Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAF/TFA 2008-08 nr 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAF/TFA 2008-08 nr 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal."— Presentationens avskrift:

1 LAF/TFA nr 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal

2 LAF/TFA nr 2 VEM OMFATTAS? Ingen skadeståndstalan mot arbetsgivare som tecknat TFA - försäkring Alla förvärvsarbetande Vissa studerande LAF Alla anställda hos företag med försäkringsavtal Företagare som tecknat försäkringsavtal TFA

3 LAF/TFA nr 3 VILKA SKADOR OMFATTAS ? LAF Färdolycksfall Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Smitta TFA Färdolycksfall Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Smitta

4 LAF/TFA nr 4 TRAFIKFÖRSÄKRINGEN - reglerar olycksfall med trafikförsäkringspliktigt fordon Trafikförsäkringen TFA ANMÄL Trafikförsäkringen TFA prövar endast i omprövningsärenden TFA gäller inte Färdolycksfall Arbetsolycksfall

5 LAF/TFA nr 5 NÄR PRÖVAS EN ARBETSSKADA? LAF Lägre inkomst vid - sjukersättning - omplacering/nytt arbete Vissa kostnader - tandskador etc Dödsfall TFA Färdolycksfall (ej trafikförsäkringspliktigt fordon) Arbetsolycksfall ILO-konventionen Godkänd arbetssjukdom enligt LAF Dödsfall Skriftlig ansökan till FK

6 LAF/TFA nr 6 PRÖVNING - olycksfall Övervägande skäl talar för ett samband mellan olycksfall och skada Arbetsskada Ja Nej Ej arbetsskada

7 LAF/TFA nr 7 PRÖVNING - sjukdomar Helhetsbedömning - faktorer i arbetet som lett till besvären - hur länge och intensivt varit utsatt - vad har utredningen visat - skadliga faktorer utanför arbetet Försäkrad i befintligt skick Övervägande skäl talar för att skadan är en arbetsskada

8 LAF/TFA nr 8 TFA-PRÖVNING Färdolycksfall (ej försäkringspliktigt fordon) Arbetsolycksfall ILO-konventionen Dödsfall Färdolycksfall (ej försäkringspliktigt fordon) Arbetsolycksfall ILO-konventionen Dödsfall Vid arbetssjukdomar inväntar AFA Försäkring normalt Försäkringskassans beslut

9 LAF/TFA nr 9 TFALAF ERSÄTTNINGAR Livränta < 7,5 bb Särskild arbetsskade- ersättning (2 karensdagar) Vissa kostnader Ersättning vid dödsfall Livränta > 7,5 bb Inkomstersättning Kostnader (självrisk 500 kr) Ideella ersättningar Ersättning vid dödsfall

10 LAF/TFA nr 10 ARBETSOLYCKSFALL Vissa kostnader t ex tandskador Skadedag Sjukersättning, nytt arbete Livränta < 7,5 bb LAF Inkomstersättning* Livränta > 7,5 bb Sveda och värk* Invaliditets- ersättning Kostnader - patientavgifter - glasögon TFA Merkostnader Framtida merkostnader * Fr o m första dagen

11 LAF/TFA nr 11 TFA inkomstersättning INKOMSTERSÄTTNING - arbetsolycksfall Lön 7,5 bb Minst 15 dagars sjukskrivning ARB TFA livränta sjuk- ersättning, nytt arbete LAF livränta 75% förlängd sjukpenning 80% sjuklön 80% sjukpenning

12 LAF/TFA nr 12 7,5 bb INKOMSTERSÄTTNING - arbetsolycksfall TFA inkomstersättning Lön 10% sjuklön ITP 65 resp 32,5% % ITP dag TFA livränta Minst 15 dagars sjukskrivning 90% sjuklön 80% sjuklön TJM LAF livränta sjuk- ersättning, nytt arbete 75% förlängd sjukpenning 80% sjuklön 80% sjukpenning

