Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkrätt – introduktion Dr. Erik Wennerström. Nationella rättens grundprincip Legalitetsprincipen Legalitetsprincipen + Rättsstatsprincipen Rättsstatsprincipen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkrätt – introduktion Dr. Erik Wennerström. Nationella rättens grundprincip Legalitetsprincipen Legalitetsprincipen + Rättsstatsprincipen Rättsstatsprincipen."— Presentationens avskrift:

1 Folkrätt – introduktion Dr. Erik Wennerström

2 Nationella rättens grundprincip Legalitetsprincipen Legalitetsprincipen + Rättsstatsprincipen Rättsstatsprincipen

3 Den nationella rättsordningens struktur Lagstiftande makt Verkställande makt Dömande makt Rättssubjekt (individer – företag) Ett vertikalt system

4 Folkrättens grundläggande principer Staters suveränitet (maktmonopol inom eget territorium) och territoriell integritet Staters suveränitet (maktmonopol inom eget territorium) och territoriell integritet Staters jämställdhet (egalitetsprincipen) Staters jämställdhet (egalitetsprincipen) + Rättsstatsprincipen Rättsstatsprincipen

5 Den internationella rättsordningens struktur Lagstiftande-verkställande-dömande- Rättssubjekt staterStaterStater Stater Ett horisontellt system

6 Folkrättens system Int. Privaträtt Krigets lagar Fredens rättKonfliktprevention Neutralitetsrätt Ockupationsrätt Haag- konventioner Genéve- konventioner vapenkonven. Humanitär rätt Folkrätt Internationall rätt Nationell rätt Mänskliga rättigheter Havsrätt, Rymdrätt Diplomatisk rätt Traktaträtt FN-stadgan Nedrustningsavtal Neutraliseringar Demilitarisering

7 Sedvanerätt Traktaträtt Sedvana och bruk Sedvana och bruk Oskrivna regler Oskrivna regler Bindande för alla Bindande för alla Avtal mellan stater Avtal mellan stater Skrivna regler Skrivna regler Bindande för parterna Bindande för parterna

8 Verkställighet av folkrättsliga normer Reciprocitet Reciprocitet Samarbete på grund av gemensamt intresse Samarbete på grund av gemensamt intresse

9 Förhållandet nationell – internationell rätt Traktatförpliktelser i svensk rätt Transformation Transformation Inkorporering Inkorporering Presumtion om normharmoni Presumtion om normharmoni Internationell handel med utrotningshotade arter av djur och växter (1973) Barnkonventionen (1989) Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (1950)

10 Hur blir folkrätt svensk rätt? Monism Monism - Folkrätten är automatiskt del av nationell rätt. De är del av samma system. - Ex USA, UK och Tyskland - Sverige var monistiskt till början av 1900-talet. Dualism Dualism - Folkrätt är skild från nationell rätt - Genom den inkorporeras (europakonven.), transformeras (lag om folkmord) eller tolkning av nationell lag i enlighet med folkrätt (barnkonventionen) bli nationell rätt. - Sverige idag är dualistiskt.

11 Rättsordningens hierarki Grundlagar Lagar Förordningar Riksdag Regering FFS FIB Författningar Försvarsmakten FAR Allmänna råd TFG Tj. meddelande Stabspublikationer Handböcker Instruktioner Reglementen Förvaltningsbeslut Order Beslut Internationella avtal och åtaganden (folkrätt) Beslut EU-rätt www.hkv.mil.se/ffs Våra lagar

12 Fungerar folkrätten? - en blek och tandlös tiger eller ett skarpt instrument? VARFÖR FINNS DEN? Staters behov av reglering Social norm/moraliska föreställningar Eget anseende Hot om åtgärder =Anses främja staters syften

13 Fungerar folkrätten? - en blek och tandlös tiger eller ett skarpt instrument? VEM KONTROLLERAR? Motparten Egna befäl/kamrater Massmedia & opinionen Det internationella samfundet- FN, EU Domstolar

14 Fungerar folkrätten? - en blek och tandlös tiger eller ett skarpt instrument? HUR & VARFÖR FUNGERAR DEN? Sanktioner & repressalier Önskan om reciprok behandling Nationella domstolar Internationella domstolar Anseende

15 Alternativ? En supermakt eller region agerar ”polis” En supermakt eller region agerar ”polis” Fortsätta att förbättra dagens (bristfälliga) system Fortsätta att förbättra dagens (bristfälliga) system

16 Alternativ? “The condition of man... is a condition of war of everyone against everyone.” “The condition of man... is a condition of war of everyone against everyone.” “No arts; no letters; no society; and which is worst of all, continual fear and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short” “No arts; no letters; no society; and which is worst of all, continual fear and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short” “It is not wisdom but Authority that makes a law” “It is not wisdom but Authority that makes a law”


Ladda ner ppt "Folkrätt – introduktion Dr. Erik Wennerström. Nationella rättens grundprincip Legalitetsprincipen Legalitetsprincipen + Rättsstatsprincipen Rättsstatsprincipen."

Liknande presentationer


Google-annonser