Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Brandskyddet i Söderledstunneln under byggtiden Larmrutiner för arbetsledarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Brandskyddet i Söderledstunneln under byggtiden Larmrutiner för arbetsledarna."— Presentationens avskrift:

1 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Brandskyddet i Söderledstunneln under byggtiden Larmrutiner för arbetsledarna

2 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin  Larma – Tryck på brandlarmknapp vid dörrar Δ Larm till SOS Alarm Δ Sirener tjuter Δ Blixtlampor tänds Δ Trafiken stoppas i trafikröret Δ impulsfläktarna stängs av  Rädda – Hjälp varandra att utrymma Δ Hjälp kollegorna ut antingen i bil eller gå till andra trafikröret Δ Se till att alla beger sig till återsamlingsplatserna  Släck – Om Du bedömer det verkningsfullt Δ Använd spolposterna eller handbrandsläckare. Gör inte mer ett försök

3 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Utrymningssignaler = Utrym Larmsignal Växelvis blixtljus

4 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin De viktigaste åtgärderna för att förhindra brand De viktigaste åtgärderna för att minska konsekvenserna vid brand  Respektera reglerna för heta arbeten  All hantering av brandfarlig vätska ska ske utanför tunneln  Respektera rökförbudet  Minska mängden brännbart material  Se till att utrymningsvägarna är tillgängliga  Träna utrymning och genomför övningar

5 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Larmtryckknappen aktiverar: Utrymningssignalerna röd/vit blixt i hela byggröret Sirenerna i hela byggröret Trafikstopp i trafikerade tunneln Larm till SOS 112 som larmar räddningstjänsten och Trafik Stockholm som larmar VägAssistans Impulsfläktar stoppas SOS 112 larmar arbetsledare Brand i byggrör Larm från larmtryckknapp Manuella åtgärder som utförs av arbetsledarna: Ringer SOS 112 och ger ytterligare information Övervakar utrymningen Larmar kollegor för hjälp med återsamlingen samt för hjälp med utskrift från passagekontrollsystemet Återställer blixtlampor, sirener, trafiksignaler, fläktar, larmtryckknapp, listec-kabel, brandlarm och centralapparat i samråd med Tk Eljour Klarrapporterar till Trafik Stockholm Trafik Stopp Varannan utrymningsväg har en larmknapp

6 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Brand i byggrör Larm från Listec-kabel Listec-kabeln aktiverar: Röd/vit blixt i hela byggröret Larm till SOS 112 SOS 112 begär en verifiering av arbetsledaren på särskilda telefon nummer Manuella åtgärder som utförs av arbetsledarna: Ringer SOS 112 och verifierar samt ger ytterligare information Om brand – Aktiverar larmtryckknappen (Om ej brand återställs listec-kabeln, brandlarmet´och centralapparaten) Övervakar utrymningen och samlar in passageuppgifter Återställer blixtlampor, sirener, trafiksignaler, fläktar, larmtryckknapp, listec-kabel, brandlarm och centralapparat i samråd med Tk Eljour (om brand) Klarrapporterar till Trafik Stockholm Trafik Stopp Varannan utrymningsväg har en larmknapp

7 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Brand i byggrör Larm från Mobiltelefon SOS 112 aktiverar: SOS 112 larmar Räddningstjänsten SOS 112 larmar Trafik Stockholm SOS 112 begär en verifiering/kompletterande uppgifter av arbetsledaren på särskilda telefon nummer Manuella åtgärder från arbetsledaren: Ringer SOS 112 och verifierar samt ger ytterligare information Aktiverar larmtryckknappen Övervakar utrymningen och samlar in passageuppgifter Återställer blixtlampor, sirener, trafiksignaler, fläktar, larmtryckknapp, listec-kabel, brandlarm och centralapparat i samråd med Tk Eljour Klarrapporterar till Trafik Stockholm Trafik Stopp Varannan utrymningsväg har en larmknapp

8 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Arbetsplatsolycka i arbetstunnel Följande ska aktiveras manuellt av arbetare: Larm till SOS 112 som larmar räddningstjänsten och Trafik Stockholm som larmar VägAssistans och arbetsledare Manuella åtgärder som utförs av arbetsledarna: Startar trafiksignaler för stopp vid infarter till trafiktunnel Stoppar impulsfläktar Återställer trafiksignaler på direktiv från räddningstjänsten och i samråd med Tk Eljour Klarrapporterar till Trafik Stockholm Trafik Stopp

9 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Följande ska aktiveras manuellt av trafikant: Larm till SOS 112 som larmar räddningstjänsten och Trafik Stockholm som larmar VägAssistans och arbetsledare Olycka i Trafiktunnel Trafik Stopp Manuella åtgärder från arbetsledaren: Startar trafiksignaler för stopp vid infarter till trafiktunnel Stoppar impulsfläktar Återställer trafiksignaler på direktiv från räddningstjänsten och i samråd med Tk Eljour Klarrapporterar till Trafik Stockholm

10 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Listec-kabeln i trafiktunneln aktiverar: Röd/vit blixt i hela byggröret Röd/vit blixt i hela trafiktunneln Sirenerna i hela trafiktunneln Trafikstopp i trafikerad tunneln Larm till SOS 112 som larmar räddningstjänsten och Trafik Stockholm som larmar VägAssistans och arbetsledare Impulsfläktar stoppas Brand i Trafiktunnel Manuella åtgärder från arbetsledaren: Återställer blixtlampor, sirener, trafiksignaler, fläktar, larmtryckknapp, listec-kabel, brandlarm och centralapparat i samråd med Tk Eljour Trafik Stopp

11 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Heta arbeten Tillstånd att utföra heta arbeten ges av: Stig Andersson, Oden AB Anders Johansson, Ove Enquist, E-schakt Fredrik Lysén, E-schakt

12 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Heta arbeten Rutin vid tillstånd att utföra heta arbeten 1.Tillstånd utfärdas av arbetsledare 2.Tillståndets regler anges i ifyllt formulär som undertecknas av arbetstagare och arbetsledare 3.Kopia lämnas till Angelika Medgyes 4.Vid behov ska arbetsledare stänga av det automatiska brandlarmet i aktuellt(a) avsnitt. 5.Arbetsledare ansvarar för återställning av brandlarm efter avslutat arbete 6.Arbetstagare som utfört det heta arbetet svarar för återställning av brandredskap

13 NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin


Ladda ner ppt "NSA HB Söderledstunneln/2011-07-09/Arne Brodin Brandskyddet i Söderledstunneln under byggtiden Larmrutiner för arbetsledarna."

Liknande presentationer


Google-annonser