Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ann Fust, univdir Uppsala universitet/fd förvchef Högskolan i Kalmar Håkan Gehlin, konsult Öhrlings PriceWaterhouseCooper Kjell Gunnarsson, förvaltningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ann Fust, univdir Uppsala universitet/fd förvchef Högskolan i Kalmar Håkan Gehlin, konsult Öhrlings PriceWaterhouseCooper Kjell Gunnarsson, förvaltningschef."— Presentationens avskrift:

1 Ann Fust, univdir Uppsala universitet/fd förvchef Högskolan i Kalmar Håkan Gehlin, konsult Öhrlings PriceWaterhouseCooper Kjell Gunnarsson, förvaltningschef Malmö högskola Louise Pålsson, ekonomichef Karlstads universitet Peter Värbrand, administrativ direktör Linköpings universitet Martin Wahlen, doktorand SFS.

2 Bakgrund SUHFs arbetsgrupp för fullkostnadstäckning. Riksrevisionen 1 rapport, 2 skrivelser Ekonomistyrningsverket Externfinansiärernas krav Resursutredningen EU Förordningen om intern styrning och kontroll Övrigt (HSV och högskolornas egna behov)

3 Bakgrund forts. Problemet har förändrats under arbetets gång. Vissa externfinansiärer har ifrågasatt delposter i de indirekta kostnaderna. Forskn pol propositionen sid 66: ”Även icke-statliga finansiärer bör uppmuntras att bidra med en rimlig andel av de indirekta kostnaderna inkl lokalkostnader”

4 Erfarenheter Från universitet och högskolor i Sverige Danmark, Finland och Storbritannien Från myndigheter och företag utanför sektorn SCB och Räddningsverket Skolväsendet Konsultbranschen

5 Statliga myndigheter 2006

6 Metoder och definitioner Individuell tidredovisning, Frekvensstudier Skattningar Definitioner Tidredovisning (arbetad tid i timmar eller del av timmar på olika arbupg.) Tidfördelning (arbetad tid på olika arbupg. ej timmar endast fördelning)

7 Förslag Vi utgår från att bemanningsplanering finns och följs upp! 1.Individuell Tidredovisning per dag/vecka när det finns stor andel EU Fp7 projekt eller annan externfinan- siering med höga redovisningskrav (OBS! Alltid vid FP 7 projekt och för hela räkenskapsåret)

8 Förslag forts. 2. Tidrapportering via stickprov. Om hög kvalitet på bemanningsplanering och uppföljning finns bör tidrapportering kunna ske relativt sällan men med jämna mellanrum. (UK modellen vart tredje år!) Om det finns ”förbättringsmöjligheter” i bemanningsplanering och uppföljning bör kvartal/halvårsvisa tidrapporteringar övervägas.


Ladda ner ppt "Ann Fust, univdir Uppsala universitet/fd förvchef Högskolan i Kalmar Håkan Gehlin, konsult Öhrlings PriceWaterhouseCooper Kjell Gunnarsson, förvaltningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser