Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Navigation och färdplanering. Agenda ● Färdplanering – ESMO - ESGV! ● Koordinater och annat på kartan ● ATS-färdplan ● Alarmeringstjänst ● Radioprocedurer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Navigation och färdplanering. Agenda ● Färdplanering – ESMO - ESGV! ● Koordinater och annat på kartan ● ATS-färdplan ● Alarmeringstjänst ● Radioprocedurer."— Presentationens avskrift:

1 Navigation och färdplanering

2 Agenda ● Färdplanering – ESMO - ESGV! ● Koordinater och annat på kartan ● ATS-färdplan ● Alarmeringstjänst ● Radioprocedurer ● Giltiga punkter, ifyllande ● Inlämning, ARO.lfv.se ● Demo Navbox Proplan

3 Men först.. ● ESMS Z 0518/ KT CAVOK PROB / BR BKN006=

4 Men först.. ● ESSP051720Z 11001KT 0400 R09/0500N R27/0275V0400N FZBCFG NSC M11/M12 Q1025 R27/750267=

5 Men först.. ● ESSL Z 0215/ KT SN SCT005 BKN015 TEMPO 0215/ SN SG BKN008 PROB / BR BKN004 BECMG 0219/ SN VV005 RMK ISSUED BY ESSA=

6 Men först.. ● EHAM Z 0518/ KT 8000 SCT008 SCT012 BECMG 0519/ BR FEW010 BECMG 0522/ BCFG PROB / FG BKN001 BECMG 0609/ KT 3500 NSW SCT003 BKN006 BECMG 0612/ NSW FEW008 BKN012 BECMG 0621/ BR SCT004 BKN007=

7 Men först.. ● ELLX Z 0518/ KT 9999 FEW006 SCT012 BECMG 0519/ KT 2000 BR BKN003 BECMG 0521/ FG BKN001 BECMG 0522/ VV/// BECMG 0604/ KT BECMG 0607/ KT 1500 BR BKN002 BECMG 0609/ SCT010 BKN015 BECMG 0612/ BKN020 BECMG 0616/ KT 4000 BR SCT006 BKN010 BECMG 0618/ BKN002 TEMPO 0620/ FZFG BKN001=

8 Koordinater, punkter, annat ● Genomgång ESMO-ESGV! ● Live-demo på kartan

9 Checklista för färdplanering ● Finns i Svenska flygfält. Här är min: ● Är jag behörig? Får jag ta pax? ● Är flygplanet OK? Anmärkningar, osv. ● Bestäm resmål, ungefärlig flygväg, höjder, osv. En ”grov” driftfärdplan (har jag kartor?). ● På dagen: ● Inhämta väder, NOTAM ● Färdigställ driftfärdplan ● Lämna in ATS-färdplan ● Kolla väder och NOTAM igen ● Flyg!

10 Så... Kan ni färdplanera nu? :)

11 Alarmeringstjänst

12 Flygtrafikledningstjänst Krav för att få flyga i kontrollerad luft: Färdplan Dubbelriktad radioförbindelse Klarering Positionsrapportering Transponder

13 Flygtrafikledningstjänst CTR (Controlzone) Sträcker sig från marken upp till en fastställd höjd. Obligatoriska rapportpunkter. TWR klarerar all trafik i CTR.

14 Flygtrafikledningstjänst TMA (Terminal Manoeuvring Area) - Område runt flygplatser. - Kontrollerad luft. - ”Uppochnervänd bröllopstårta” - kontrollerad luft närmar sig marken ju närmare flygplatsen man kommer. - Malmö TMA. Klarering ges av Sweden Control

15 Flygtrafikledningstjänst AFIS (Aerodrome Flight Information Service) ”Flyginformationstjänst utförs av ATS och är till för att främja en välordnad trafik och lämna råd och upplysningar för att uppnå säkerhet och effektivitet” - Ge piloter upplysningar om trafik och väder i samband med flygning. - Fråntar inte piloten något ansvar, lämnar endast information som piloten kan använda för att fatta beslut.

16 TIZ/TIA - Trafikinformation - Väderinformation - Alarmeringstjänst

17 Avgående trafik: Utkörning och val av bana Uppställning för start Avsikt efter start Utflygningsriktning Andra avsikter Ankommande trafik: Beräknad ankomsttid över flygplatsen Val av bana Ingång på baslinje eller final Inkörning efter landning (banan fri) Andra avsikter Följande uppgifter skall lämnas vid start/landning:

18 Flygtrafikledningstjänst ATZ Upprättas för att skydda flygplatstrafik. Endast flygplatstrafik är tillåten inom ATZ.

19 Kort om mörker.. I Svenska AIP definieras mörker som: ”Tillstånd som anses råda under den tid mellan solnedgång och soluppgång, då pga nedsatt dagsljus ett framträdande, obelyst föremål inte tydligt kan urskiljas på avstånd över 8 km”.

