Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Arbetsledning och villkorsändring. Jonas Malmberg 2 Olika kontraktstyper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Arbetsledning och villkorsändring. Jonas Malmberg 2 Olika kontraktstyper."— Presentationens avskrift:

1 1 Arbetsledning och villkorsändring

2 Jonas Malmberg 2 Olika kontraktstyper

3 3 Del 1 Omplacering (Arbetsledning)

4 Jonas Malmberg 4 ”Arbetsgivaren äger fritt leda och fördela arbete …” Kärt barn har många namn –Arbets- och företagsledningsrätt –Arbetsgivarprerogativ –§ 32-rättigheter Varför upprätthålls arbetsledningsrätten? –Ideologiska förklaringar –Historiska förklaringar –Ekonomiska förklaringar Arbetsrättens dubbla förhållningssätt –Erkänner och förstärker –Begränsar

5 Jonas Malmberg 5 Ramen för anställningen (rättsföljder) Arbetsledningsbeslut Behöver ej motiveras Ingen rättslig överprövning Uppsägning / Avsked LAS tillämplig

6 Jonas Malmberg 6 Ramen för anställningen (normstruktur)

7 Jonas Malmberg 7 29/29-principen

8 Jonas Malmberg 8 Offentlig sektor Har tjänsten ändrats i grunden? –Förlorat arbetsledande ställning? –Utnyttja utbildning? –Övergå till okvalificerade arbetsuppgifter? –Sämre löneutveckling? –Traditionell uppfattning? –Behålla titel och lön? Samlad bedömning

9 Jonas Malmberg 9 Ramen för anställningen (undantag) DiskL 7-8 §§ MBL God sed etc Ramen för anställningen Bastubadarprincipen

10 Jonas Malmberg 10 Bastubadarprincipen Godtagbara skäl krävs om 1. omplaceringen är särskilt ingripande med hänsyn till arbetsuppgifter, anställnings- förmåner och anställningsför- hållandet i övrigt och 2. sker av personliga skäl

11 Jonas Malmberg 11 Rudimentär saklighetsprövning 1.Arbetsgivaren måste uppge skälen till uppsägningen 2.Skälen måste vara acceptabla 3.Tillräckligt säkert beslutsunderlag (Viss kommunikation med arbetstagaren)

12 12 Del 2 Villkorsändring

13 Jonas Malmberg Metoder att ändra anställningsvillkor 1. Kollektivavtal 2. Ensidig förändring 3. Personliga avtal (4. Partiell uppsägning) 5. Uppsägning

14 1. Ändring genom kollektivavtal Medlemsbundenhet, 26 § MBL Kollektivavtalets tvingande verkan, 27§MBL Kollektivavtalets utfyllande verkan, rättspraxis (… vid var tid gällande kollektivavtal...) 14

15 2. Ensidig förändring 15

16 Jonas Malmberg 16 Ramen för anställningen (rättsföljder) Arbetsledningsbeslut Behöver ej motiveras Ingen rättslig överprövning Uppsägning / Avsked LAS tillämplig

17 Jonas Malmberg Lön eller avtalsreglerade förmåner 1. I princip rättsligt utkrävbara 2. Arbetsgivaren kan ej ensidigt ändra 3. Uppsägning krävs Ensidigt reglerade förmåner 1. I princip inte rättsligt utkrävbara 2. Arbetsgivaren kan ensidigt ändra 3. Arbetsledningsbeslut

18 3. Personliga avtal 4.Partiell uppsägning 5. Uppsägning 18

19 Jonas Malmberg 19 Varaktiga avtal Tidsbestämda Tidsbegränsade Upphör vid avtalstidens utgång Undantag Hävningsgrund Avtal om uppsägningsrätt 36 § AvtL etc. Tidsobestämda Tillsvidare // ”Så länge” Uppsägning och skälig uppsägningstid Undantag Hävningsgrund etc

20 Jonas Malmberg När upphör anställningen? Tidsbegränsad anställningar Vid anställningstidens utgång Undantag –Hävningsgrund –Avtal om uppsägningsrätt –36 § AvtL etc. Tillsvidare anställningar Efter uppsägning (saklig grund)

21 Jonas Malmberg Uppsägning för omreglering Förslag till ändring av anställningsvillkoren eller Uppsägning på grund av villkorsskäl

22 Jonas Malmberg Uppsägningsgrunderna Personliga skäl –Uppsägningen beror på omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen (7 § 4 st LAS) Arbetsbrist –Uppsägningen beror på omständigheter som inte hänför sig till arbetstagaren personligen

23 Jonas Malmberg Uppsägning på grund arbetsbrist eller personliga skäl ”Problemet är sådant att det endast kan lösas genom åtgärder som riktas mot en viss arbetstagare” –AD 1994 nr 122

24 Jonas Malmberg Personliga skäl Saklig grund prövningen Arbetsgivaren måste uppge skälen till uppsägningen Skälen måste vara godtagbara Skälen underkastas rättslig prövning Väsentlighetsprövning Arbetsgivarens lojalitetsplikt (omplaceringsskyldighet)

25 Arbetsbrist Följ turordningsreglerna 25


Ladda ner ppt "1 Arbetsledning och villkorsändring. Jonas Malmberg 2 Olika kontraktstyper."

Liknande presentationer


Google-annonser