Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-10-26 1. Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-10-26 1. Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation."— Presentationens avskrift:

1 2009-10-26 1

2 Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation

3 2009-10-26 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 AFS 2008:17 Arbete med djur

9 Kunskaper 6 § Arbetsgivaren ska säkerställa att den som arbetar med ett djur ska ha tillräckliga kunskaper om djurets egenskaper, beteendemönster och reaktioner i olika situationer. Den som kommer i kontakt med ett farligt djur, som normalt hålls i fångenskap, ska ha tillräckliga kunskaper om hur man tar hand om djuret. Om det behövs ska personer med tillräckliga kunskaper om hur man hanterar sådana djur anlitas. Rutiner i 7§ Förflyttning av djur och transport i 7-10 §§ Arbete med hästar 16 § För verkning och skoning ska det finnas utrymme med lämplig belysning och temperatur. Utrymmet ska vara dragfritt och ha halksäkert golv. Hästen ska vara uppbunden på ett säkert sätt. Det ska finnas tillräckligt fritt utrymme runt hästen, så att den som skor hästen inte riskerar att bli klämd. Utrymmet ska vara placerat så att hästen som skos inte kan störas av passerade hästar eller personer. 17 § Vis utgödsling i spiltor och boxar ska arbetet kunna utföras så att risken för sparkar och bett undviks. En häst i box ska kunna bindas i samband med utgödslingsarbetet. 18 § Utrustningsdetaljer, ska alltid kontrolleras före ridning eller körning. De ska vara hela, justerade och anpassade efter hästen och får inte ha några allvarliga förslitningar. Sadling, selning och förspänning, ska utföras på ett säkert sätt. 19 § Vid utbildning av elever ska endast hästar som är lämpade för uppgiften användas.

10

11 Undersök Arbetsmiljöronder Syfte: att hitta alla risker i organisationen Steg 1:Allmänna ronder Börja i en ända och ta med allt Hjälpmedel: checklistor, flera personer, lagar och avtal Steg 2:Riktade ronder Ergonomi Kemi Fysikaliska faktorer, ventilation, belysning, buller, värme, kyla Maskiner Psykologiska och organisatoriska faktorer

12 2009-10-26 12

13 2009-10-26 13

14 2009-10-26 14

15 ANALYS AV ARBETSMILJÖN TeknikMänniskaOrganisation Fysisk/ fysiologisk påverkan Rörelse/fysisk aktivitet Strålning Utsatt för… Inomhusklimat Fysisk belastning Monotont/repetetivt Förslitningsskador Belastningsskador Stor arbetsmängd Kraftigt styrt Enahanda Högt tempo Schemaläggning/natt Psykisk påverkan Rädsla för tekniken Ökade kunskapskrav ”tekniken styr” Generationsklyftor Ständigt tillgänglig Meningsfullhet Värderingar/samhällsfarligt Höga krav/oklara krav Risk för hot och våld Återkoppling på insats Möjlighet till påverkan Arbetsklimat Ständiga förändringar Oklara rollförväntningar Otrygghet i anställning Social påverkan Sätt att kommunicera Distansarbete Hinder pga lay-out Hinder pga buller eller liknande Hindrar kontakt med andra Socialt utarmat Krav på ”socialitet” Ensamarbete Möjlighet att ingå i team Kränkningar Tolerans gentemot olikheter Schemaläggning Tillgång till avlastning


Ladda ner ppt "2009-10-26 1. Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser