Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Journalen som ett verktyg för patientmedverkan – hur inför vi nya arbetssätt? Dokumentering Madeleine Marklund Portföljansvarig Inera Processledare Emma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Journalen som ett verktyg för patientmedverkan – hur inför vi nya arbetssätt? Dokumentering Madeleine Marklund Portföljansvarig Inera Processledare Emma."— Presentationens avskrift:

1 Journalen som ett verktyg för patientmedverkan – hur inför vi nya arbetssätt? Dokumentering Madeleine Marklund Portföljansvarig Inera Processledare Emma Spak Ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik Processledare Jonas Dahl Medicinsk chef Inera

2 13.00 Introduktion av grupparbete 13.15 Grupparbete 14.00 Summering av gruppernas diskussioner 14.30 Kaffe 15.00 Summering av samtliga grupparbeten 16.00 Konferensen avslutas Journalen som ett verktyg för patientmedverkan – hur inför vi nya arbetssätt?

3 Från inbjudningen … När patienten får tillgång till sin egen journal förändras patientens och sjukvårdens relation. Studier visar att patienter upplever sig bättre informerade och mer förberedda inför besök i vården. Det finns både stora förväntningar och men också farhågor kring journal via nätet. Många viktiga frågor är ännu inte helt lösta. Hur ska vi hantera både nya möjligheter och utmaningar? Och hur kan nya arbetssätt och rutiner skapas i vården för att på bästa sätt dra nytta av den utveckling som pågår, där patienten kan blir medaktör?

4 Exempel på frågeställningar 1. Hur fångar vi engagemang och idéer hos personalen? 2. Hur verksamhetsutvecklar vi med journalen som verktyg, vilken roll tar verksamhetscheferna? 3. Hur säkrar man att alla patienter får inflytande på individnivå, inklusive svaga grupper? Hur övervinner man hinder som kan bero på språk, ålder, digital mognad och sjuklighet? 4. Hur skriver vi journalen så alla kan förstå på rätt nivå och ändå bibehåller den medicinska information? 5. Konkreta idéer - vad kan journalen användas till för att stärka patientmedverkan?

5 Handlingsplan BeskrivningForumAktörTid Kunskapsbank (samla ihop goda exempel) Landstingens projekt- organisationer på Inera.se IneraBörja nu Förändringsarbete - ledarskap, med journalen som ett verktyg. Landstingsledning - till Verksamhetschef er Landsting/ regioner Börja nu och fortsätt kontinuerligt Patientmedverkan i vården (vad patienten vill ha och kan bidra med) - Policystrategi Invånardialoger Annonsering via 1177.se Inera Landsting/regioner Patient och brukarföreningar Invånartjänster – konsolidering (en inloggning och en tjänst där allt finns, inkludera patienternas behov/ kravställan) Patientföreningar, Annonsering via 1177.se Invånardialoger Inera/SLL Journalen 2.0, funktioner för tvåvägskommunikation (bildstöd, språk, text, länkar till fakta) Patientföreningar Slutanvändardialo ger både med patient och personal Inera Landsting/ regioner Gemensamt regelverk, ensa regelverket och tillämpningen av det Landsting/ regioner 2017 Dokumentation (strukturerad information) tjänstekontraktsframtagning underlättas av strukturerad information Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten


Ladda ner ppt "Journalen som ett verktyg för patientmedverkan – hur inför vi nya arbetssätt? Dokumentering Madeleine Marklund Portföljansvarig Inera Processledare Emma."

Liknande presentationer


Google-annonser