13 LAF/TFA nr 13 Vissa kostnader t ex tandskador Visandedag 14 Sjukersättning, nytt arbete Livränta < 7,5 bb LAF ARBETSSJUKDOM Godkänd av FK Skada enligt ILO Kostnader - patientavgifter Framtida merkostnader TFA Livränta > 7,5 bb Invaliditets- ersättning Merkostnader

14 LAF/TFA nr 14 TFA - vållandefall Den skadade Arbetssjukdom som varar i minst 180 dagar godkänd arbetsskada av FK eller AFA Försäkring Bevisbörda hos den skadade Beslut i vållandenämnden Ersättning för - inkomstförlust fr o m 1a dagen - självrisken för kostnader - sveda och värk fr o m 1a dagen Ingen skadeståndstalan mot arbetsgivaren Den skadade riktar sina anspråk mot TFA Arbetsgivaren

15 LAF/TFA nr 15 KOSTNADER Tandskador, särskilda hjälpmedel, sjukvård utom riket LAF Läkar-, sjukvård Glasögon, hörapparat etc Skadedag14 dag Kläder Övriga merkostnader Framtida merkostnader Akut tidInvaliditetstid TFA

16 LAF/TFA nr 16 KOSTNADER - rehabilitering Skäliga merkostnader i samband med rehabilitering som inte Försäkringskassan ersätter Förutsättningar - Kan ej återgå till tidigare förvärvsarbete - Omskolning, utbildning till annat arbete med jämförbar inkomst TFA

17 LAF/TFA nr 17 IDEELL ERSÄTTNING Ingen ersättning LAF Sveda och värk (olycksfall) TFA Lyte och men Särskilda olägenheter Akut tidInvaliditetstid

18 LAF/TFA nr 18 IDEELL ERSÄTTNING - S veda och värk Gäller enbart olycksfall Under akut sjuktid Krävs normalt minst 31 dagars sjukskrivning Storlek beroende av - skadans art - typ av behandling - läkningstid (akut tid) Skattefritt engångsbelopp

19 LAF/TFA nr 19 IDEELL ERSÄTTNING - medicinsk invaliditet Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - ålder - återgång i arbete Lyte och men Svårare skador med särskild hög anspänning Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - anspänning i arbete Särskilda olägenheter

20 LAF/TFA nr 20 OLYCKSFALL - exempel Byggnadsarbetare, 40 år, benbrottÅrslön kr Helt sjukskriven 4 månÅtergår till samma arbete Dag kr Dag kr kr Dag kr Dag kr kr Inkomstersättning Läkarvård, medicin, kr sjukgymnastik Självrisk kr kr Läkarvård, medicin, kr sjukgymnastik Självrisk kr kr Kostnader Sveda och värk, 4 mån varav 1 månad sjukhus kr Invaliditetsersättning - Lyte och men, 10% kr Sveda och värk, 4 mån varav 1 månad sjukhus kr Invaliditetsersättning - Lyte och men, 10% kr Ideella ersättningar

21 LAF/TFA nr 21 DÖDSFALL Begravningshjälp 30% av bb Efterlevandelivränta 12 mån - max 12 år LAF Skälig begravningskostnad TFA Förlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär

22 LAF/TFA nr 22 ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Under akut Vissa kostnader Kostnader Kostnader sjukdomstid I nkomstersättning (sjuk mer än 14 dagar ) F ärdolycksfall Sveda och värk Kostnader Sveda och värk Vid invaliditet Livränta 7,5 bb Särskild arbetsskade- Framtida merkostnader ersättning Invaliditetsersättning Vid rehabilitering Vissa kostnader Vid dödsfall BegravningshjälpBegravningskostnader EfterlevandelivräntaFörlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär ArbetsolycksfallArbetssjukdom LAFTFA


Ladda ner ppt "LAF/TFA 2008-08 nr 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal."

Liknande presentationer


Google-annonser