Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX (VISS SKILLNAD MELLAN SKÄRMKOPIA OCH AKTUELL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX (VISS SKILLNAD MELLAN SKÄRMKOPIA OCH AKTUELL."— Presentationens avskrift:

1 BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX (VISS SKILLNAD MELLAN SKÄRMKOPIA OCH AKTUELL VERSION KAN FINNAS)

2 Välj kommun att ansöka i Via portalen www.mittbygge.se väljer du från listan den kommun du ska ansöka i. www.mittbygge.se

3 Här är Växjö kommun vald som exempel Alla kommuner är inte anslutna till tjänsterna ännu. Saknar du din kommun får du söka på kommunens hemsida Välj kommun och klicka sedan på ”Logga in till tjänsten”

4 Val av inloggningsmetod Du får nu välja om du ska ansöka som privatperson eller via organisation Privatperson kräver privat e-leg Organisation kräver tjänstelegitimation.

5 Logga in privat Välj typ av inloggning och följ sedan anvisning från utfärdare.

6 Inloggad i vald kommun 1.Inloggad ska du se startsidan för kommunen tjänster. 2.I detta exempel Växjö 3.Om du inte ser denna sida klicka här 4.Här visas de tjänster kommunen erbjuder 5.I gröna rutan ser du också a.Namn på inloggad b.Mina uppgifter (länk) c.Antalet inskickade ansökningar (länk)

7 Kommunspecifik information Innan tjänsten startas får du lokal kommunspecifik information avseende den typ av ansökan som du ska genomföra. Läs igenom och begrunda. Klicka på knappen ”Starta tjänsten” när du är klar.

8 Välj Bygglov Med tjänsten startad – här Bygglovsansökan – får du göra ett val beroende på typ av bygglovsansökan.

9 Grunduppgifter – Beskriv åtgärd På sidan börjar du med att beskriva varför du ansöker om bygglov

10 Grunduppgifter – Välj åtgärd Markera sedan vilken eller vilka åtgärder som du vill utföra. Du kan markera flera alternativ Om alternativ saknas välj ”Annan åtgärd” och skriv vad som ska ske

11 Grunduppgifter – Välj byggnadstyp Markera sedan vilken typ av byggnad som avses Välj ”Annan byggnadsverk” om alternativ saknas och beskriv typ av byggnad/anläggning

12 Grunduppgifter – Material och färg Markera sedan vilken typ av fasadmaterial som byggnad kommer att ha. Du kan redovisa en färg till varje val Om ditt alternativ saknas välj ”Annat material”.

13 Mer om Material och färg Markera sedan vilken typ av takmaterial som byggnad kommer att ha. Du kan redovisa en färg till samtliga val Markera till slut vilken typ av material som karm och fönsterbåge ska ha. Du kan redovisa en färg till samtliga val När klar klicka Framåt Tips Du kan skriva in flera färgval efter varandra till tak och fönster i fältet för vald färg

14 Fastighetsuppgifter Det krävs en korrekt och rätt inskriven beteckning för att komma vidare med ansökan. Riktigheten kontrolleras mot Lantmäteriets nationella fastighetsdatabas. Du kan välja att söka via adress eller fastighets- beteckning. Markören i kartan visar, om plats är aktiverad, var du befinner dig innan du söker.

15 Fastighetsuppgifter – Via beteckning Här har en sökning, via Lantmäteriet, skett genom att en fastighetsbeteckning skrivits in. Sökresultatet går inte att ändra på. Här har en sökning skett genom att en adress skrivits in utan tillhörande nummer, med flera adresser som följd. Välj önskad adress ur listan varvid fastighetsbeteckningen söks fram. Sökresultatens går inte att ändra på.

16 Fastighetsuppgifter – Via adress Här är en bild på en sökning via adress där både gata och nummer har skrivits in. Sökresultatet går inte att ändra. Fastigheten pekas också ut i kartan för att du lättar ska vara säker på att det rätt fastighetsbeteckning

17 Fastighetsuppgifter – Arealsuppgifter Övriga uppgifter som går att redovisa på sidan är eventuellt. känd benämning på befintlig byggnad tex i ett fritidsområde. Olika arealstyper går att redovisa. Klar på sidan klickar du ”Framåt”

18 Tilläggsuppgifter – Uppgifter om VA Du måste göra ett val avseende VA som åtgärden berör. Välj ”Ingen anslutning eller saknar uppgift” om övriga val inte stämmer för dig. Notera att gjort val innebär inte en ansökan om VA-anslutning. Sådan ansökan sker via annat media i kommun

19 Tilläggsuppgifter – Önskat startdatum, KA På denna sida ska du ange en tidpunkt då du önskar få påbörja din åtgärd. Om så är möjligt avgör kommunen. Du kan också redovisa uppgifter om din valda kontrollansvarige (KA). Välj via Boverket om du vet behörighetsnummer. Redovisa annars genom valet ”Redovisa manuellt” Saknar du uppgifter om KA markerar du det valet.

