Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swedish Agency for Government Employers SUHF Ulf Bengtsson 2013-11-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swedish Agency for Government Employers SUHF Ulf Bengtsson 2013-11-12."— Presentationens avskrift:

1 Swedish Agency for Government Employers SUHF Ulf Bengtsson 2013-11-12

2 Swedish Agency for Government Employers Disposition Avtalen 2013-1016 Lönesättande samtal inom UH-sektorn Tidsbegränsade anställningar Arbetsgivarpolitisk samverkan och Arbetsgivarverkets medlemsorganisation

3 Swedish Agency for Government Employers RALS 2013-2016 Treåriga överenskommelser med SEKO och OFR/S,P,O Sedvanlig oenighetsbilaga Stupstock resp. år 2,0 % – 2,3 % – 2,5 % = 6,8 % ”Krontalsskiva” resp. år 420 kr – 465 kr – 545 kr = 1430 kr

4 Swedish Agency for Government Employers Ändringar och tillägg i RALS 2010-T Saco-S …lönen ska vara individuell och differentierad. Lokala parter kan om särskilda omständigheter föreligger träffa lokal överenskommelse om annat för vissa grupper. För det fall lokala parter inte har samsyn ska de gemensamt begära stöd från de centrala parterna (5 § RALS 2010-T)

5 Swedish Agency for Government Employers Arbetet med ett nytt tjänstepensionsavtal Utgångspunkter, bl.a. Långsiktigt hållbara pensionsbestämmelser Lösningar som bidrar till stabilitet och förutsägbarhet Kostnadseffektiva lösningar Stödjer arbetslinjen och ett längre arbetsliv Inriktning ett premiebestämt system som Tillämpas i vart fall på samtliga födda 1987 o senare Bestämmelserna i PA 03 o delpensionsavtalet innefattas i arbetet

6 Swedish Agency for Government Employers Arbetet med ett omställningsavtal Parternas utgångspunkter är Stimulera ett snabbt återinträde i arbete Stödja arbetslinjen och ett längre arbetsliv Stödja förändring och omstrukturering Hålla sig inom nuvarande kostnadsram och avgift Arbetets inriktning Uppsagd p.g.a. arbetsbrist - huvudregel Tidsbegränsat anställda vars anställning löpt ut - i viss omfattning beroende på anställningstid - begränsat förmånspaket Möjligheten att utlösa pensionsersättning själv tas bort Övergångsbestämmelser t.ex. äldre med lång anställningstid

7 Swedish Agency for Government Employers Övrigt fortsatt arbete Särskilt villkorsavtal för arbetstagare som anställs tidsbegränsat inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Avtalet klart! Studentmedarbetaravtal Chefsavtalet Översyn av vissa avtal; Samarbetsavtalet, LOK,

8 Swedish Agency for Government Employers Lönesättande samtal Införs inom universitets- och högskoleområdet 2016 Vilken chef genomför samtalet? Erfarenheter av lönesättande samtal i stora organisationer

9 Swedish Agency for Government Employers Arbetsgivarpolitisk samverkan Inom medlemsorganisationen Inom andra sektoriella organisationer Övriga sätt –Privata initiativ –Egna nätverk och kontakter –m.m.


Ladda ner ppt "Swedish Agency for Government Employers SUHF Ulf Bengtsson 2013-11-12."

Liknande presentationer


Google-annonser