Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag på ny organisation för EFS Presentation vid årsmöte 2016 inför remissutskick.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag på ny organisation för EFS Presentation vid årsmöte 2016 inför remissutskick."— Presentationens avskrift:

1 Förslag på ny organisation för EFS Presentation vid årsmöte 2016 inför remissutskick

2 Välkommen till presentation av organisationsförslaget Välkomna att ta del av organisationsförslaget En timme med presentation, samtal och skriftlig respons Förslaget finns i några exemplar per bord Denna presentation finns på EFS webbplats Nu inleds remissperioden

3 Uppdraget från EFS styrelse till arbetsgruppen Att skapa en effektiv organisation, som kraftfullt stödjer §1 i stadgarna samt Missionsföreningar och anslutna grupper i deras arbete lokalt och internationellt

4 Förslaget har arbetats fram med hjälp av  projektgrupp  två forum  samtal med distriktsstyrelser  seminarier vid årskonferenser  överläggningar i EFS styrelse

5 Därför behöver vi förändra Få en mer begriplig organisation Tungt att bära en dubbel struktur Salt: en ung generation vill inte ärva detta Ökande arbetsgivaransvar Slippa momsproblematik mellan enheter Realism utifrån EFS utveckling (diagram följer) Det är nu vi har möjligheten Frigöra för mission Tid och engagemang Missionsmedel

6 Föreningar i EFS Hjhjhj<<<<<<<<<<<<

7 Medlemmar i EFS hjhjhjhkhkhkhk

8 Åldersfördelning i EFS

9 Förslaget kan sammanfattas i sju punkter 1.En organisation i stället för åtta 2.Ett förenklat och förenat EFS med regional frihet 3.Mindre resurskrävande regional nivå 4.En arbetsgivare, regionalt stöd och lokal arbetsledning 5.Samarbete blir lättare och mer nödvändigt 6.Samordning frigör resurser 7.Salt blir tydligare och får större ansvar

10 EFS demokratiska struktur

11 MISSIONS- FÖRENINGENS ÅRSMÖTE MISSIONS- FÖRENINGENS ÅRSMÖTE VALBE- REDNING VALBE- REDNING EFS ÅRSMÖTE REGIONAL MÖTESPLATS REGIONAL MÖTESPLATS REGIONALT UTSKOTT REGIONALT UTSKOTT VALBE- REDNING MISSIONS- FÖRENINGENS STYRELSE MISSIONS- FÖRENINGENS STYRELSE EFS STYRELSE

12 Den regionala nivån REGIONAL MÖTESPLATS Strategi Prioriteringar Ekonomiska ramar Utser regionalt utskott REGIONAL MÖTESPLATS Strategi Prioriteringar Ekonomiska ramar Utser regionalt utskott REGIONALT UTSKOTT Regional mission Gemensamma aktiviteter Budget Nominerar till EFS valberedning Utse representanter REGIONALT UTSKOTT Regional mission Gemensamma aktiviteter Budget Nominerar till EFS valberedning Utse representanter

13 EFS operativa struktur

14 Nationellt gemensamt  Internationell mission  Missionsarbete i Sverige  Personal, arbetsmiljo ̈ fra ̊ gar  Utbildningsfra ̊ gor, Jlund  Insamling och information  Samverkan ned Salt, Svenska kyrkan m. fl. Regionalt gemensamt  Nysatsningar Nyplantering  Föreningsstöd, utveckling  Regionala konferenser mm  Stöd utveckling av anställda  Samverkan med Salt, Svenska kyrkan m.fl. EFS missionsföreningar  Gudstjänster  Andlig fördjupning  Evangelisation  Diakoni  Barn- och ungdomsarbete − Salt

15 EFS ekonomiska struktur

16 Konsulenter Regionalt Salt Nationellt Salt Bidrag Konsulenter Regionalt Salt Nationellt Salt Bidrag Lokalt Regionalt Sverigemission Internationellt Bidrag Intäkter Lokalt anställda Nationellt anst. Regionalt anst Sverigemission Internationellt Kostnader Föreningens missionsarbete Medlem Anställda

17 Relationer och samarbeten Svenska kyrkan: -Inga avgörande förändringar -EFS blir avtalspart i samarbetskyrkor Folkhögskolor -Inga avgörande förändringar -Hagaberg får egen lösning -Regionala utskott utser ledamöter

18 Salts organisationsförslag - Salt samordnas mer strategiskt i hela landet - Möjliggör i högre grad nätverk och projekt - Salt blir tydligare och mer sammanhållen - Underlättar förståelsen för och utformningen av den regionala nivån - Samma arbetsgivare för alla som idag arbetar med barn och unga

19 Tidplan för genomförande Maj-oktober 2016: Remisstid December 2016: EFS styrelse beslutar Januari 2017: Norrbotten går eventuellt in i förtid Jan-febr 2017: Distriktsstyrelserna behandlar frågan Mars-april 2017: Distrikten fattar beslut på sina årsmöten Juni 2017: EFS årsmöte fattar beslut Hösten 2017: Förberedelser 1 Januari 2018: Den nya organisationen igång

20 Samtal kring borden: 1.Vad tycker ni verkar bra med förslaget? 2.Vad väcker det för frågor eller invändningar? Skriv gärna kortfattat på utlagda papper. Lämna när ni går ut för att fika !

21 Remissvar senast 17 oktober -Nu börjar remisstiden -Förslaget är utskickat till föreningar -Hämta förslag och denna presentation på www.efs.nu -Remissvar lämnas via webbformulär på www.efs.nu -Svar senast 17 oktober 2016


Ladda ner ppt "Förslag på ny organisation för EFS Presentation vid årsmöte 2016 inför remissutskick."

Liknande presentationer


Google-annonser