Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åldersstruktur. 0 - 6 år, % av befolkningen 7 - 15 år, % av befolkningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åldersstruktur. 0 - 6 år, % av befolkningen 7 - 15 år, % av befolkningen."— Presentationens avskrift:

1 Åldersstruktur

2 0 - 6 år, % av befolkningen

3 7 - 15 år, % av befolkningen

4 16 - 24 år, % av befolkningen

5 25 - 64 år, % av befolkningen

6 65 - 74 år, % av befolkningen

7 75 - 84 år, % av befolkningen

8 85 år och över, % av befolkningen

9 Demografisk försörjningskvot

10 Befolkningsförändringar

11 Nettoflyttning mellan kommuner / 1 000 invånare

12 Språkgrupper

13 Svenskspråkig befolkning % av befolkningen 31.12.

14 Annat modersmål än finska, svenska eller samiska / 1 000 invånare

15 Familjestruktur

16 Bostadshushåll med minst en person under 18 år, % av alla bostadshushåll

17 En persons bostadshushåll, % av bostadshushållen

18 Familjer med bara en förälder, % av barnfamiljerna

19 Socioekonomisk struktur

20 Mått för utbildningsnivå

21 Invalidpensionstagare, % av 16 - 64-åringarna

22 Sysselsatta, % av befolkningen

23 Näringsstruktur

24 Jordbruk, skogsbruk och fiske, % av de sysselsatta

25 Tillverkning, % av sysselsatta

26 Utvinning av mineral, Försörjning av el, gas, värme och kyla, Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, % av de sysselsatta

27 Byggverksamhet, % av de sysselsatta

28 Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet, % av de sysselsatta

29 Informations- och kommunikationsverksamhet, % av de sysselsatta

30 Finans- och försäkringsverksamhet, % av de sysselsatta

31 Fastighetsverksamhet, % av de sysselsatta

32 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, % av de sysselsatta

33 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, Utbildning, Vård och omsorg; sociala tjänster, % av de sysselsatta

34 Annan serviceverksamhet, % av de sysselsatta


Ladda ner ppt "Åldersstruktur. 0 - 6 år, % av befolkningen 7 - 15 år, % av befolkningen."

Liknande presentationer


Google-annonser