Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad ska vi studeraVad ska vi studera  Hur har kristendomen utvecklats under tusen år i Sverige  Hur har kristendomen och samhället påverkat varandra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad ska vi studeraVad ska vi studera  Hur har kristendomen utvecklats under tusen år i Sverige  Hur har kristendomen och samhället påverkat varandra."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad ska vi studeraVad ska vi studera  Hur har kristendomen utvecklats under tusen år i Sverige  Hur har kristendomen och samhället påverkat varandra i Sverige  Hur skildras religion i tv och film i dagens Sverige  Vilka kristna religiösa rörelser finns det idag

3 Kunskapskrav  Du visar att du har E/C/A kunskaper om hur kristendomen har utvecklats i Sverige.  Du kan undersöka hur kristendomen har påverkat samhället och hur samhället har påverkat kristendomen genom att beskriva E/C/E samband.  Du kan söka information om religiösa rörelser och använder dig av informationen på ett E/C/A sätt.

4 Hur ska vi öva?Hur ska vi öva?  Vi kommer ha föreläsningar och titta på filmer  Arbeta i häftet, läsa och svara på frågor  Diskutera i grupper

5 Hur ska vi redovisa?Hur ska vi redovisa?  Vi kommer ha två bedömningstillfällen, det ena kommer vara ett mindre skriftligt prov på kristendomens historia.  Det andra är en inlämningsuppgift där ni ska arbeta i grupp och göra en läromedelstext om en religiös rörelse som finns i Halmstad.

6 Sverige blir kristetSverige blir kristet  Ansgar – kristen missionär (sprider guds budskap)  År 830 kom han till ”Sverige”  Sverige blev ett land först 1050  Kristendomen infördes i olika takt i olika delar av landet Ansgar, källa: ungfakta.se, 2015

7 Sverige blir kristet 1000-talSverige blir kristet 1000-tal  Olof Skötkonung  Första kristna kungen  Inte alla som var kristna bara för att kungen var det  Kristendomen stärkte kungarnas makt  Prästerna och kungarna samarbetade  Asatemplet i Uppsala  Förstördes 1087 Vilka fornnordiska gudar känner ni till?

8 Filmanalys  Skriv ner dina egna tankar  Diskutera med en klasskompis  Ge ett exempel till hela klassen  Hur framställs den gamla tron i Vikings?  Vad tror du filmskaparna vill att du ska tänka om tron?  Spännande, rolig, fredlig, hemsk…

9 Kloster 1100-talKloster 1100-tal  Från 1100-talet upprättades flera kloster  I ett kloster lever man avskilt från övriga världen, ägnar sitt liv åt religionen, strikta regler  Nunnekloster  Munkkloster  Klostrens påverkan  Införde mycket ny kunskap  Klosterskolor  Det latinska alfabetet  Ny teknik, särskilt till jordbruket Nunna, källa: apg29.nu, 2015

10 Helgondyrkan 1100-talHelgondyrkan 1100-tal  Ytterligare ett steg i den kristna utvecklingen  Helgon – personer som levt ett särskilt heligt liv  Ber till ett helgon – så bär helgonet vidare bönen till Gud  I de katolska medeltida kyrkorna fanns många bilder på helgon

11 Korstågens tid 1200-talKorstågens tid 1200-tal  Mellan 1096 – slutet av 1200-talet  Korståg var militära expeditioner  ”Befria” Jerusalem från muslimerna  Kyrkan hade enorm makt över medeltidens människor  Påven lovade syndernas förlåtelse för de som deltog

12 Korstågens tid 1200-talKorstågens tid 1200-tal  Många människor valde att delta – många ”vanliga” människor  Korståg ansågs vara ett ”ädelt äventyr”  Våldsamma strider när de stötte på de muslimska soldaterna

13

14 Arn  Historicitet – om det är historiskt sant eller verkligt  Kritik mot Arn:  Osäkert om någon svensk tempelriddare deltog i korstågen överhuvudtaget

