Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frittfall Livbåt Sjöfartshögskolan RTC Handhavande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frittfall Livbåt Sjöfartshögskolan RTC Handhavande."— Presentationens avskrift:

1 Frittfall Livbåt Sjöfartshögskolan RTC Handhavande

2 Innan sjösättning Gör en visuell kontroll av båt och dävert för att säkerställa att de är redo för sjösättning Se till att inga hinder finns på kajen eller i vattnet Kontrollera att kroken är ordentligt kopplad och i låst läge. Lossa laddningskabeln Kontrollera att utlösningsspaken är återställd samt att låssprinten är monterad. Under övning ska krokarna på hissningsoket vara kopplade till båtens vajeröglor under embarkering

3 Embarkering Plattformen för embarkering av livbåten befinner sig på ca 8 meters höjd. Det är därför viktigt att man under övning inte låter för många deltagare befinna sig i lejdaren och på plattformarna samtidigt. Sannolikt är just vägen upp till båten det mest riskfyllda övningsmomentet.

4 Embarkering Embarkering sker genom akterdörren. Sittplatserna fylls på förifrån för att undvika kö i mittgången. Fördela personerna så jämnt som möjligt i båten.

5 Embarkering Sätt på säkerhetsbältet: Börja med att trä på axelremmarna löst, koppla sedan ihop midjebältet och spänn åt denna. Spänn till sist åt axelremmarna. Kontrollera att bälteslås sitter rätt och att inga remmar är vridna. Luta huvudet bakåt mot nackstödet.

6 Sjösättning En sista kontroll görs av att luckor är stängda och skalkade samt att bälten är på och alla ombord är redo för sjösättning. Strömbrytaren för batterierna slås till för att möjliggöra en snabb start av motorn när båten är i vattnet. Batteriladdare Strömbrytare

7 Sjösättning Krokarna på hissningsoket lossas nu från båtens vajeröglor(i en verklig nödsituation hade dessa inte varit kopplade). När föraren är på plats görs en kontroll av att inga hinder finns i fallzonen. Låssprinten på utlösningshandtaget tas bort. låssprint Lossa krokarna

8 Sjösättning Föraren räknar ner och drar sedan handtaget bakåt för att lösa ut kroken och sjösätta båten. När båten är i vattnet startas motorn och båten manövreras vidare bort från moderfartyget (kajen i vårt fall).

9 Sjösättning/upptagning i hårt väder En av frittfall livbåtens styrkor är att möjligheten att sjösätta vanligtvis inte påverkas av sjögången. Detta stämmer så länge inte riktigt grov sjö bryter in mot fartyget och sjösättningsområdet. I ett sådant extremfall får man försöka invänta en lämplig tidpunkt mellan sjöarna. Att sjösätta är en relativt enkel operation jämfört med att ta upp livbåten igen. Även måttlig sjögång gör det svårt och riskfyllt att försöka kroka i lyftöglorna. Övning i sjögång bör därför undvikas om möjligt.

10 ”Drop-simulator” Däverten är utrustad med en sk ”Drop-simulator”. Denna möjliggör att öva och testa alla steg i att överge fartyget med frittfall livbåten utan att båten sjösätts. Det finns en del olika modeller av ”drop-simulator” men den gemensamma principen är att man fäster en extra stopvajer som bara låter båten åka en liten bit i glidbanan innan den stoppas. Detta är mycket praktiskt vid övningstillfällen då exempelvis väder eller hamnregler förhindrar en sjösättning.

11 ”Drop-simulator” I denna modell av drop- simulator är stopvajerns ena ände fäst i en hydraulkolv. Hydraulkolven gör att vajerlängden kan justeras och därigenom sträckan som båten åker innan den stoppas. Hydrauliken är även utrustad med en ”stötdämpare” för att inbromsningen ska bli mjukare.

12 ”Drop-simulator” Dubbla vajrar leds upp till båten från hydraulkolven via brytblock. I vajerändarna finns schacklar som monteras i fästet på båten. Hydrauliken manövreras från kontrollstationen på plattformen.

13 Upptagning Efter sjösättning fälls den hydrauliska dävertarmen ut över vattnet och lyftoket med krokar sänks ner. Båten manövreras med aktern först mot de hängande krokarna som monteras i båtens vajeröglor.

14 Upptagning Däverten är godkänd för att lyfta båt och 3 i besättning. Övriga måste alltså lämna båten innan den hissas upp (Vanligtvis hissas båten utan besättning). Detta görs genom att man stegvis fäller in dävertarmen igen. Båten kommer då in mot kajen med aktern först och besättningen kan kliva ur.

15 Upptagning Båten hissas sedan till sitt högsta läge och dävertarmen manövreras tillbaka till ursprungsläget tillsammans med båten. Det kan behövas en del justeringar av längd på lyftvajrar samt position på dävertarmen innan båten är på plats.

16 Upptagning Därefter säkras kroken i dävertens kättingögla och utlösningspaken sätts i låst läge med låssprinten på plats. Lyftkrokarna lämnas med fördel på plats som extra säkerhet. Koppla laddningskabeln igen.

17 Säkring av livbåten Gör sedan en visuell kontroll av båt och dävert för att säkerställa att utrustningen är redo att åter användas.


Ladda ner ppt "Frittfall Livbåt Sjöfartshögskolan RTC Handhavande."

Liknande presentationer


Google-annonser