Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ligger kommunens kostnader ”rätt”?. Vem har dyrast äldreomsorg?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ligger kommunens kostnader ”rätt”?. Vem har dyrast äldreomsorg?"— Presentationens avskrift:

1 Ligger kommunens kostnader ”rätt”?

2 Vem har dyrast äldreomsorg?

3 Hög kostnad = dyrt?

4 Ja, vem har dyrast äldreomsorg? Andel äldre äldre kan förklara en del av skillnaden!

5 Ålder är inte allt… Hälsa, civilstånd, kön, geografi... Standardkostnaden för äldreomsorg tar hänsyn till att kommuner kan skilja sig åt i alla dessa avseenden!

6 Standardkostnad  Anger förväntad kostnad givet ålder, behov och produktionsförhållanden vid genomsnittlig ambition och effektivitet  Bygger på standardkostnaden Referenskostnad (tidigare ”strukturårsjusterad standardkostnad”)  Används för att jämna ut förutsättningarna att finansiera verksamheten (mellankommunal kostnadsutjämning) Nettokostnadsavvikelse  Visar om kostnadsläget är högt eller lågt, givet förutsättningarna  Beräknas som skillnaden nettokostnad – referenskostnad, i %

7 Referenskostnad och nettokostnad

8 Nettokostnadsavvikelse = Skillnad nettokostnad – referenskostnad, i % Egentligen är äldreomsorgen ungefär lika dyr i Älvkarleby som i Österåker!

9 Några nyheter 1.Nytt namn - Referenskostnad ersätter strukturårsjusterad standardkostnad 2.Smärre revidering av metoden - Variablerna Räddningstjänst och gator och vägar borttagna 3.Referenskostnad och nettokostnadsavvikelse även för fritidshem 4.Referenskostnaden redovisas uppdelad på åldersstruktur, behov och produktionsförutsättningar (geografi, löner etc)

10 Kostnadsutjämningens uppbyggnad Referenskostnaden = verksamhetsmodellen + relevanta delar av faktorsanknutna delmodellerna

11 Referenskostnadens variabler för resp verksamhet

12 Gällivares nettokostnadsavvikelse (ex äldreomsorg) 1.Faktisk nettokostnad för äldreomsorg - Gällivare: 17 561 kr/invånare Riket: 10 052 kr/invånare - Kvot: 1,75 2.Referenskostnad - Gällivare: 13 221 kr/invånareRiket: 10052 kr/invånare - Ålder: 12 630 kr/invånare - Behov: 263 kr/invånare - Produktionsförutsättningar: 328 kr/invånare - Kvot: 1,315 3.Nettokostnadsavvikelse - Gällivare: 17561/13221 = 32,8 % högre kostnader än vad kommunens struktur betingar med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet

13 ”Bra skola till låg kostnad” ”Bra skola får kosta” ”Skolan får kosta vare sig den är bra eller dålig” Ligger kommunens kostnad ”rätt”? Prioritering saknas ”Låga kostnader är viktigare än bra resultat”

14 Nettokostnadsavvikelse i Koladas Jämförare www.kolada.se

15 Kontakt: Anders.folkesson@skl.se Anders.norrlid@rka.nu Maria.price@rka.nu


Ladda ner ppt "Ligger kommunens kostnader ”rätt”?. Vem har dyrast äldreomsorg?"

Liknande presentationer


Google-annonser