15 Reformationen 1500-talReformationen 1500-tal  1500-talet  Martin Luther – tysk munk och präst  Skarp kritik mot den katolska kyrkan  Ansåg att det var ett andligt och moraliskt förfall inom kyrkan

16 Reformationen 1500-talReformationen 1500-tal  Sakrament  Helig ritual  Sakrament inom katolska kyrkan  Dop  Konfirmation  Giftermål  Nattvard  Bikt  Prästvigning  Sista smörjelsen

17 Reformationen 1500-talReformationen 1500-tal  Luther kritiserade kyrkan, ansåg att man gått ifrån den ”sanna” kristna läran  Guds nåd kunde man inte förtjäna – den var gratis  Prästerna skulle inte ha ensamrätt på att förstå Guds planer  Översatte Bibeln till folkspråk  Stor spridning tack vare boktryckarkonsten

18 Gustav Vasa 1500-talGustav Vasa 1500-tal  Gustav Vasa var kung mellan 1523-1560  Valdes till kung 6 juni  Gustav Vasa blev intresserad av den nya protestantiska kyrkan  Den katolska kyrkan var rik – och genom att införa en ny typ av kyrka kunde han ta nytta av rikedomarna.

19 Gustav Vasa 1500-talGustav Vasa 1500-tal  Bibeln översattes till svenska  Vissa sakrament avskaffades  Inga fler predikningar om skärselden  Ingen mer helgondyrkan  Guds ord skulle ”…rent och klart predikas”

20 Häxjakter 1600-talHäxjakter 1600-tal  Det stränga 1600-talet  Trettiåriga kriget 1618-1648  Krig mellan katoliker och protestanter  Inkvisitionen  Katolska kyrkans jakt på irrläror  Häxhammaren  En bok om hur trolldom avslöjas och bekämpas  Häxprov  Ett exempel var vattenprovet

21 Häxjakter 1600-talHäxjakter 1600-tal  Myten om Blåkulla  Ofta barn som vittnade  Ett vittnesmål och ett blåmärke kunde räcka för att döma någon till döden  Häxbål  1 juni 1675 – 75 häxor brändes samtidigt  Brändes på häxberget i Ångermanland

22 Konventikelplakatet 1700-talKonventikelplakatet 1700-tal  Ny fromhetsrörelse från Tyskland  ”From” betyder att man är gudfruktig, hängiven, varmt troende, innerlig  Pietismen  Nöjde sig inte med att människor skulle tro  Man skulle ha en stark känsla för Gud och sina medmänniskor  Konventikelplakatet  Präster var oroliga för pietismen, att folk träffades utan präst

23 Väckelserörelsen 1800-taletVäckelserörelsen 1800-talet  Pietismen växte i Sverige och blev en väckelserörelse  Detta var också ett resultat av de många folkrörelserna som uppstod efter industrialismen  Till slut avskaffades konventikelplakatet  Konsekvensen blev en massa nya religiösa rörelser

24 Sammanfattning  800-talet - Ansgar kom till Sverige  1100-talet – Kloster och Helgon  1200-talet – Korståg och heligt krig  1500-talet - Reformationen  1600-talet - Häxjakter  1700-talet - Pietismen  1800-talet - Väckelserörelsen  Kristendomen kommer till Sverige  Kloster medförde kunskap och alfabetet  Kristendomen blev stark i Europa, enades under en tro  Två grenar av den kristna tron, bibeln på svenska  Det stränga 1600-talet, förbjudet med ”irrläror” och ”trolldom”  Präster rädda för den nya rörelsen, förbjudet att träffas utan präst  Lagen hävs och det blir en form av ”religionsfrihet” Påverkan / Konsekvens


Ladda ner ppt "Vad ska vi studeraVad ska vi studera  Hur har kristendomen utvecklats under tusen år i Sverige  Hur har kristendomen och samhället påverkat varandra."

Liknande presentationer


Google-annonser