Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAF/TFA 2008-08 nr 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAF/TFA 2008-08 nr 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal."— Presentationens avskrift:

1 LAF/TFA 2008-08 nr 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal

2 LAF/TFA 2008-08 nr 2 VEM OMFATTAS? Ingen skadeståndstalan mot arbetsgivare som tecknat TFA - försäkring Alla förvärvsarbetande Vissa studerande LAF Alla anställda hos företag med försäkringsavtal Företagare som tecknat försäkringsavtal TFA

3 LAF/TFA 2008-08 nr 3 VILKA SKADOR OMFATTAS ? LAF Färdolycksfall Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Smitta TFA Färdolycksfall Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Smitta

4 LAF/TFA 2008-08 nr 4 TRAFIKFÖRSÄKRINGEN - reglerar olycksfall med trafikförsäkringspliktigt fordon Trafikförsäkringen TFA ANMÄL Trafikförsäkringen TFA prövar endast i omprövningsärenden TFA gäller inte Färdolycksfall Arbetsolycksfall

5 LAF/TFA 2008-08 nr 5 NÄR PRÖVAS EN ARBETSSKADA? LAF Lägre inkomst vid - sjukersättning - omplacering/nytt arbete Vissa kostnader - tandskador etc Dödsfall TFA Färdolycksfall (ej trafikförsäkringspliktigt fordon) Arbetsolycksfall ILO-konventionen Godkänd arbetssjukdom enligt LAF Dödsfall Skriftlig ansökan till FK

6 LAF/TFA 2008-08 nr 6 PRÖVNING - olycksfall Övervägande skäl talar för ett samband mellan olycksfall och skada Arbetsskada Ja Nej Ej arbetsskada

7 LAF/TFA 2008-08 nr 7 PRÖVNING - sjukdomar Helhetsbedömning - faktorer i arbetet som lett till besvären - hur länge och intensivt varit utsatt - vad har utredningen visat - skadliga faktorer utanför arbetet Försäkrad i befintligt skick Övervägande skäl talar för att skadan är en arbetsskada

8 LAF/TFA 2008-08 nr 8 TFA-PRÖVNING Färdolycksfall (ej försäkringspliktigt fordon) Arbetsolycksfall ILO-konventionen Dödsfall Färdolycksfall (ej försäkringspliktigt fordon) Arbetsolycksfall ILO-konventionen Dödsfall Vid arbetssjukdomar inväntar AFA Försäkring normalt Försäkringskassans beslut

9 LAF/TFA 2008-08 nr 9 TFALAF ERSÄTTNINGAR Livränta < 7,5 bb Särskild arbetsskade- ersättning (2 karensdagar) Vissa kostnader Ersättning vid dödsfall Livränta > 7,5 bb Inkomstersättning Kostnader (självrisk 500 kr) Ideella ersättningar Ersättning vid dödsfall

10 LAF/TFA 2008-08 nr 10 ARBETSOLYCKSFALL Vissa kostnader t ex tandskador Skadedag 14 30 Sjukersättning, nytt arbete Livränta < 7,5 bb LAF Inkomstersättning* Livränta > 7,5 bb Sveda och värk* Invaliditets- ersättning Kostnader - patientavgifter - glasögon TFA Merkostnader Framtida merkostnader * Fr o m första dagen

11 LAF/TFA 2008-08 nr 11 TFA inkomstersättning INKOMSTERSÄTTNING - arbetsolycksfall Lön 7,5 bb 1 14 364 Minst 15 dagars sjukskrivning ARB TFA livränta sjuk- ersättning, nytt arbete LAF livränta 75% förlängd sjukpenning 80% sjuklön 80% sjukpenning

12 LAF/TFA 2008-08 nr 12 7,5 bb INKOMSTERSÄTTNING - arbetsolycksfall TFA inkomstersättning Lön 10% sjuklön ITP 65 resp 32,5% 1 14 90 364 10% ITP dag 91-360 TFA livränta Minst 15 dagars sjukskrivning 90% sjuklön 80% sjuklön TJM LAF livränta sjuk- ersättning, nytt arbete 75% förlängd sjukpenning 80% sjuklön 80% sjukpenning