20 Kort om mörker.. Soluppgång – Den tid då solens översida passerar horisontlinjen på väg upp Solnedgång – Den tid då solens översida passerar horisontlinjen på väg ner Gryning – Från den tid solen befinner sig 6 grader under horisonten tills den passerar horisonten Skymning – Från den tid solen passerar horisonten tills den är 6 grader under horisonten

21 ATS-färdplan!

22 ● ATS-färdplan lämnar du in ● vid passage av territorialgräns ● vid all IFR-flygning (inget problem för oss) ● när uppföljning ur alarmeringssynpunkt önskas ● när NOTAM eller AIP så kräver

23 ATS-färdplan! ● Färdplan inlämnas till FPC (Flight Planning Center) ● Senast 30 min innan EOBT vid VFR inom ESAA FIR, 1h innan om du ska utomlands! ● Via telefon, fax, internet eller radio ● Internet:

24

25 ATS-färdplan! ● Ifyllnad: ● 7. Aircraft identification: t.ex. SEVPL ● 8. Flight Rules: V för VFR. Andra är I, Y, Z (ej UL) ● Type of flight: G alt X med RMK/SKOL under punkt 18. Andra som vi inte använder: SNM ● 9 Number: Antal flygplan. Stryks om bara ett flygplan. ● Type of aircraft: ULAC för oss, PA28, etc. ● Wake turbulence cat: L (finns också M, H) ● 10 Equipment: V/C, eller V/S. ● 13. Departure aerodrome – där flygningen utgår ifrån. ● Time: Tid i UTC när start ska ske.

26 ATS-färdplan! ● Cruising speed – TAS: Angivelse i knop: N följt av fyra siffror, t.ex. N0120 för 120kts. ● Level – marschhöjd: ● flygnivå, uttryckt som F följt av 3 siffror exv. F070, F095, F330 ● meter standard i tiotals meter*, uttryckt som S följt av 4 siffror exv. S1050 ● höjd över havet i hundratals fot, uttryckt som A följt av 3 siffror exv. A025, A050 ● höjd över havet i tiotals meter*, uttryckt som M följt av 4 siffror exv. M0840 ● *) endast när så föreskrivs av vederbörande ATS myndighet ● VFR (i stället för flyghöjd) för okontrollerad VFR- flygning och för VFR-flygning i kontrollzon (går dock att begära klarering för högre väl i luften!)

27 ATS-färdplan! Route – din planerade rutt: ● Intersections och radiofyrar (ALM, INTAR, KD) ● Koordinater (format: ddmmNdddmmE) ● magnetisk bäring (3 siffror)/avstånd (3 siffror) från navigeringshjälpmedel, (SVD dvs en punkt på Sveda VOR radial 116, 36 nm från fyren) ● Flygplatser och inpasseringspunkter är INTE godkända!

28 ATS-färdplan! ● 16. Destination aerodrome – din planerade destination. ● ZZZZ om ICAO-indikator ej finns. Ska kompletteras med DEST/destination, t.ex. DEST/5950N01350E MOTALA eller DEST/5524N01307E TÅGARP ● Total EET – din totala beräknade flygtid ● Alternate aerodromes – frivilligt för VFR-flygning.

29 ATS-färdplan! ● 18. Other information ● t.ex. DEST/* om det behövs ● Remarks, t.ex. RMK/SKOL ● Särskillda åtgärder krävs: STS. T.ex. STS/HEAD om du flyger med statschef ombord. ● EET, om du ska passera en FIR-gräns. T.ex. EET/EKDK0020 anger att du går in i Danmark FIR 20min efter start.

30 ATS-färdplan! ● 19. Supplementary information ● Endurance – hur länge bensinen räcker. ● Resten självförklarande?

31 ATS-färdplan! ● Aktivering av färdplan ● På kontrollerade flygplatser sker det med automatik av tornet. ● Okontrollerad flygplats: – Ring strax innan start, eller aktivera i luften. – Fraseologi: ”SE-VKK, startat Söderslätt 39, önskar aktivera färplan till Säve”

32 ATS-färdplan! ● Avsluta färdplan ● Kontrollerad flygplats – FPL stängs av tornet ● Okontrollerad flygplats: – Ring! – Via radio (om möjligt på marken) ● INOM 30 MINUTER EFTER LANDNING!

33 Alarmeringstjänst Om något händer (eller du glömmer avsluta) och färdplan är aktiv händer följande: ● 30 min: Ovisshetsläge ● Beredskapsläge ● Då efter ovisshetsläge trots efterforskningar, inga nya upplysningar finns om luftfartyget. ● Ett flygplan har fått klart landa, men inte landat inom 5 min. ● Upplysning antyder att luftfartyget har nedsatt manöverduglighet, men ej till den grad att en nödlandning är trolig ● Det finns skäl att tro att ett flygplan är kapat.

34 Alarmeringstjänst ● Nödläge ● Då ytterligare resultatlösa efterforskningar tyder på att flygplanet är i nöd. ● Färdplansuppgifterna tyder på att bränslet är slut eller otillräckligt för att bringa luftfartyget i säkerhet. ● Upplysning finns eller det är tämligen säkert att luftfartyget kommer att nödlanda.

35 Övning! ● Fyll i en ATS-färdplan! ● Basera den på ESMO-ESGV som ni precis räknat.

36 Hjälpmedel ● Navbox Proplan (DEMO!) ● Onlinetjänster (lfk.se, AOPA, Eurocontrol, fler)


Ladda ner ppt "Navigation och färdplanering. Agenda ● Färdplanering – ESMO - ESGV! ● Koordinater och annat på kartan ● ATS-färdplan ● Alarmeringstjänst ● Radioprocedurer."

Liknande presentationer


Google-annonser