Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi Liv på olika villkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi Liv på olika villkor."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi Liv på olika villkor

2 Ekologi = läran om huset
Vad är ekologi? Läran om samspelet i naturen Samspelet mellan alla organismer (levande varelser) och den icke levande delen (ex. jordmån, sol, vind, vatten mm) Ekologer Studerar växt- och djurarter eller hela naturområden Varför är ekologer viktiga? För att kunna bevara utrotningshotade djur och växter, bevara olika naturtyper och förstå hur vi människor påverkar dessa

3 Ekosystem Ett begränsat naturområde med dess innehåll Ex:
en skog en äng en sjö ett hav i en stubbe Har ingen skarp gräns, vi människor sätter gränsen

4 Ekosystem Det finns fyra principer för ekosystem:
Solen är alla ekosystems drivkraft Ämnena cirkulerar i kretslopp – ex. vatten, kol, syre etc. Ingenting försvinner Allt sprider sig Alla: växter, djur och människan påverkar Men även icke levande ting så som solljus, vatten tillgång, jordarter mm.

5 Ekosystem Population Växtsamhälle Djursamhälle
Alla djur eller växter av en viss sort i det ekosystemet Växtsamhälle Alla olika växtarter som lever i ett område Djursamhälle Kan t ex vara alla olika fågelarter som bor på en ö eller alla rovdjur i en skog

6 Konkurrens i ekosystemet
Finns i alla ekosystem. Konkurrens sker om ljus, mat, vatten, boplatser och partners mm. Konkurrensen gör att det blir en balans i ekosystemet. Rangordningen i en population styr fortplantningen. Konkurrens kan ske både inom och mellan arter Naturligt urval Naturen ser till att de starkaste och bäst anpassade överlever och får föröka sig, så att nästa generation blir bättre.

7 Specialisering och ekologisk nisch
Sker vid hård konkurrens. T ex ett område med många fåglar. Fåglarna specialiserar sig på olika mat, t ex större eller mindre frö, insekter mm. De utvecklar därför olika näbbar. Ekologisk nisch Det område där en art trivs bäst, ex mossor trivs bäst i barrskog

8 Anpassning Alla växter och djur måste anpassa sig till den miljö de lever i Växter vill ofta förhindra uttorkning genom att bl.a.: Växa tätt Ha vaxade blad (lingon) Vara ludna för att hindra vind att torka ut dem (fjällen) Fälla sina blad på vintern Djur Lever under snön Samlar mat Äter upp sig och går i ide eller flyttar Byter färg på pälsen för att gömma sig

9 Ekosystem Producent Förstahandskonsument Andrahandskonsumenter
De gröna växterna som själva kan tillverka sin mat med hjälp av fotosyntes. Förstahandskonsument Växtätare Andrahandskonsumenter Äter växtätare Toppkonsument Den sista i näringskedjan. Nedbrytare Lever av dött material, ex. svampar och bakterier. (konsumenter)

10 Näringskedja Beskriver samspelet i ett ekosystem
Hur olika organismer äter varandra – hur energin förflyttas Beskrivs i raka kedjor

11 Näringsväv Näringskedjor är sällan så enkla som vi ritar dem
Växter och djur ingår snarare i en väv av samband mellan näringskedjor

12 Näringspyramid Hur energin förflyttas i en näringskedja
Alla växter får sin energi ifrån solen  solenergi Den energin får sedan t ex musen när han äter växter Denna energi går åt till värme och till energi som binds i kroppen Ormen får i sig denna energi när han äter sorken osv.


Ladda ner ppt "Ekologi Liv på olika villkor."

Liknande presentationer


Google-annonser