Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rädda Hjärnan - USÖ Förbättringsprojekt 2009- Thomas Carnell, ambulanssjuksköterska Kristian Thörn, ambulansöverläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rädda Hjärnan - USÖ Förbättringsprojekt 2009- Thomas Carnell, ambulanssjuksköterska Kristian Thörn, ambulansöverläkare."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rädda Hjärnan - USÖ Förbättringsprojekt 2009- Thomas Carnell, ambulanssjuksköterska Kristian Thörn, ambulansöverläkare

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rädda Hjärnan, USÖ  2009 togs från Ambulansavdelningen USÖ, initiativ till förbättrade rutiner i samarbetet med Neurologkliniken  Bakgrund: ”Rädda hjärnan” endast vissa tider på dygnet, ofta tidsförluster i överflyttningar och svårt med vårdplatser för behandlingen – många tidstjuvar  Syfte: att öka antalet patienter som snabbt får diagnos via DT, fler behandlingar med Actilyse och att behandlingen påbörjas snabbare

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rädda Hjärnan, USÖ Huvudsakliga förändringar:  Ny ”checklista” – tydligare och bättre  Uttalad satsning från ambulansens sida  Ambulanspersonalen tar blodprover direkt vid nålsättning i ambulansen  Neurolog möter upp på röntgen dygnet runt alla årets dagar för beslut om behandling  Ambulanspersonalen initierar trombolys direkt på röntgen efter diagnos av neurolog  Ambulanspersonalen initierar trombolys direkt på röntgen även på de som söker via AKM

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rädda Hjärnan, USÖ  Samarbetsgrupp tillsattes och reviderade gällande rutiner och checklistor på SOSAB, ambulansen och USÖ.  Utbildning för ambulanssjuksköterskor:  Repetition av diagnostik  Genomgång av nya checklistor  Praktisk utbildning i Actilyse-behandling: läkemedelshantering, infusionspumpar mm.

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rädda Hjärnan, USÖ  Resultat:  Året innan: 24 patienter direkt till röntgen, varav 8 behandlingar med trombolys  Året efter: 55 patienter direkt till röntgen, varav 20 behandlingar med trombolys  Tiden på sjukhus innan behandling påbörjas sjönk från 70 till ca. 40 minuter

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanställning 38 trombolysfall

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Resultat  75% av patienterna får trombolys inom 47 minuter från att ambulansen larmar akutmottagningen (median 42 minuter), - rädda hjärnan larm till trombolys.  Om patienten kommer själv till AKM är motsvarande siffror 60 minuter (median 55 minuter)  Mer än dubbelt så många larm och trombolyser per år jämfört med tidigare. (Larm ca 55 och trombolyser ca 20)

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mål framöver  Korta ner tiden på plats  Fortsätta ”trimma” hela kedjan  Att neurologklinikens egna personal möter ambulansen på röntgen och administrerar och ansvarar för trombolysbehandlingen själva. Ambulansens resurser blir trots allt mer och mer belastade  Få fler patienter att söka vård i tid


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rädda Hjärnan - USÖ Förbättringsprojekt 2009- Thomas Carnell, ambulanssjuksköterska Kristian Thörn, ambulansöverläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser