Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling i Skövde kommun 2009-11-20. Upphandlingsverksamhet Central upphandlingsenhet Varor, tjänster och driftentreprenader exkl. bygg- och anläggningsentreprenader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling i Skövde kommun 2009-11-20. Upphandlingsverksamhet Central upphandlingsenhet Varor, tjänster och driftentreprenader exkl. bygg- och anläggningsentreprenader."— Presentationens avskrift:

1 Upphandling i Skövde kommun 2009-11-20

2 Upphandlingsverksamhet Central upphandlingsenhet Varor, tjänster och driftentreprenader exkl. bygg- och anläggningsentreprenader samt tjänster som hör till detta. Upphandlingsvärde för Skövde kommun ca. 400 milj. kr per år ca. 175 ramavtalsområden ca. 110 upphandlingar per år

3 Upphandlingsenheten Upphandlingschef 6 upphandlare 1/3 jurist

4 Upphandlingsenhetens styrka Kommunens specialister på upphandling och inköp Specialister på olika produktområden Projektledare i arbetsgrupper/referensgrupper Upphandlingarna sker i nära samverkan med våra ”experter”, brukarna/användarna

5 Dokument som styr upphandlingen Upphandlingspolicy (2009) Regler och riktlinjer för upphandling inom Skövde kommun (2003) Miljöpolicy (2002) Rese o transportpolicy (2008)

6 Upphandlingsenhetens ansvar Samordning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet Samarbetsavtal gällande upphandling med Grästorp, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Tidaholms kommuner samt kommunalförbunden AÖS, RÖS och Skaraborg

7 Upphandlingssamverkan 7 kommuner i samverkan Ca. 105 000 invånare Upphandlingsvolym ca. 700 milj. kr per år

8 Samordningsfördelar Attraktiv kund Bättre villkor Professionell hantering Följer LOU

9 Elektronisk anbudsgivning Elektroniskt upphandlingsstöd TendSign Fördelar för anbudsgivaren Tydligt och likformigt förfrågningsunderlag Går inte att ”glömma ” att besvara ställda frågor Uppgifter från skattemyndighet eller ratingföretag behöver inte bifogas anbudet. Tidsbesparande

10 Upphandlingsformer Öppen upphandling > 1 915 000 kr Förenklad upphandling 300 000 – 1 915 000 kr Direktupphandling < 300 000 kr

11 Annonsering av upphandling Öppna och förenklade upphandlingar skall alltid annonseras i nationell databas (Allego, Opic) resp. i TED-databas Alla upphandlingar annonseras på kommunens hemsida

12 Direktupphandling, upphandlingsvärde < 300 000 kr Ej reglerat i LOU Reglerat i ”Riktlinjer för upphandling i Skövde kommun” antaget av KF Upphandling skall ske i konkurrens Anbud kan tas in på olika sätt beroende på upphandlingens värde Kommunens samlade behov ligger till grund för beräkning av värdet. Anbudsförfrågan till minst tre leverantörer. Kan inte överprövas av länsrätten Prel. från 2010-06-01, skadestånd vid felaktig direktupphandling. Direktupphandling får inte göras om det finns ramavtal.

13 Förfrågningsunderlag Tydlig kravspecifikation med alla krav fastställda Kraven skall vara proportionerliga Tydliga utvärderingskriterier Anbudsgivarna skall i förväg se hur anbuden kommer att bedömas Vid förenklad- och öppen upphandling får inte förfrågan skickas direkt till anbudsgivare utan att de begärt detta Vid frågor eller kompletteringar skall dessa skickas till samtliga som har hämtat ut förfrågningsunderlag

14 Tilldelningsbesked Tilldelnings besked skickas till samtliga anbudsgivare Av tilldelningsbeskedet skall framgå: - Vem som fått uppdraget - När avtal tidigast kommer att skrivas Vid direktupphandling: omgående Vid förenklad- eller öppen upphandling: tidigast 10 dagar senare Med tilldelningsbeskedet skickas anbudssammanställning.

15 Avtal Avtal tecknas med antagen leverantör Avtalet innehåller alla villkor enligt förfrågningsunderlaget Avtalet undertecknas av behöriga företrädare för kommunen och leverantören

16 Exempel upphandlingsområden Ramavtalsområden (Skövde) Livsmedel 36 milj. Eldningsolja 21 milj. Elenergi 36 milj. Datorer 6 milj. Kontorsmaterial 2,2 milj. Städkem. 1,5 milj. Pappersvaror 1,8 milj. Leasingbilar 10 milj. Läromedel 5 milj.

17 Elektronisk handel 400 användare beställer varor elektroniskt 25 000 beställningar per år Ca. 15 leverantörer Ca. 96 000 fakturor Varav ca. 65 000 elektroniska fakturor från 274 leverantörer

18 Nytt e-handelssystem 2010 Ersätter nuvarande e-handelssystem Samtliga beställningar läggs i systemet Medför att samtliga beställare skall utbildas i inköp och bli certifierade

19 Tack för mig Hans Dahlén, upphandlingschef Skövde kommun e-post. hans.dahlen@skovde.se


Ladda ner ppt "Upphandling i Skövde kommun 2009-11-20. Upphandlingsverksamhet Central upphandlingsenhet Varor, tjänster och driftentreprenader exkl. bygg- och anläggningsentreprenader."

Liknande presentationer


Google-annonser