Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlig marknad En bra affär för alla. Offentlig marknad Politiken Lagstiftning och tillämpning Marknaden 400 miljarder kr per år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlig marknad En bra affär för alla. Offentlig marknad Politiken Lagstiftning och tillämpning Marknaden 400 miljarder kr per år."— Presentationens avskrift:

1 Offentlig marknad En bra affär för alla

2 Offentlig marknad Politiken Lagstiftning och tillämpning Marknaden 400 miljarder kr per år

3 Bakgrund LOU – syfte: Utnyttja den befintliga konkurrensen, använda skattemedel på rätt sätt. LOU – principer: Konkurrens på lika villkor LOU – problem: Lagen är bra, upphandlingarna är problemet… Politiska krav: sociala krav, dåligt formulerade miljökrav, kollektivavtalskrav, antidiskrimineringsklausuler, jämställdhets- och mångfaldsplaner, ickeproportionella krav – sammantaget omöjligt för små eller oerfarna leverantörer att få kontrakt

4 Pågående arbete Översyn av LOU Bättre dialog med leverantörer med konkurrenspräglad dialog? E-auktion får stort genomslag? Fara: priserna pressas samtidigt som kvalitetskraven begränsas? Slutsats: Förändras egentligen inte särskilt mycket

5 Pågående utredningar Utredning om äldrevård och handikappomsorg Utredning om vuxenutbildning och SFI Möjligheten att införa kundvalssystem och LOU

6 Pågående (forts.) Sammanslagning av KKV/NOU Rättsmedelsdirektiv – möjlighet till straffavgift KKV får uppdrag att kontrollera kommunerna

7 Trender Utmaningsrätt och konkurrensprövning i Uppsala Valfrihet i Hallands landsting Avknoppning i Stockholms landsting

8 Näringspolitiskt argument Offentlig sektors köpkraft är en outnyttjad strategisk resurs! Det kan vara Du som medverkar till att nästa stora exporterande tjänsteföretag skapas! Entreprenörskapet utvecklar offentlig sektor!

9 Att tänka på som företag Påverka konkurrensutsättning. Ta kontakt, dialog, kommunikation. Branschråd? Det går att hantera personalens övergång – det har gjorts förr. Inte Lagen som är problemet, det är tillämpningen. Hur kan den bli bättre? Offentlig upphandling är speciellt, olika former och språk – ta lärdom!

10 Tänk på att… Fyll i anbuden noggrant! Underteckna! Ställ frågor när saker verkar oklara. Bransch och näringslivsorganisationerna kan ge råd om regelverkens tillämpning

11 Argument att ta upp före Bra allmänna villkor Kvalitet och pris – allt för fokuserat på pris. Kan man göra upphandlingar där man tävlar om kvalitet? Är den egna regin med och tävlar? Motverka – alltid osund konkurrens!

12 Efter upphandlingen, vilka möjligheter finns? Överprövning – konsultera alltid en jurist. Annars enkel process Även fortsatt dialog Fortsatt dialog i branschråd?


Ladda ner ppt "Offentlig marknad En bra affär för alla. Offentlig marknad Politiken Lagstiftning och tillämpning Marknaden 400 miljarder kr per år."

Liknande presentationer


Google-annonser