Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till referensgruppsmöte 2016-09-01 Projekt ’NLLs tandvårdsstöd’

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till referensgruppsmöte 2016-09-01 Projekt ’NLLs tandvårdsstöd’"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till referensgruppsmöte 2016-09-01 Projekt ’NLLs tandvårdsstöd’

2 Referensgruppsmöte för projekt NLLs Tandvårdsstöd 13.00 – 13.30Välkommen och presentation 13.30 – 13.45Bakgrund 13.45 – 14.00Projektstart och Projektarbetet till idag 14.00 – 14.15Planerat arbete hösten 2016, våren 2017 14.15 – 14.30Användningsområden 14.30 – 15.00Kaffe 15.00 – 16.00Referensgruppens insats - Hur ska vi tillsammans få ett bra system och en bra funktion - Varför har just ni blivit inbjudna i denna rådgivande grupp - Vad förväntas av er - Hur mycket tid behöver ni lägga för detta - Någon frivillig för att delta i testning utanför deltagandet i referensgruppen - Övriga frågor

3 Bakgrund 1999 Tandvårdsreform, uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård samt tandvård som led i sjukdomsbehandling N och S 2013 ”Tredje steget”: tandvård för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F 2015 LOV för allmän barn- och ungdomstandvård Fritt vårdval

4 Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd NLL Statligt tandvårdsstöd 2008:145 Tandvårdsförordningen 2008:193

5 TVÄR, TUR, NTV, BUNT, CARITA, MUNHÄLSOBEDÖMNING, FACAD, CENTRICITY, DENTAL EYE,

6 Mål

7 Minskad manuell och tidskrävande hantering. Förbättrad uppföljning av verksamheten. Kvalitetssäkrad handläggningsprocess. Förbättrad information till vårdgivare. Förenklad hantering av vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård. Framtida tillgänglighet till SKL och framtida nationella register.

8 Projektstart och projektarbetet till idag jan-16feb-16mar-16apr-16maj-16jun-16jul-16aug-16 BP2 - Godkänd projektplan och beslut att påbörja upphandlingsarbete BP2 Kravspecarbete BP3.1 - statusmöte med SG BP3.1 Avrop/Förnyad konkurrensutsättning BP3.2 - Utvärdering anbud och tilldelning BP3.2 Leverantörens utveckling Testplan, installation för test B3.3 - statusmöte med SG BP3.3

9 Planerat arbete hösten 2016, våren 2017

10 Användarfunktioner i IT-stödet för NLL tandvård Intygs- hantering Registrering av intygsunderlag Registrera o redige- ra boendeenheter Nya utfärdare Sök, Komplettera Begäran om förhands- bedömning Registrering av underlag till förhandsbedömning Sök, Komplettera, Fakturera Raindance Bedöm behandlings ersättning Hantera inkomna ärenden Komplettera, Sök Barn- och ungdoms- tandvård Listning av barn Registrera vårdrapp manuellt eller via fil Fakturera, Sök, Komplettera Munhälso- bedömning Rapport med de bedömning som ska utföras Registrera vård- rapport manuellt/fil Fakturera, Sök Fakturering skontroll Granska faktura/ Fakturaunderlag Sök faktura Attestera Registrera pappersfakturor Statistik Kentors IT- stöd Symfoni, Menuett, Webbkoral Kommun Tandvårdsenheten Databas FTV Tandvårdsenheten Admini- stration Behörigheter Registervård Tandvårdsenheten FTV Privat Vårdgivare Tandvårdsenheten FTV Privat Vårdgivare Tandvårdsenheten Tandvårdsenheten

11 Informationsflöde till/från Kentors system Carita Befintlig funktionalitet Kräver förändring Kentor (Symfoni, Menuett, Webbkoral) I dessa system kan även manuell registrering göras för faktureringsinformation, EPI samt tandstatus NLLs datalager Fil med fakturerings- information som utformas enligt fil- specifikation från Kentor. Kräver viss utveckling i Carita Fil med EPI och tandstatus för specifika VAS-idnr för att undvika utveckling i Carita. Filformat finns beskrivet. Kräver istället viss utveckling i datalagret. Tänk på att det är ett urval som ska föras över Privata vårdgivare Bl a EPI och tandstatus Här finns EPI och tandstatus för FTV-patienter Nytt universum? NLLs datalager Här finns EPI och tandstatus för alla Patienter både FTV och privat vårdgivare All information I systemets db ska kunna hämtas till NLLs Datalager. Funktionalitet utanför projektet Fil med EPI, tandstatus och faktureringsinformation kan skickas in enligt specifi- cerat filformat. Kräver då utveckling i vårdgivarens system i annat fall manuell registrering i Kentors system Raindance

12 Användningsområden

13 Dags för kaffe…….

14 Referensgruppens insats -Tillsammans ska vi jobba för att få system och funktioner att fungera på ett bra sätt -Vi ska tillvarata erfarenheter från VLL:s införande -Vad förväntas av er?

15 Forts …Referensgruppens insats -Varför har just ni blivit inbjudna i denna rådgivande grupp  olika verksamhetsområden som berörs -Hur mycket tid behöver ni lägga för detta och när  ca 4 tim/månad  bollplank i vissa frågor kring såväl funktioner i systemet som rutinerbeskrivningar och arbetsgång  kommunikation via mail, telefon och ibland demo  Utbildning i verktyget? -Vad förväntar ni er av att ingå i referensgruppen -Övriga frågor  Någon frivillig för att delta i testning utanför deltagandet i referensgruppen  ….


Ladda ner ppt "Välkomna till referensgruppsmöte 2016-09-01 Projekt ’NLLs tandvårdsstöd’"

Liknande presentationer


Google-annonser