Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flyktingsituationen och mottagande av nyanlända 2015-12-09 Talieh Ashjari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flyktingsituationen och mottagande av nyanlända 2015-12-09 Talieh Ashjari."— Presentationens avskrift:

1 Flyktingsituationen och mottagande av nyanlända 2015-12-09 Talieh Ashjari

2 Länsstyrelsens roll i flyktingsituationen 1.Integration och etablering av nyanlända 2.Samhällsskydd och krisberedskap

3 1. Etablering av nyanlända Samordning av insatser i länet för ökad beredskap och kapacitet för nyanländas etablering, bland annat Överenskommelse med kommuner om mottagande av nyanlända och asylsökande barn utan vårdnadshavare Stödjande insatser och aktörernas insatser bl.a. inom Samhällsorientering, Sfi, samverkan med civila sektorn, inträde på bostadsmarknaden, mm Uppföljning av länets tillstånd Förvaltning och utveckling av www.informationsverige.sewww.informationsverige.se

4 2. Samhällsskydd och krisberedskap Länsstyrelsens ska i sin samordnande och stödjande roll; säkerställa en långsiktig hantering kring flyktingfrågan, skapa förutsättningar för samverkan i länet, samordna länets aktörer, ge en samlad lägesbild, förse den nationella nivån med rapporter om läget i länet.

5 Projekt Flykting Västra Götaland

6

7

8

9 Förstärkningsresurser till kommunerna Stor mängd önskemål, håller på att beredas ex transport av ensamkommande barn Frivilliga försvarsorganisationer 130 biståndshandläggare, pensionärer och studenter, Västra Götaland, fördelas via SKL direkt till kommunerna

10 Länsstyrelsen bjuder till scenarioplanering Migrationsverket Försvarsmakten Västra Götalands Regionen, hälso- och sjukvård Polis Räddningstjänsten Östra Skaraborg Räddningstjänsten Storgöteborg Länsstyrelsen Tullverket Kommunala företrädare

11 Scenarioplaneringens syfte och mål: Gemensam fördjupad planering av olika alternativa händelseutvecklingar, för att ligga på förhand och ha en ide hur vi regionalt hanterar några eventuella situationer Planerna förankrade och väl kända av oss olika aktörer Levande dokument som ständigt uppdateras och förändras efter behov Projekt Flykting Västra Götaland

12 Behov av insatser kan uppstå Konflikt på ett boende Reaktion på avvisningsbeslut Ökad flyktingström och illegala invandrare Grundläggande hälso- och sjukvårdsbehov Undanträngningseffekter som leder till social oro Brand med konsekvenser för människoliv Svårt att verkställa utvisningsbeslut, systemkollaps Hälsorisker och epidemier på stora boenden Inträffade terrorhandlingar Nya former för organiserad brottslighet

13 Länsstyrelsen Migrationsverket Arbetsförmedlingen Kommun Asylsökande Prognos 4 ggr/år Statlig ersättning till kommuner Etablering Beslut om etableringsersättning Beslut om länstal Anvisning till kommun Lokala överenskommelser Ensamkommande barn Skola för barnen under asyltiden Bostadsförsörjning SFI och vux Samhällsorientering Skola och barnomsorg Verka för beredskap och kapacitet Teckna överenskommelser om mottagande med kommunerna Verka för förbättrad regional samverkan Fördela utvecklingsmedel till kommuner

14 ABO Anläggnings -boende ABO Anläggnings -boende Bosättningsprocess för nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn Ensamkommande barn

15 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Stockholms län6689554412233 Uppsala län10829262008 Södermanlands län35420222376 Östergötlands län82919462775 Jönköpings län65320102662 Kronobergs län24915381787 Kalmar län37714811858 Gotlands län19241233 Blekinge län13211921324 Skåne län276653408106 Hallands län76312512014 Västra Götalands län3577702710603 Värmlands län50912161725 Örebro län45217472199 Västmanlands län38015681948 Dalarnas län61615022118 Gävleborgs län23621552390 Västernorrlands län30211891491 Jämtlands län237485722 Västerbottens län6356291264 Norrbottens län6724931166 Riket217004130063000

16 Fördelningstal av asylplatser per län för ensamkommande barn 2016 Länantal Stockholms län7355 Uppsala län1373 Södermanlands län1174 Östergötlands län1822 Jönköpings län1538 Kronobergs län824 Kalmar län1117 Gotlands län211 Blekinge län633 Skåne län5150 Hallands län1115 Länantal Västra Götalands län 6811 Värmlands län1461 Örebro län1261 Västmanlands län1125 Dalarnas län1469 Gävleborgs län1183 Västernorrlands län968 Jämtlands län698 Västerbottens län1365 Norrbottens län1346 Riket40 000

17 Proposition 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande Ikraftträdande 1 mars 2016 Regering bedömer att egenbosättning minskar Typ av boende kommer inte regleras, möjlighet för temporära lösningar Ansvar för bosättning föreslås att inte inträda vid samma tidpunkt som anvisning. Datum för detta fastställs i anvisningsbeslutet. Tidsperioden fastställs i förordning. När en nyanländ tackar nej till anvisning, får personen i normalfallet ordna ett eget boende Kommunen kan inte överklaga en anvisning Inga sanktioner beskrivna i lagen för de kommuner som inte tar anvisningar. Regeringen dock inte främmande för sanktioner. Hänsyn skall tas till asylsökande vid fördelning av anvisningar

18 Översyn av mottagande av asylsökande och bosättning av nyanlända Områden för översynen Bosättning av asylsökande och nyanlända samt anvisning av ensamkommande barn Överenskommelser med kommuner Ansvarsfördelning mellan myndigheter Organiserad sysselsättning Statliga ersättningar Delrapport: jan 2017 Slutrapport: oktober 2017 Syftet är att ge förslag på åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och att nyanlända ska få en snabb etablering i arbets- och samhällslivet.


Ladda ner ppt "Flyktingsituationen och mottagande av nyanlända 2015-12-09 Talieh Ashjari."

Liknande presentationer


Google-annonser