13 LAF/TFA 2008-08 nr 13 Vissa kostnader t ex tandskador Visandedag 14 Sjukersättning, nytt arbete Livränta < 7,5 bb LAF ARBETSSJUKDOM Godkänd av FK Skada enligt ILO Kostnader - patientavgifter Framtida merkostnader TFA Livränta > 7,5 bb Invaliditets- ersättning Merkostnader

14 LAF/TFA 2008-08 nr 14 TFA - vållandefall Den skadade Arbetssjukdom som varar i minst 180 dagar godkänd arbetsskada av FK eller AFA Försäkring Bevisbörda hos den skadade Beslut i vållandenämnden Ersättning för - inkomstförlust fr o m 1a dagen - självrisken för kostnader - sveda och värk fr o m 1a dagen Ingen skadeståndstalan mot arbetsgivaren Den skadade riktar sina anspråk mot TFA Arbetsgivaren

15 LAF/TFA 2008-08 nr 15 KOSTNADER Tandskador, särskilda hjälpmedel, sjukvård utom riket LAF Läkar-, sjukvård Glasögon, hörapparat etc Skadedag14 dag Kläder Övriga merkostnader Framtida merkostnader Akut tidInvaliditetstid TFA

16 LAF/TFA 2008-08 nr 16 KOSTNADER - rehabilitering Skäliga merkostnader i samband med rehabilitering som inte Försäkringskassan ersätter Förutsättningar - Kan ej återgå till tidigare förvärvsarbete - Omskolning, utbildning till annat arbete med jämförbar inkomst TFA

17 LAF/TFA 2008-08 nr 17 IDEELL ERSÄTTNING Ingen ersättning LAF Sveda och värk (olycksfall) TFA Lyte och men Särskilda olägenheter Akut tidInvaliditetstid

18 LAF/TFA 2008-08 nr 18 IDEELL ERSÄTTNING - S veda och värk Gäller enbart olycksfall Under akut sjuktid Krävs normalt minst 31 dagars sjukskrivning Storlek beroende av - skadans art - typ av behandling - läkningstid (akut tid) Skattefritt engångsbelopp

19 LAF/TFA 2008-08 nr 19 IDEELL ERSÄTTNING - medicinsk invaliditet Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - ålder - återgång i arbete Lyte och men Svårare skador med särskild hög anspänning Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - anspänning i arbete Särskilda olägenheter

20 LAF/TFA 2008-08 nr 20 OLYCKSFALL - exempel Byggnadsarbetare, 40 år, benbrottÅrslön 240 000 kr Helt sjukskriven 4 månÅtergår till samma arbete Dag 1 923 kr Dag 2-12015 649 kr 16 572 kr Dag 1 923 kr Dag 2-12015 649 kr 16 572 kr Inkomstersättning Läkarvård, medicin, 1 800 kr sjukgymnastik Självrisk - 500 kr 1 300 kr Läkarvård, medicin, 1 800 kr sjukgymnastik Självrisk - 500 kr 1 300 kr Kostnader Sveda och värk, 4 mån varav 1 månad sjukhus 11 000 kr Invaliditetsersättning - Lyte och men, 10%136 000 kr Sveda och värk, 4 mån varav 1 månad sjukhus 11 000 kr Invaliditetsersättning - Lyte och men, 10%136 000 kr Ideella ersättningar

21 LAF/TFA 2008-08 nr 21 DÖDSFALL Begravningshjälp 30% av bb Efterlevandelivränta 12 mån - max 12 år LAF Skälig begravningskostnad TFA Förlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär

22 LAF/TFA 2008-08 nr 22 ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Under akut Vissa kostnader Kostnader Kostnader sjukdomstid I nkomstersättning (sjuk mer än 14 dagar ) F ärdolycksfall Sveda och värk Kostnader Sveda och värk Vid invaliditet Livränta 7,5 bb Särskild arbetsskade- Framtida merkostnader ersättning Invaliditetsersättning Vid rehabilitering Vissa kostnader Vid dödsfall BegravningshjälpBegravningskostnader EfterlevandelivräntaFörlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär ArbetsolycksfallArbetssjukdom LAFTFA


Ladda ner ppt "LAF/TFA 2008-08 nr 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal."

Liknande presentationer


Google-annonser