stockholmsregionen Privat sektor 149,669,632,05,7 Industri 25,820,714,93,3 Tjänster 110,683,035,55,9 Övrigt 13,2105,842,98,5 Offentlig sektor 47,248,526,54,9 Totalt 196,864,030,65,5 Östergötlands län Privat sektor 11,351,926,94,5 Industri 3,212,310,01,1 Tjänster 6,876,633,85,4 Övrigt 1,280,444,58,4 Offentlig sektor 5,359,931,25,8 Totalt 16,554,428,24,9 *I övrigt ingår jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt okänd näringsgren

5 Nyregistrerade företag 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,2 Stockholmsregionen , ,7 Östergötlands län6151, ,9 Norrköpings kommun2066,7691-1,7 Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,7 Stockholmsregionen717-10, ,4 Östergötlands län46-2, ,8 Norrköpings kommun15-25,068-34,0 *De fyra senaste kvartalen

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2016 kv1 årstakt*2008 kv12010 kv12015 kv1 Sverige ,49,01,5 Stockholmsregionen ,310,01,5 Östergötlands län ,210,03,0 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen

8 Sysselsättning i Östergötlands län Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2016 kv1 årstakt*2008 kv12010 kv12015 kv1 Total ,210,03,0 Jordbruk, skogsbruk & fiske ,3 -16,1 Tillverkning & utvinning, energi och miljö ,96,6-4,1 därav Tillverkning av verkstadsvaror ,63,4-5,7 Byggverksamhet ,332,325,7 Handel ,9-2,87,2 Transport ,93,822,7 Hotell och restaurang ,523,914,0 Information & kommunikation ,434,0-7,8 Personliga & kulturella tjänster ,9-23,1-3,6 Finansiell verksamhet, företagstjänster ,416,3-2,5 Offentlig förvalting ,468,148,5 Utbildning ,013,92,2 Vård och omsorg ,0-0,6-8,1 Uppgift saknas i.u. Sysselsatta i Sverige ,610,33,1 Sysselsatta utomlands i.u. *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,4 Stockholmsregionen , ,0 Östergötlands län , ,0 Norrköpings kommun6 1707, ,9 *De fyra senaste kvartalen

10 Varslade personer Index 100 = 2006 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,3 Stockholmsregionen , ,8 Östergötlands län352-55, ,0 Norrköpings kommun78-58, ,6 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, år 2016 kv1 årstakt*2010 kv12015 kv12016 kv1 Sverige ,25,35,2 Stockholmsregionen ,75,0 Östergötlands län ,96,15,9 Norrköpings kommun ,08,48,1 *De fyra senaste kvartalen

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv kv1Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12015 kv1 Sverige9 875,4108,09,55,61,1 Stockholmsregionen4 445,956,412,87,41,3 Östergötlands län446,74,07,44,50,9 Norrköpings kommun137,31,610,36,11,2 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,9 Stockholmsregionen7 1955, ,2 Östergötlands län430-56, ,5 Norrköpings kommun80-86, ,2 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv1 (kv1, ) Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket 2016 kv1Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv12010 kv12015 kv1 Sverige ,918,06,4 Stockholmsregionen ,810,32,6 Östergötlands län ,129,24,0 Norrköpings kommun ,423,25,3 *Utveckling de fyra senaste kvartalen OBS: Kommunsiffran är exklusive camping

15 Stockholm Business Alliance, SBA Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 54 kommuner i Stockholmsregionen – tas det fram kvartalsvisa konjunkturrapporter för länen; Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Samtliga rapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box SE Stockholm, Sweden Phone investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturen i Östergötlands län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser