Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssamordning i praktiken Inger Frendel Utvecklare kriskommunikation/Krisinformation.se Enheten för samordning, MSB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssamordning i praktiken Inger Frendel Utvecklare kriskommunikation/Krisinformation.se Enheten för samordning, MSB."— Presentationens avskrift:

1 Informationssamordning i praktiken Inger Frendel inger.frendel@msb.se Utvecklare kriskommunikation/Krisinformation.se Enheten för samordning, MSB

2 Aktörer ska: låta kriskommunikationskompetens vara integrerad del av organisationen börja med kriskommunikation redan vid den initiala bedömningen samverka kring kriskommunikation under hela hanteringen lyssna till målgruppernas behov och anpassa kriskommunikationen låta kriskommunikationen präglas av snabbhet, öppenhet, korrekthet Samordnad kriskommunikation ”Öppen och korrekt kriskommunikation ger förtroende och underlättar samarbete”

3 Informationssamordning i praktiken – - hur kan man göra? Helhetsperspektiv i vardagsarbetet – öka förståelsen i organisationen Kunskap om andra aktörers ansvar och roll Proaktivt arbete/scenarioarbete Förberedda rutiner (inbyggt i strukturen) Planering för resurser Plan för samverkan och samordning (redan från start) Nätverk

4 Ge allmänhet och media en samstämmig bild av händelsen och aktörernas agerande Underlätta för aktörerna att koordinera sin kommunikation till allmänhet och medier: - stödjande verktyg - samverkanskonferenser - gemensam kanal - metodik och rutiner - informatörsnätverk MSB:s stöd till samordnad information med allmänheten

5 Arbete i nätverk Nationella informatörsnätverk: Smitta (human/djur), extremt väder och naturolyckor, terrorism, kärntekniska olyckor, elstörningar, transportstörningar, tele/it-störningar, kemolyckor, samt nätverk som bildas vid händelser. Kommunikatörer deltar (mandat och förankring) Arbetsgrupper (basfakta, frågor och svar, övergripande information/budskap) Strategisk kommunikation Gemensamma utmaningar, förbättringar och utveckling Gemensamt synsätt kring kommunikationsarbete Samverkar proaktivt och långsiktigt, och vid händelser MSB ansvarar för stödet (verktyg, system, metodik och rutiner) Etablerade nätverk gör startsträckan vid en händelse kortare!

6 Redaktionen för Krisinformation.se Samlad information från berörda aktörer till allmänheten – före, under och efter en kris Myndighetsgemensam webbplats Information om händelser, råd, länkar, fakta Förmedlar varning till allmänheten Omvärldsbevakning och medieanalys Sociala medier (sprida, svara, se signaler) App Verktyg för frågor och svar (Mina sidor)

7 Svininfluensan Vi var förberedda (frågor och svar, kanal, telefontjänst) Väl etablerat nätverk - personkännedom och kunskap Arbete under lång tid (10 mån) Krävde stora resurser – mycket arbete Inte bara hälsofrågor (samhällsviktiga funktioner) God samverkan med experter Gemensam telefontjänst – frågor direkt från allmänheten Innehöll allt i kommunikationsväg Kritik och misstro (”massvaccinering”) Utvärdering – lyckad samordning Efterfasen… (pandemrix)

8 Skogsbranden Västmanland Alla aktörer har gjort egna utvärderingar – många lärdomar! MSB:s slutrapport av regeringsuppdraget ”Stärkt krisberedskap” Extraordinär händelse - mitt i sommaren Inget etablerat nationellt nätverk – samverkan skedde ”ad hoc” Regional händelse blev nationell – allt fler aktörer blev berörda Samverkan på alla nivåer – svårt att hinna samordna MSB:s stöd för samordning av information inte känt (nyttan?) Resursbrist/uthållighet – en utmaning att ta in förstärkning Evakuering – hur nå alla i tid Lägesbild/kartor – stor efterfrågan, hur hinna kommunicera i alla led Redundanta kanaler

9 Flyktingsituationen Pågår fortfarande… ”Kris” – för vem? Politik vs myndighetsansvar ”Krisinformation” vs integrationsfrågor Vändning – från ”samhället gör inget” till systemkollaps Inte stor påverkan i människors normala vardag – få konkreta frågor Mycket tyckande och polarisering – vad är fakta? ”Satans lögnare” Samma grundläggande stöd - men mest stöd/information till aktörer Fokus på vad samhället gör, ansvar och konkreta svar Gemensamma huvudfrågor för berörda aktörer (t ex säkerhet, boenden) Öppenhet – kommunicerat nationella lägesbilden till allmänheten

10 Några utmaningar för samordnad kriskommunikation Tid/ resurser för koordinering av kommunikation - proaktivt och operativt - från lokal nivå upp till nationell Att hinna introducera verktyg och stöd mitt i krisen Synka möten och samordningsaktiviteter Nivån är väldigt olika hos olika aktörer (resurser, förberedelser) Inte fastna i det akuta, utan hinna tänka framåt, lyfta blicken Hur förbereder vi oss för det otänkbara?


Ladda ner ppt "Informationssamordning i praktiken Inger Frendel Utvecklare kriskommunikation/Krisinformation.se Enheten för samordning, MSB."

Liknande presentationer


Google-annonser