20 Tilläggsuppgifter – Uppgifter om KA Denna sida visar vilka uppgifter som måste redovisas (röd stjärna) eller som du bör känna till.

21 Tilläggsuppgifter – Handlingar KA Här har du möjlighet att bifoga handlingar som berör din KA Du kan bifoga en kopia på KA:s certifikat (behörighet) Du bör bifoga ett kopia på att din kontrollansvarig tagit på sig jobbet att vara din KA.

22 Handlingar Avsnittet handlingar är kanske det jobbigaste för dig som sökande. Därför är det klokt att innan du påbörjar en ansökan kontrollerat och skaffat fram de handlingar som behövs i digital format. Kommunen handlägger normalt inte ditt ärende förrän alla nödvändiga handlingar är insända och fackmannamässigt utförda Du kan spara din ansökan, skaffa fram saknade handlingar för att fortsätta senare. Se separat bildspel

23 Handlingar – Behövs vanligvis Här ser du de handlingar som oftast krävs vid en ny byggnation av ett småhus

24 Handlingar – Kan behövas samt inför startbesked Men också vad som ibland också kan behövas Innan du kan få ett start- besked behövs oftast fler handlingar. Dessa finner du genom att markera ”Kan behövas inför startbesked” Klar på sidan klickar du ”Framåt”

25 Sökandeuppgifter – Typ av roll Avslutningsvis ska du redovisa ett antal uppgifter om vem som söker, vem som ska betala etc. Du kan söka som privatperson eller organisation. Du kan också söka som ombud för någon annan

26 Sökandeuppgifter - Privatperson Vissa uppgifter kommer redan att vara ifyllda här. Uppgifter med röd ram kommer från ditt e-leg Uppgifter med blå ram kommer från uppgifter du redovisade under ”Mina uppgifter”. Land fyller du i om du bor utanför Sverige Om du inte uppger något annat tillägg kommer du att vara både sökande, byggherre som betalningsmottagare.

27 Sökandeuppgifter – Möjliga tillägg Ett antal tillägg kan redovisas. Du kan redovisa: Annan fakturamottagare Annan byggherre Andra fastighetsägare Medsökande Du markera de tillval du vill göra och skriver sedan in de efterfrågade uppgifterna

28 Sökandeuppgifter – Annan fakturamottagare Annan fakturamottagare väljs när annan än du själv, som sökande, ska betala lovavgiften

29 Sökandeuppgifter – Annan byggherre Byggherre väljer der du när annan än du själv är byggherre.

30 Sökandeuppgifter - Fastighetsägare Fastighetsägare väljer du för att manuellt redovisa vilka övriga som äger fastigheten. Du kan lägga till obegränsat med antal fastighetsägare via ”Lägg till ägare”.

31 Sökandeuppgifter - Medsökande Du kan också redovisa en medsökande. Notera att medsökande inte i nuläget kan digitalt skriva under att hen är medsökande. Klar på sidan klickar du ”Framåt”

32 Granska – Kontrollera lämnade uppgifter Sidan Granska ger dig möjlighet att kontrollera och eventuellt korrigera de uppgifter som lämnats. Klicka på ”Ändra sidan uppgifter” eller klicka på rätt avsnitt i listen överst på sidan. Korrigera och ta dig tillbaka till sidan Granska för att gå vidare med signering.

33 Granska – Inför signera och skicka in Sidan redovisar din gjorda val. Nederst på sidan finns information kring att skriva under och skicka in, PUL samt möjligheten att spara en osignerad kopia av ansökan. Klar på sidan klickar du ”Skriv under”

34 Signera – Välja utgivare Välj vilken typ av certifikat som du ska signera med. Normalt samma som vid inloggning. Du kan inte låta någon annan signera – det måste vara samma person som vid inloggning Klar på sidan klickar du ”Skriv under”

35 Signera – Inför signering Signeringsmetod laddas varefter du signerar

36 Klart – Ansökan signerad och digitalt skickad När signering är klar får du upp sidan ”Klar” som en bekräftelse på att ansökan är skickad. Via mejl kan du också skicka synpunkter till oss som bygger tjänsterna. Klar klickar du på längst ner för att lämna tjänsten Strax efter att ansökan skickats får du en kopia av ansökan till ditt ”Mina ärenden”

37 Slut


Ladda ner ppt "BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX (VISS SKILLNAD MELLAN SKÄRMKOPIA OCH AKTUELL."

Liknande presentationer


Google-annonser