Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orebro.se Välkommen till Lärardagen 10 augusti 2016 Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i svenska åk 1-3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orebro.se Välkommen till Lärardagen 10 augusti 2016 Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i svenska åk 1-3."— Presentationens avskrift:

1 orebro.se Välkommen till Lärardagen 10 augusti 2016 Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i svenska åk 1-3

2 orebro.se WiFi Nätverk: Conventum smart Lösenord: conventum2016

3 orebro.se Bedömningsstöd i årskurs 1-3 i läs- och skrivutveckling Kunskapskrav i läsförståelse i slutet av årskurs 1 Ylva Bertilsson och Susanne Runesson, Brunnsskolan

4 orebro.se Nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1

5 orebro.se Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling Från och med höstterminen 2016 ska lärare i årskurs 1 bedöma sina elevers kunskaper mot kunskapskravet i läsförståelse. Som stöd i arbetet finns Skolverkets bedömningsstöd som nu blir obligatoriskt att använda.

6 orebro.se Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1 Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

7 orebro.se Svenska som andraspråk Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande förståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter

8 orebro.se Utvecklat av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet

9 orebro.se Relaterar till Nya Språket lyfter!

10 orebro.se Syfte Bedömningsstödet ska kunna användas redan i årskurs 1 för att: tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutveckling ge elever extra stimulans inom dessa områden

11 orebro.se

12 Utgångspunkter för materialet: Fonologi, ljud- och bokstavskännedom Generella språkliga förmågor

13 orebro.se Bedömningsstödet innehåller: Lärarhandledning Avstämning Läsa A, B, C: Elevuppgifter, analyser och sammanställningar

14 orebro.se Avstämning Skriva A, B, C: Elevuppgifter, analyser och sammanställningar

15 orebro.se Tidsåtgång för genomförande Avstämning A Läsa 15-20 min individuellt med elev, höst- och vårtermin åk 1 Skriva berättande text, genomförs i grupp/helklass

16 orebro.se

17 Avstämning B Läsa 10 min individuellt med elev, höst- och vårtermin åk 2 Skriva berättande text, genomförs i grupp/helklass

18 orebro.se

19 Avstämning C Höstterminen årskurs 3: Läsa 10 min individuellt med elev, Skriva berättande text, genomförs i grupp/helklass Skriva beskrivande text, genomförs i grupp/helklass

20 orebro.se

21 Skolverkets film

22 orebro.se Planerad fortsättning i höst: Vi kommer att erbjuda träffar där det ges möjlighet att närmare få sätta sig in i och prova på att använda bedömningsstödet.

23 orebro.se Tack!


Ladda ner ppt "Orebro.se Välkommen till Lärardagen 10 augusti 2016 Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i svenska åk 1-3."

Liknande presentationer


Google-annonser